Thông báo 443/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 443/TB-VPCP

Thông báo 443/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:443/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành:09/12/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------
Số: 443/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013
 
 
THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC THUẾ, HẢI QUAN, KHO BẠC
 
 
Ngày 27 tháng 11 năm 2013, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về công tác thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan và kho bạc. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế và Kho bạc Nhà nước, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Sau khi nghe phát biểu của lãnh đạo các cơ quan, tổ chức dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:
Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan và kho bạc thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, nhiều thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa theo hướng hiện đại, giảm đáng kể chi phí thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả trên đây thể hiện nỗ lực của các ngành thuế, hải quan, kho bạc và của Bộ Tài chính trong công tác cải cách hành chính.
Bên cạnh những tiến bộ đã đạt được, thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc vẫn còn nhiều bất cập so với yêu cầu tạo môi trường đầu tư tốt, thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. Một bộ phận công chức trong ngành thuế, hải quan, kho bạc trong thực thi công vụ còn tiêu cực, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, lãng phí trong chi tiêu công còn diễn ra. Cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giảm chi phí nhưng phải quan tâm đến mặt thứ hai là chống thất thoát ngân sách, gian lận thương mại, buôn lậu, trốn thuế.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian tới, yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
1. Bộ Tài chính
- Chỉ đạo các ngành thuế, hải quan, kho bạc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính một cách toàn diện, hiện đại; Triển khai có hiệu quả mô hình một cửa liên thông, tăng cường trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2014.
- Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa những thủ tục hành chính liên quan đến chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên cho các hoạt động sự nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2012; chậm nhất trong Quý II năm 2014 báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát.
- Thực hiện công khai, minh bạch về thủ tục hành chính để doanh nghiệp và người dân dễ tiếp cận và giám sát việc thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trong ngành thuế, hải quan, kho bạc; phát hiện và xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Tăng cường công tác đối thoại giữa doanh nghiệp với các cơ quan thuế, hải quan về những khó khăn, vướng mắc để xử lý kịp thời.
- Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức ở những vị trí nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Xử lý nghiêm những cán bộ có hành vi tham nhũng, tiêu cực trong thi hành công vụ.
2. Bộ Tư pháp
- Đôn đốc việc rà soát và thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực mà Thủ tướng Chính phủ trình bày tại báo cáo giải trình và trả lời chất vất trước Quốc hội: "Tập trung cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thành lập và giải thể doanh nghiệp, tiếp cận vốn, đất đai, tài nguyên, xây dựng, giấy tờ công dân… để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp:
- Tiếp tục đôn đốc các bộ, địa phương khẩn trương rà soát và xử lý kết quả rà soát các nhóm thủ tục hành chính theo phân công tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012, trình Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với những thủ tục hành chính đã được rà soát.
- Tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính để phát hiện những tồn tại, hạn chế trong thực hiện thủ tục hành chính; tổng hợp các vướng mắc, khó khăn, thống nhất với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan đề xuất các giải pháp tháo gỡ, các sáng kiến khắc phục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
- Xem xét, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn cách tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng tính toán chi phí tuân thủ, đánh giá tác động thủ tục hành chính để triển khai tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng quy định.
3. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
- Tích cực tham gia, phối hợp chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế, hải quan để phản ánh với cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ kịp thời.
- Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ nâng cao nhận thức, năng lực của doanh nghiệp trong hoạt động thương mại, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong thực hiện thủ tục hành chính.
4. Các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính phối hợp chặt chẽ trong phát hiện, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu, lãng phí ngân sách Nhà nước.
5. Các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc để tạo sự đồng thuận trong xã hội và thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi