Thông báo 340/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp giải quyết tồn tại vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án tín dụng ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 340/TB-BGTVT

Thông báo 340/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp giải quyết tồn tại vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án tín dụng ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:340/TB-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành:31/07/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng, Giao thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Số: 340/TB-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp giải quyết

tồn tại vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án tín dụng

ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia

 

Ngày 17/7/2008 tại Bộ GTVT, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc họp giải quyết tồn tại, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia. Tham dự gồm có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị: Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ Khoa học Công nghệ, Cục Quản lý xây dựng & chất lượng CTGT, Cục Đường bộ Việt Nam và Ban QLDA Biển Đông.

Sau khi nghe Ban QLDA Biển Đông, Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo quá trình thực hiện dự án và các tồn tại vướng, mắc trong quá trình triển khai, các đại biểu tham gia ý kiến, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng kết luận như sau:

1.Bộ GTVT đã có các văn bản số 4739/BGTVT-CGĐ ngày 23/6/2008 và số 5074/BGTVT-CGĐ ngày 07/7/2008 gửi Cục Đường bộ Việt Nam về việc giải quyết một số tồn tại đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia. Yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương và nghiêm túc thực hiện nội dung các văn bản nêu trên.

2. Về tiến độ yêu cầu:

- Đối với các cầu thuộc các gói thầu 01, 04, 05 và 06 đang triển khai thi công phải đảm bảo tiến độ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2009 (tháng 2/2009).

- Đối với các cầu mới ký hợp đồng bắt đầu triển khai thi công phải đảm bảo nguyên tắc chỉ đạo về thời gian thi công phải hoàn thành như sau: cầu 01 nhịp/12 tháng; 02 nhịp/15 tháng và 03 ÷ 05 nhịp/18 tháng.

- Đối với các cầu trên QL1A, yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành trong thời gian ngắn nhất.

- Về tiến độ tổng thể: Đảm bảo hoàn thành toàn bộ 17 gói thầu của dự án trước Tết Nguyên đán 2010. Thống nhất tiến độ yêu cầu phải hoàn thành cụ thể cho từng cầu (phụ lục kèm theo).

3) Yêu cầu Cục đường bộ Việt Nam:

- Chỉ đạo các nhà thầu trên cơ sở tiến độ yêu cầu cho từng cầu đã kết luận ở trên, rà soát, lập tiến độ thực hiện cho từng hạng mục thi công theo tiến độ yêu cầu của dự án. Căn cứ vào tiến độ đó, Cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA Biển Đông, Tư vấn chỉ đạo quyết liệt, quản lý và theo dõi chặt chẽ quá trình thực hiện để đảm bảo tiến độ dự án.

- Chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư thiết bị, tài chính để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ hoàn thành theo yêu cầu cho từng cầu, từng gói thầu và của toàn dự án.

- Thường xuyên bám sát hiện trường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện theo tiến độ yêu cầu của dự án. Kịp thời phát hiện các nhà thầu thi công không đảm bảo năng lực, không đảm bảo tiến độ và có các biện pháp xử lý kiên quyết như: bóc tách khoanh khối lượng còn lại của những hạng mục thi công không đảm bảo tiến độ, lập lại dự toán theo quy định hiện hành, thay thế, bổ sung tăng cường nhà thầu phụ thi công để đảm bảo tiến độ yêu cầu của dự án. Đề xuất, báo cáo Bộ cơ chế thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ, phần khối lượng còn lại lập dự toán theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Văn bản số 4199/BGTVT-CGĐ ngày 02/6/2008 của Bộ GTVT.

- Yêu cầu Ban QLDA chỉ đạo nhà thầu phải thực hiện ngay các biện pháp mạnh nhằm đảm bảo ATGT tránh gây ách tắc, đảm bảo ATLĐ và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công, tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- TTr. Lê Mạnh Hùng (để b/c);

- TTr. Ngô Thịnh Đức (để b/c);

- Các đơn vị dự họp;

- Lưu VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Văn Công


PHỤ LỤC

Tiến độ yêu cầu của các cầu trên quốc lộ - Dự án tín dụng ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường bộ quốc gia

(Bước 1 - Giai đoạn 1)

(Kèm theo Thông báo số 340/TB-BGTVT ngày 31/7/2008 của Bộ Giao thông vận tải)

 

TT

Thông tin gói thầu

Tiến độ hợp đồng

Ghi chú

Miền

Tên cầu

Đường

Lý trình

Tỉnh

Nhà thầu

thi công

Thời gian thực hiện hợp đồng

Ngày kết thúc hợp đồng

Tiến độ hoàn thành yêu cầu

Gói thầu số 01

Đã triển khai thi công

 

 

24 tháng

1/4/2010

 

 

1

B

Quán Lưu

ĐT 78

Km 4+200

Hà Tây

 

 

 

18 tháng

Trước Tết Nguyên đán 2010

2

B

QL 1

Km 272+159

Ninh Bình

LD CTCP Cơ giới TL&Cty Đạt Phương

 

 

Trước Tết Nguyên đán 2009 (2/2009)

 

3

B

Do

QL 1

Km 276+215

Ninh Bình

 

 

 

4

B

Tống Giang

QL 1

Km 294+220

Thanh Hóa

 

 

 

5

B

Cừ

QL 1

Km 295+441

Thanh Hóa

 

 

 

Gói thầu số 02

Đang thi công

 

 

24 tháng

1/4/2010

 

 

6

B

Khé

ĐT 205

Km 21+945

Hưng Yên

LD CTcầu 3 TL&CT CPXD số 6 TL

 

12 tháng

Tháng 9/2009

7

B

Bía

 

Km 10+250

Hải Dương

 

18 tháng

Trước Tết Nguyên đán 2010

Gói thầu số 03

Đang thi công

 

 

24 tháng

1/4/2010

 

 

8

T

Diễn Thủy

QL 1

Km 421+927

Nghệ An

LD Cty CTGT 473 và Cty CP XD Tổng hợp 269

 

 

 

 

9

T

Khe Tọ

QL 15

Km 220+455

Nghệ An

 

 

Trước Tết Nguyên đán 2010

 

10

T

Khe chẹt

QL 15

Km 399+77

Hà Tĩnh

 

 

 

11

T

Sắt

QL 15

Km 408+396

Hà Tĩnh

 

 

 

12

T

Cầu Tràn

QL 15

Km 411+675

Hà Tĩnh

 

 

 

 

Gói thầu số 04 

Đang thi công

 

 

24 tháng

10/4/2008

 

 

13

N

Ba Tháp

QL 1

Km 541+800

Ninh Thuận

LD Cty CPXD CT 510 và Cty CT Đường Thủy

 

 

Trước Tết Nguyên đán 2009 (2/2009)

 

14

N

Gò Đền

QL 1

Km 1545+023

Ninh Thuận

 

 

 

15

N

Cầu Đỏ

QL 1

Km 1545+775

Ninh Thuận

 

 

 

16

N

Hộ Tại

QL 1

Km 1563+690

Ninh Thuận

 

 

 

17

N

Bảo

QL 27

Km 268+568

Ninh Thuận

 

 

Chuyển sang GĐ sau

18

N

Bà Bổn 1

QL 1

Km 1595+601

Bình Thuận

 

 

 

19

N

Sông Đồng

QL 1

Km 1631+875

Bình Thuận

 

 

 

20

N

Bến Lội

QL 1

Km 1701+065

Bình Thuận

 

 

 

21

N

Sông Giêng

QL 1

Km 1766+990

Bình Thuận

 

 

 

22

N

Sông Phan

QL 55

Km 103+440

Bình Thuận

 

 

 

Gói thầu số 05

Đang thi công

 

 

24 tháng

10/4/2008

 

 

23

N

Cái Bần Dưới

QL 54

Km 18+022

Đồng Tháp

LD Cty CP CK&XDCT 465 và Cty CP XDCTGT 419

 

 

Trước Tết Nguyên đán 2009 (2/2009)

 

24

N

Cái Bần Trên

QL 54

Km 18+464

Đồng Tháp

 

 

 

25

N

Cái Quýt

QL 54

Km 19+169

Đồng Tháp

 

 

 

26

N

Cái Mít

QL 54

Km 20+920

Đồng Tháp

 

 

 

27

N

Ông Tính

QL 54

Km 21+541

Đồng Tháp

 

 

 

Gói thầu số 06

Đang thi công

 

 

24 tháng

10/4/2008

 

 

28

N

Cái Dứa

QL 54

Km 23+644

Đồng Tháp

Tổng Công ty XD CTGT 4

 

 

Trước Tết Nguyên đán 2009 (2/2009)

 

29

N

Bông Súng

QL 54

Km 24+768

Đồng Tháp

 

 

 

30

N

Rạch Bàu

QL 54

Km 25+384

Đồng Tháp

 

 

 

31

N

Cầu Cống

QL 54

Km 25+689

Đồng Tháp

 

 

 

32

N

Rạch Da

QL 54

Km 27+079

Đồng Tháp

 

 

 

Gói thầu số 07

Chưa triển khai thi công

 

20 tháng

 

Cuối 2009

 

33

B

Cốc Ly

ĐT HLS2

Km 14+453

Lào Cai

LD Cty XD&PT hạ tầng (LICOGI)

và Công ty TNHH Thành Phát

Gói thầu số 08

Chưa triển khai thi công

 

 

20 tháng

 

 

 

34

B

Tràn Pó Pe

ĐT 254

Km 82+405

Bắc Kạn

Công ty xây dựng 99-BQP

 

 

Cuối năm 2009

 

35

B

Bản ỏm

ĐT 254

Km 72+850

Bắc Kạn

 

 

 

36

B

Na Mỡ

QL 3

Km 56+504

Thái Nguyên

 

 

 

37

B

Ngọc Long 1

ĐT 252

Km 3+013

Thái Nguyên

 

 

 

38

B

Ngọc Long 2

ĐT 252

Km 4+359

Thái Nguyên

 

 

 

39

B

Gốc Duối

ĐT 261

Km 1+800

Thái Nguyên

 

 

 

40

B

Yên Dưỡng

ĐT 329

Km 8+398

Phú Thọ

 

 

 

41

B

Tạ Xá

ĐT 329

Km 21+503

Phú Thọ

 

 

 

42

B

Đội 12

ĐT 319

Km 10+200

Phú Thọ

 

 

 

Gói thầu số 09 

Chưa triển khai thi công

 

 

 

 

 

 

43

T

Phú Khê

QL 1

Km 313+327

Thanh Hóa

LD Cty Đạt Phương & Cty CP Cơ giới TL

 

 

08/2009

 

44

T

Sông Lý

QL 1

Km 344+197

Thanh Hóa

 

 

Cuối 2009

Chậm nhất trước Tết Nguyên đán 2010

45

T

La Man

QL 1

Km 388+020

Nghệ An

 

 

08/2009

 

46

T

Yên Lý

QL 1

Km 412+685

Nghệ An

 

 

08/2009

 

47

T

Cầu Lồi

QL 1

Km 415+520

Nghệ An

 

 

Cuối 2009

Chậm nhất trước Tết Nguyên đán 2010

Gói thầu số 10 

Đã triển khai thi công

 

 

24 tháng

4/5/2010

 

 

48

T

An Cựu

QL 1

Km 827+598

TT Huế

LD Cty CP c.trình ĐS và Công ty CP XDGT TTH

 

 

Quý II/2009

 

49

T

Lương Điền

QL 1

Km 854+910

TT Huế

 

 

02/2009

 Trước Tết Nguyên đán 2009

50

T

Cầu Bản

QL 49B

Km 12+200

TT Huế

 

 

Cuối 2008

 

51

T

Cầu Bản

QL 49B

Km 12+400

TT Huế

 

 

Cuối 2008

 

Gói thầu số 11

Chưa triển khai thi công

 

 

20 tháng

 

 

 

52

B

Cầu 1-5

QL 21

Km 206+670

NamĐịnh

Cty CP TASCO

 

 

18 tháng

Trước Tết Nguyên đán 2010

53

B

Ngăm

ĐT 12

Km 13+450

NamĐịnh

 

 

18 tháng

Trước Tết Nguyên đán 2010

Gói thầu số 12

Chưa triển khai thi công

 

 

20 tháng

 

 

 

54

N

Sóc Ven

QL 61

Km 64+122

Kiên Giang

LD Cty CP xây dựng Tân An và Cty TNHH XD Phú Vinh

 

12-15 tháng

Sau khi có mặt bằng (Tính từ thời điểm nhận bàn giao mặt bằng)

55

N

Cà Nhum

QL 61

Km 69+603

Kiên Giang

 

56

N

Đường Xuồng

QL 61

Km 74+673

Kiên Giang

 

Gói thầu số 13 

Chưa triển khai thi công

 

 

20 tháng

 

 

 

59

N

Thầy Phó Ký

QL 91

Km 83+200

An Giang

 

 

 

Cuối 2009

 

Gói thầu số 14

Chưa triển khai thi công

 

 

22 tháng

 

 

 

60

N

Trí Phải

QL 63

Km 79+982

Cà Mau

 

 

 

Cuối 2009

Chậm nhất trước Tết Nguyên đán 2010

Gói thầu số 15 

Chưa triển khai thi công

 

 

19 tháng

 

 

 

61

T

Si

QL 45

Km 052+150

Thanh Hóa

Cty CP Công trình Đường sắt

 

 

Cuối 2009

Chậm nhất trước Tết Nguyên đán 2010

62

T

Thiều

QL 47

Km 031+160

Thanh Hóa

 

 

63

T

Khe Mục

QL 15

Km 134+973

Thanh Hóa

 

 

Gói thầu số 16

Chưa triển khai thi công

 

 

610 ngày

 

 

 

64

N

Bà Lãnh

QL 60

Km 88+362

Trà Vinh

Tổng công ty xây dựng CTGT 1

 

 

12 tháng

Tháng 8/2009

65

N

Tiểu Cần

QL 60

Km 91+720

Trà Vinh

 

 

Cuối 2009

 

66

N

Te Te

QL 54

Km 115+909

Trà Vinh

 

 

 

Gói thầu số 17 

Đã triển khai thi công

 

 

24 tháng

1/4/2010

 

 

67

T

Nhi 2

QL 1

Km 791+423

Quảng Trị

LD Cty CP XDVT 525 và Cty CP Miền Trung

 

2/2009

Trước Tết Nguyên đán 2009

68

T

Bà Bầu

QL 1

Km 1002+324

Quảng Nam

Cuối 2009

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi