Thông báo 766/TB-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố, điều chỉnh danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 766/TB-BTC

Thông báo 766/TB-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố, điều chỉnh danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:766/TB-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành:16/11/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------
Số: 766/TB-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC CÔNG BỐ, ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ, DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2015
 
Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;
Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;
Xét đề nghị của các doanh nghiệp,
Bộ Tài chính thông báo:
1. Điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015 như sau:
1.1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
Bổ sung hai thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:
 

TT
Thẩm định viên
Năm sinh
Giới tính
Quê quán
Chức vụ
Số thẻ
Ngày cấp
1
Nguyễn Thanh Tùng
1963
Nam
Hải Dương
PTGĐ
IX14.1216
20/01/2015
2
Vũ Xuân Biển
1977
Nam
Hải Phòng
TP
VI10.334
05/10/2011
 
1.2. Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thẩm định giá Đông Á
Bổ sung thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thẩm định giá Đông Á:
 

TT
Thẩm định viên
Năm sinh
Giới tính
Quê quán
Chức vụ
Số thẻ
Ngày cấp
1
Lê Viết Cường
1978
Nam
Hà Tĩnh
TĐV
IX14.1064
20/01/2015
 
1.3. Công ty TNHH Kiểm toán ASCO
Bổ sung thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Kiểm toán ASCO:
 

TT
Thẩm định viên
Năm sinh
Giới tính
Quê quán
Chức vụ
Số thẻ
Ngày cấp
1
Phạm Thị Tố Loan
1978
Nữ
Hải Dương
TĐV
VI10.391
05/10/2011
 
1.4. Công ty TNHH Thẩm định giá Asia Dragon
Bổ sung thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH TNHH Thẩm định giá Asia Dragon:
 

TT
Thẩm định viên
Năm sinh
Giới tính
Quê quán
Chức vụ
Số thẻ
Ngày cấp
1
Phạm Nguyễn Kim Hồng
1976
Nữ
Bình Dương
TP
IX14.1120
20/01/2015
 
1.5. Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam
Xóa tên kể từ ngày 10/9/2015 đối với thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản của Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam:
 

TT
Thẩm định viên
Năm sinh
Giới tính
Quê quán
Chức vụ
Số thẻ
Ngày cấp
1
Nguyễn Thanh Vân
1983
Nữ
Nghệ An
TĐV
VI10.442
05/10/2011
 
1.6. Công ty TNHH Tư vấn, Kế toán, Thuế Việt Nam
Xóa tên kể từ ngày 01/11/2015 đối với thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản của Công ty TNHH Tư vấn, Kế toán, Thuế Việt Nam, cụ thể:
 

TT
Thẩm định viên
Năm sinh
Giới tính
Quê quán
Chức vụ
Số thẻ
Ngày cấp
1
Phạm Minh Quang
1981
Nam
Nam Định
PP
VIII13.923
10/12/2013
 
2. Đính chính Thông báo số 685/TB-BTC ngày 20/10/2015
Đính chính thông tin tại Mục số 03 Thông báo số 685/TB-BTC ngày 20/10/2015 về Công ty CP Thẩm định giá Thương Tín, cụ thể:
Xóa bỏ đoạn văn “Kể từ ngày 01/10/2015, Công ty CP Thẩm định giá Thương Tín chỉ còn 02 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề, không đảm bảo đủ số lượng thẩm định viên về giá hành nghề theo quy định tại Điều 39 Luật Giá. Trường hợp Công ty CP Thẩm định giá Thương Tín không bảo đảm đủ số lượng thẩm định viên về giá hành nghề theo quy định tại Điều 39 Luật Giá trong 03 (ba) tháng liên tục kể từ ngày 01/10/2015 thì sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật Giá”.
Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
 

Nơi nhận:
- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);
- Hội Thẩm định giá Việt Nam;
- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);
- Website Cục QLG (để đăng tin);
- Lưu: VT, QLG.
TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Anh Tuấn
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi