Thông báo 343/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc tại cuộc họp về cơ chế tài chính đối với Trường Đại học Việt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 343/TB-VPCP

Thông báo 343/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc tại cuộc họp về cơ chế tài chính đối với Trường Đại học Việt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:343/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành:10/09/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 343/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2013
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN,
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC TẠI CUỘC HỌP VỀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT - ĐỨC
 VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
 
 
Ngày 17 tháng 8 năm 2013, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc đã chủ trì cuộc họp về cơ chế tài chính đối với Trường Đại học Việt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Trường Đại học Việt - Đức, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Ban Quản lý Dự án xây dựng các trường đại học xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo Trường Đại học Việt - Đức, Lãnh đạo Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội báo cáo; ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:
Trong thời gian qua, các Bộ, ngành và Trường Đại học Việt - Đức, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã có nhiều cố gắng tích cực triển khai thực hiện đúng và có hiệu quả bước đầu của cơ chế tài chính đặc thù đối với Trường Đại học Việt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thời gian tới cần tập trung làm tốt một số công việc sau đây:
1. Về cơ chế trả lương đối với cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh của Trường Đại học Việt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội:
- Việc trả lương cho cán bộ, giảng viên của hai Trường phải được thực hiện theo nguyên tắc: Bảo đảm sự hấp dẫn, nhằm thu hút được những người giỏi, có năng lực, trình độ cao đạt chuẩn khu vực và quốc tế đến giảng dạy, làm việc, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng trường trthành trường đại học xuất sắc định hướng nghiên cứu. Trong việc tuyển chọn, thu hút đội ngũ giảng viên phải luôn đề cao chất lượng, đồng thời phải phát huy được lợi thế cạnh tranh của các Trường.
Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với hai Trường tiếp tục nghiên cứu để đánh giá và báo cáo về: Những lợi thế về chi phí của hai Trường trong đào tạo sinh viên có trình độ quốc tế; tham khảo chế độ và giải pháp chi trả lương của các trường đại học tiên tiến ở nước ngoài nhằm thu hút cán bộ khoa học, quản lý chất lượng cao đến giảng dạy, làm việc để cân nhắc vận dụng phù hợp tại Việt Nam, tính toán, dự báo chế độ chi trả lương cho cán bộ, giảng viên của hai trường đại học này, nhất là đến giai đoạn khi phần lớn các nhiệm vụ quản lý, giảng dạy của hai Trường này do người Việt Nam đảm nhận. Trong giai đoạn trước mắt cần rà soát lại các công việc hiện đang do người nước ngoài đảm nhiệm, nhưng có thể tuyển chọn được cán bộ trong nước thay thế để xây dựng, kế hoạch, lộ trình thực hiện.
Để vận dụng thống nhất các quy định về mức thu nhập tối đa của giảng viên người Việt Nam tại hai Trường, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Bộ Tài chính để thống nhất các quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 9 năm 2013.
- Về việc hỗ trợ thu nhập cho các nghiên cứu sinh của hai Trường: Việc hỗ trợ, tăng thu nhập cho nghiên cứu sinh hai Trường là cần thiết, có tác dụng thiết thực. Tuy nhiên, việc này phải được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, phải căn cứ vào các nhiệm vụ được nhà trường giao, gắn với việc các nghiên cứu sinh tham gia hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, phục vụ đào tạo.
Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, phối hợp với Trường Đại học Việt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội nghiên cứu, thống nhất về cơ chế hỗ trợ thu nhập cho các nghiên cứu sinh của hai Trường, có đề xuất cụ thể về giải pháp hỗ trợ và nguồn kinh phí chi trả hợp lý cho các nghiên cứu sinh của hai Trường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong tháng 10 năm 2013.
2. Về chế độ học phí và định mức chi phí đào tạo của hai Trường:
- Mức thu học phí ở hai Trường phải được thiết lập theo lộ trình tăng hợp lý từng giai đoạn, phù hợp với yêu cầu, mục tiêu xây dựng hai Trường trở thành một cơ sđào tạo chất lượng cao, tương ứng với các điều kiện bảo đảm cho công tác học tập, nghiên cứu. Đây là hai Trường có tính đặc thù, được Nhà nước ưu tiên đầu tư và có sự hợp tác, hỗ trợ tích cực, hiệu quả cả vvật chất và đội ngũ giảng viên của các nước đối tác nước ngoài. Hai Trường cần cân nhắc, tính toán kỹ và trao đổi với Bộ Giáo dục và Đào tạo để thiết lập cụ thể lộ trình tăng học phí, có thể được chia làm hai giai đoạn: Từ nay đến năm 2017 và giai đoạn tiếp theo từ năm 2017 trở đi, trong đó mức thu học phí từ năm 2018 có thể xác định tương đương không dưới 5.000 USD/1 người/1 năm học.
Để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về mức thu và lộ trình tăng học phí hợp lý, tương xứng với uy tín, vị thế và điều kiện, chất lượng bảo đảm của mình, hai Trường cn phải đặc biệt quan tâm đến công tác tiếp thị, thu hút người học ở trong và ngoài nước; đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá về Trường; tích cực triển khai, đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội; cần chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để thu hút và tiếp nhận, triển khai đào tạo theo chỉ tiêu nhà nước và các cơ quan đặt hàng, nhất là với các ngành thuộc các lĩnh vực đặc thù và Trường có thế mạnh.
- Về định mức chi phí đào tạo ca các Trường: Việc định mức chi phí đào tạo của hai Trường phải căn cứ vào quy mô đào tạo và các nguồn thu, trong đó có nguồn thu học phí. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xác định rõ về định mức chi phí đào tạo của các Trường gắn với hai giai đoạn: Từ nay đến năm 2017 và giai đoạn sau năm 2017 để làm cơ scho việc tính toán các định mức liên quan của các Trường, phù hp với quy định về cơ chế tài chính đặc thù của các Trường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
3. Về vấn đề xây dựng cơ sở vật chất ban đầu của các Trường:
- Đối với Trường Đại học Việt - Đức: Việc thuê cơ sở của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông làm giảng đường phục vụ cho hoạt động đào tạo của Trường là cần thiết, tuy nhiên, việc đầu tư lớn để cải tạo khu vực đang thuê cần phải được Trường cân nhắc thận trọng, phù hp với điều kiện thực tế của Trường. Đgiảm các chi phí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, Trường có thể triển khai những giải pháp hỗ trợ theo hướng phát huy thế mạnh của mình thông qua việc hợp tác, liên kết trong các hoạt động giảng dạy giữa Trường và Trường Đại học Quốc tế Miền Đông có sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.
- Đối với việc giải quyết vướng mắc của Dự án đầu tư xây dựng Khu đào tạo và dịch vụ của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cơ sở sử dụng làm địa điểm tổ chức đào tạo giai đoạn đầu của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội: Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì làm việc với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan để xem xét, thống nhất về phương án giải quyết những vướng mắc theo hướng sớm hoàn thành Dự án, kịp thời phục vụ cho năm học mới của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
4. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét việc đưa Trường Đại học Việt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ vào danh sách các cơ quan đầu mối kế hoạch về khoa học và công nghệ để tạo điều kiện thuận lợi cho các trường đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, trình Thtướng Chính phủ xem xét, quyết định.
5. Trường Đại học Việt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội cần chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc đăng ký đào tạo, bảo đảm yêu cu v cht lượng số giảng viên, sinh viên thuộc diện được tuyển chọn gửi đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước theo các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đăng ký triển khai các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị với nguồn kinh phí đầu tư lớn của Nhà nước.
6. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, trên cơ sở rà soát các nội dung, nhất là về cơ chế chi trả lương, định mức đầu tư theo quy định tại các Quyết định số 303/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2012 và Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế tài chính đặc thù của các Trường để có những đề xuất bổ sung, điều chnh quy định này nếu cần thiết hoặc Bộ chủ động xem xét, ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết hơn một số nội dung cần thiết nêu trong các Quyết định để giúp các Trường áp dụng và triển khai thực hiện thuận lợi, đúng quy định.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Trường Đại học Việt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội cần chủ động chuẩn bị và đưa ra thảo luận, quyết nghị tại Hội đồng Trường các chủ trương và biện pháp để nền văn hóa của các nước đối tác chiến lược của Trường được hiện diện sâu sắc hơn tại Trường, qua đó góp phần tăng khả năng của Trường trong cnh tranh quốc tế.
7. Dự kiến vào cuối năm 2013, Ban chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sc sẽ tchức họp đ xem xét, đánh giá tng th03 năm thực hiện mô hình xây dựng và hoạt động của Trường Đại học Việt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với hai Trường và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng; các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: GD&ĐT, TC, KH&ĐT, KH&CN, NG;
- Trường Đại học Việt - Đức;
- Trường ĐHKH&CN Hà Ni;
- Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam;
- ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ban Quản lý xây dựng trường ĐH xuất sắc (thuộc Bộ GD&ĐT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH, PL;
- Lưu: VT, KGVX (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi