Tiêu chuẩn TCVN 11808:2017 Xác định đặc tính lưu biến của nhựa đường bằng lưu biến kế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tiêu chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục Đặt mua toàn văn TCVN
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12106:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12106:2017 ISO 17442:2012 Dịch vụ tài chính-Mã phân định thực thể pháp nhân (LEI)
Số hiệu:TCVN 12106:2017Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệLĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
Năm ban hành:2017Hiệu lực:
Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 12106:2017

ISO 17442:2012

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH - MÃ PHÂN ĐỊNH THỰC THỂ PHÁP NHÂN (LEI)

Financial services - Legal Entity Identifier (LEI)

Mục lục

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

3  Thuật ngữ và định nghĩa

4  Cấu trúc của mã LEI

5  Số kiểm tra

6  Hồ sơ dữ liệu mã LEI

Phụ lục A (tham khảo) Ví dụ về việc kiểm tra xác nhận số kiểm tra mã LEI

Thư mục tài liệu tham khảo

Lời nói đầu

TCVN 12106:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 17442:2012.

TCVN 12106:2017 do Tiểu Ban kĩ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/JTC1/SC 31 "Thu thập dữ liệu tự động" biên soạn, Tng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Việc phân định thực thể pháp nhân là một bộ phận tích hợp và cn thiết trong các giao dịch thuộc dịch vụ tài chính. Việc gia nhập vào các mối quan hệ kinh doanh đòi hỏi quá trình "Tìm hiểu khách hàng của bạn" phải được bắt đầu và duy trì trong suốt thi gian của các mối quan hệ này và tập trung vào tt c yêu cầu lưu giữ dữ liệu dài hạn hơn. Các bên tham gia vào các giao dịch tài chính cần được phân định trong phạm vi các giao dch đó. Sau đó cần đánh giá các rủi ro của từng bên và kết quả đánh giá rủi ro tổng hợp. Tt c vn đề này cần phải được hoàn thiện trong khi vẫn duy trì quá trình hoạt động thông suốt của hệ thống.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhu cầu của các cơ quan quản lý đối với việc phân định các thực thể pháp nhân cả ở cp quốc gia và toàn cầu đang gia tăng như một nhu cầu thiết yếu. Cụ thể, các cơ quan quản lý đang yêu cầu có những tiêu chuẩn có thể sử dụng trong các giải pháp mà họ đang phát triển để xử lý nhu cầu thu thập và phân tích dữ liệu từ cuộc khủng hong.

Tiêu chuẩn này đáp ứng nhu cu phân định thực thể pháp nhân cho ngành dịch v tài chính toàn cầu và cộng đồng các nhà quản lý. Vn đề chính tiêu chuẩn này hướng tới là:

- Cho phép phân định đơn nhất trên toàn cầu các thực thể bng một mã phân định thực thể pháp nhân (mã LEI);

- Xác định mã LEI không chứa thông tin nhúng;

- Xác định mã LEI có khả năng tương thích với các tiêu chuẩn khác và dữ liệu tham khảo đang có và có thể được ứng dụng toàn cầu để hỗ trợ cho ngành dịch vụ tài chính;

- Xác định lược đồ mã LEI là đáng tin cậy và mã LEI là ổn định;

- Xác định lược đồ mã LEI là có thể m rộng và không giới hạn trong việc sử dụng và phân phối lại.

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH - MÃ PHÂN ĐỊNH THỰC THỂ PHÁP NHÂN (LEI)

Financial services - Legal Entity Identifier (LEI)

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yếu tố của một lược đồ mã phân định thực thể pháp nhân (LEI) rõ ràng để phân định các thực th pháp nhân có liên quan đến giao dịch tài chính.

Thuật ngữ "thực thể pháp nhân" bao gồm, nhưng không giới hạn, các bên đơn nhất chịu trách nhiệm pháp lý hoặc tài chính khi thực hiện các giao dịch tài chính hoặc có thẩm quyền trong phạm vi quyền hạn của họ để tham gia một cách độc lập vào các hợp đng pháp lý, không quan trọng việc họ có được kết hợp hay thành lập dưới một hình thức nào khác (ví dụ hợp đồng ủy thác, hợp đồng liên danh). Thuật ngữ này không bao gồm các cá nhân nhưng bao gồm các tổ chức chính phủ và các tổ chức đa quốc gia.

Mã LEI được thiết kế để xử lý tự động. Mã LEI cũng có thể được sử dụng tiện lợi trong trao đổi tại các môi trường khác khi cần (ví dụ trao đổi tài liệu giấy).

CHÚ THÍCH Các ví dụ về thực th pháp nhân hợp lệ bao gồm (nhưng không giới hạn):

- Tt cả các tổ chức tài chính trung gian;

- Các ngân hàng và công ty tài chính;

- Tt c các thực th mua bán cổ phiếu, mua bán nợ hoặc chứng khoán khác cho các cơ cu vốn khác;

- Tt cả các thc th được lit kê trong một giao dịch;

- Tt cả các thc thể giao dch cổ phiếu hoặc mua bán nợ, góp vốn, bao gồm quỹ viện trợ, quỹ hưu trí và các hình thức góp vn khác được thành lập dưới hình thức doanh nghiệp hoặc các thỏa thuận đầu tư tập th (bao gồm quỹ bảo trợ, quỹ được bảo tr, quỹ d phòng, quỹ đầu tư tư nhân.v.v..);

- Tt c các thực th thuộc phạm vi của một cơ quan quản lý tài chính và các chi nhánh, công ty con và công ty mẹ;

- Các đối tác trong các giao dịch tài chính.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm c các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 7217 (ISO 3166) (tất cả các phần), Mã thể hiện tên và vùng lãnh thổ của các nước.

ISO/IEC 7064, Information technology - Security techniques - Check character systems (Công nghệ thông tin - Kĩ thuật an ninh - Các hệ thống kí tự kiểm tra).

3  Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau đây.

3.1

Thực th pháp nhân (legal entity)

Cá nhân hoặc tổ chức hợp pháp được tổ chức theo quy định của pháp luật.

3.2

Tổ chức đa quốc gia (supranational)

Cơ quan trực thuộc Chính phủ hoặc tổ chức phi chính phủ được thành lập theo luật quốc tế hoặc hiệp ước quốc tế hoặc được liên minh ở cấp quốc tế.

3.3

Địa chỉ của hệ thống pháp nhân (address of legal formation)

Địa chỉ hiện tại của hệ thống pháp nhân trong cơ quan quản lý mà tại đó thực thể được thành lập.

3.4

Góp vốn (investment vehicle)

Quỹ viện trợ, quỹ hưu trí hoặc các hình thức góp vốn khác được thành lập dưới hình thức doanh nghiệp hoặc các thỏa thuận đầu tư tập thể (bao gm quỹ bảo trợ, quỹ được bảo trợ, quỹ dự phòng, quỹ đầu tư tư nhân.v.v..).

4  Cấu trúc của mã LEI

Tiêu chuẩn này sử dụng các quy tắc sau đây để thể hiện các phần t dữ liệu.

a) Thể hiện kí tự:

- N: các chữ số (gồm các chữ số từ 0 đến 9);

- A: các chữ cái viết hoa (gồm các chữ cái từ A-Z, không gồm các kí tự "đặc biệt" như kí tự trống, dấu cách hay dấu chấm).

b) Ch dẫn về chiều dài:

- Nn!: chiu dài cố định;

- Nn: chiều dài ti đa.

Định dạng của mã LEI là:

- 18!an2!n.

Mã LEI bao gồm 20 kí tự phân tách như sau:

- Kí tự (18!an) không có du cách hoặc kí tự "đặc biệt";

- Kí tự thứ 19 và thứ 20 (2!n) là các chữ số hoặc số kiểm tra, được tính theo sơ đồ quy định trong tiêu chuẩn này.

5  Số kiểm tra

5.1  Tổng quát

Số kiểm tra phải được tính dựa trên sơ đồ được quy định trong ISO/IEC 7064 (MOD 97-10). Xem Phụ lục A.

Số kim tra được sử dụng để kiểm tra xác nhận mã LEI.

5.2  Quá trình kiểm tra số kiểm tra

5.2.1  Chuyển các chữ cái sang chữ số tương ứng như sau:

A= 10

F = 15

K = 20

P = 25

U = 30

B = 11

G = 16

L = 21

Q = 26

V = 31

C= 12

H = 17

M = 22

R = 27

W = 32

D = 13

I= 18

N = 23

S = 28

X = 33

E = 14

J = 19

0 = 24

T = 29

Y = 34

Z = 35

5.2.2  Áp dụng hệ thống kí tự kiểm tra, MOD 97-10, phù hợp với ISO/IEC 7064.

5.2.3  Nếu số dư là 1 (một), số đó là hợp lệ.

5.3  Quá trình tạo số kiểm tra

5.3.1  Thêm "00" vào vị trí cuối cùng bên phải của LEI.

5.3.2  Chuyển các kí tự chữ cái thành các kí tự chữ số theo Điều 5.2.1.

5.3.3  Áp dụng hệ thống kí tự kiểm tra, MOD 97-10, phù hợp với ISO/IEC 7064.

6  Hồ sơ dữ liệu mã LEI

Để đảm bảo việc phân định một cách rõ ràng các thực thể pháp nhân, một tập hợp các thuộc tính dữ liệu phải được tt cả các bên truy vn cung cp. Hồ sơ dữ liệu mã LEI được cu thành bởi các thuộc tính dữ liệu sau đây:

- Tên chính thức của thực thể pháp nhân như được ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, hoặc với bên quản lý quỹ cho quỹ đầu tư tập thể, hoặc trong các tài liệu tổ chức của thực thể. Khi có thể, tên giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh mà thực thể được thành lập và số phân định của thực th trong giy chứng nhận đăng kí kinh doanh phải được ghi lại;

- Địa ch trụ sở chính của thực thể pháp nhân hoặc địa ch của bên quản lý quỹ:

- Địa ch và quốc gia của hệ thống hợp pháp như được thể hiện trong TCVN 7217 (ISO 3166):

- Ngày cp mã LEI đầu tiên;

- Ngày cập nhật cuối cùng của tập thông tin mã LEI;

- Ngày hết hạn và lý do hết hạn, nếu có. Đối với các thc thể có ngày hết hạn, lý do hết hạn phải được ghi lại và, nếu có, mã LEI của thực th hoặc các thực thể đã nhận là thực thể hết hạn.

Phụ lục A

(tham khảo)

Ví dụ về kiểm tra xác nhận số kiểm tra mã LEI

A.1  Khái niệm

Để chỉ minh họa cho mục đích này, ví dụ đầu tiên sử dụng chuỗi chữ số và chữ cái đủ ngắn đ kiểm tra bng cách sử dụng một bảng tính.

VÍ DỤ LEI:

A123456702

A.1.1  Chuyển các chữ cái thành các chữ số phù hợp với bảng quy ước đã nêu tại Điều 5.2.1:

10123456702

A.1.2  Tính MOD 971) của số trên:

Số kiểm tra, 02, được hiển thị là hợp lệ, vì kết quả của phép tính trên là 1.

A.2  Kiểm tra xác nhận số kiểm tra của một mã LEI

VÍ DỤ mã LEI:

F50EOCWSQFAUVO9Q8Z97

A.2.1  Chuyển các chữ cái thành các chữ số phù hợp với bảng quy ước đã nêu tại Điều 5.2.1:

155014241232282615103031249268359

A.2.2  Tính MOD 97 với số trên2):

Kết quả là 1

Vậy với mã LEI, F50EOCWSQFAUVO9Q8Z97, cho thấy là hợp lệ, vì kết quả là 1.

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] ISO 8908:1993, Banking and related financial services - Vocabulary and data elements (Ngân hàng và các dịch vụ tài chính liên quan - Từ vựng và các phần tử dữ liệu).


1) Mod 97 là số dư của phép chia số đó cho 97.

2) Số này là quá lớn để có thể được kim tra xác nhận bằng việc sử dụng bảng tính.

Click Tải về để xem toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam nói trên.
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Ghi chú
Tải bản tham khảo
File văn bản tham khảo đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Trang /

Để xem toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam nói trên, Quý khách hãy chọn Đặt mua để nhận văn bản chuẩn xác do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cung cấp.

Đặt mua toàn văn TCVN

Thông tin liên hệ về Tiêu chuẩn Quốc Gia - TCVN

Trung tâm Thông tin – Truyền thông (ISMQ), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | ĐT: (024) 37562608 – Email: thuvientdc@tcvn.gov.vn

Hotline (hỗ trợ) của LuatVietnam: 0938361919

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
Vui lòng đợi