Thông báo 459/TB-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng có tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn lớn theo Thông tư 20/2010/TT-NHNN ngày 29/09/2010 của Ngân hàng Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM  
---------------------

Số: 459/TB-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2010

 

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ÁP DỤNG TỶ LỆ DỰ TRỮ BẮT BUỘC ĐỐI VỚI CÁC TCTD CÓ TỶ TRỌNG CHO VAY NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN LỚN THEO THÔNG TƯ 20/2010/TT-NHNN NGÀY 29/9/2010 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

Kính gửi:

- Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố Hà Nội

 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2003; Luật Các tổ chức tín dụng  năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-NHNN ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Ngân hàng Nhà nước về hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-NHNN ngày 29 tháng 9 năm 2010 của ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ báo cáo của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam về tỷ trọng cho vay đối với nông nghiệp, nông thôn  tại thời điểm 30/6/2010, Ngân hàng Nhà nước thông báo mức tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam mà Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam được áp dụng trong tháng 12/2010 như sau:

1. Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam là Ngân hàng được áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo quy định tại Tiết b, Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 20/2010/TT-NHNN ngày 29/9/2010 của Ngân hàng Nhà nước.

2. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Thông báo này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội có trách nhiệm xác định và thông báo mức dự trữ bắt buộc đối với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.

3. Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam có trách nhiệm thực hiện dự trữ bắt buộc theo quy định tại văn bản này về các văn bản khác có liên quan, đồng thời, định kỳ hàng tháng báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín dụng) về tình hình cho vay đối với nông nghiệp, nông thôn và tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn theo quy định.

Thừa lệnh Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Vụ Tín dụng thông báo để Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam và các đơn vị có liên quan biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thống đốc NHNN (để b/c);
- PTĐ Nguyễn Đồng Tiến (để b/c);
- Các Vụ: CSTT, TCKT, CQTTrGSNH;
- Lưu VP, Vụ TD.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÍN DỤNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thị Hồng Hạnh

 

 

thuộc tính Thông báo 459/TB-NHNN

Thông báo 459/TB-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng có tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn lớn theo Thông tư 20/2010/TT-NHNN ngày 29/09/2010 của Ngân hàng Nhà nước
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:459/TB-NHNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Trần Thị Hồng Hạnh
Ngày ban hành:08/12/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi