Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cấp bù lãi suất

Thuộc tính văn bản
Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
Số hiệu: 31/VBHN-BTC Ngày ký xác thực: 11/06/2019
Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Cơ quan hợp nhất: Bộ Tài chính
Ngày đăng công báo: Đang cập nhật Người ký: Huỳnh Quang Hải
Số công báo: Đang cập nhật Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan