Thông báo 315/TB-BTC năm 2018 Thu thập, đồng bộ và chuyển đổi dữ liệu sang hệ thống CSDL quốc gia về giá

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 315/TB-BTC

Thông báo 315/TB-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt nội dung thu thập, đồng bộ và chuyển đổi dữ liệu từ Cục Quản lý công sản, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan sang hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:315/TB-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Đỗ Văn Trường
Ngày ban hành:09/05/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

tải Thông báo 315/TB-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 315/TB-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
--

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG THU THẬP, ĐỒNG BỘ VÀ CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU TỪ CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN, TỔNG CỤC THUẾ, TỔNG CỤC HẢI QUAN SANG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ GIÁ

 

Thực hiện triển khai nội dung công việc theo Quyết định số 2309/QĐ-BTC ngày 24/10/2016 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng Cơ sở dliệu quốc gia về giá giai đoạn 1”. Nhằm đáp ứng yêu cầu của Bộ Tài chính về công tác quản lý giá cả hàng hóa và dịch vụ, Lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt nội dung thu thập, đồng bộ và chuyển đổi dữ liệu từ Cục Quản lý công sản, Tng Cục Thuế, Tổng Cục Hải quan sang hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá và yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Nội dung dữ liệu cung cấp cho hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

a. Dữ liệu về Giá trị tài sản Nhà nước

- Đơn vị cung cấp: Cục Quản lý công sản.

- Nguồn dữ liệu: từ phần mềm Quản lý đăng ký Tài sản nhà nước phiên bản 4.0; phần mềm Quản lý tài sản hạ tầng giao thông đường bộ và phần mềm Quản lý Công trình nước sạch nông thôn.

- Hệ thống tiếp nhận: Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

- Các loại nội dung dữ liệu cần thu thập:

+ Các loại tài sản cần báo cáo theo Thông tư số 142/2015/TT-BTC: Tài sản là nhà, đất; Tài sản là Phương tiện vận tải; Tài sản khác có nguyên giá trên 500 triệu.

+ Tài sản là Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

+ Tài sản là Công trình nước sạch nông thôn.

(Nội dung dữ liệu chi tiết tại Phụ lục s 01)

- Hình thức thu thập: Thu thập dữ liệu qua webservice.

- Cách thức thực hiện: CSDL quốc gia về giá khi cần thu thập dữ liệu là các loại tài sản trên thì kết nối vào các webservice để đồng bộ dữ liệu từ CSDL của Cục Quản lý Công sản về CSDL quốc gia về giá. Toàn bộ quá trình đồng bộ sẽ được lưu log để phục vụ cho việc lưu vết thông tin và đối soát dữ liệu.

- Tần suất thu thập: 01 năm / lần, trước ngày 31/3 của năm sau.

- Chuyển đổi dữ liệu quá khứ: Tại thời điểm triển khai, hệ thống sẽ thu thập dữ liệu tất cả các loại tài sản đã kể trên tính đến thời đim triển khai về CSDL quốc gia về giá qua webservice.

b. Dữ liệu vTrị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

- Đơn vị cung cấp: Tổng cục Hải quan.

- Các thông tin cần thu thập đối với một mặt hàng:

+ Mã hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam (Theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính v/v Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam).

+ Mô tả hàng hóa: Mô tả hàng hóa mà doanh nghiệp khai trong tờ khai Hải quan.

+ Nước xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc Nước nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu.

+ Đơn vị tính.

+ Lượng.

+ Trị giá khai báo USD.

- Hình thức thu thập dữ liệu: Qua file excel theo biu mẫu chi tiết tại Phụ lục số 02.

- Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu: theo Phụ lục số 03.

- Hệ thống tiếp nhận: Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

- Cách thức thực hiện: Tổng cục Hải quan chuẩn bị file excel dữ liệu theo biu mẫu, sau đó cán bộ phụ trách thực hiện đăng nhập phần mềm CSDL quốc gia về giá, đăng nhập thành công thì sẽ chọn chức năng “Thu thập dữ liệu qua file” để tiến hình upload file excel dữ liệu vào CSDL quốc gia về giá. Toàn bộ file excel và dữ liệu sẽ được lưu log để phục vụ cho việc lưu vết thông tin và đối soát dữ liệu.

- Tần suất: 01 tháng / lần, trước ngày 15 của tháng sau.

- Chuyển đổi dữ liệu lịch sử:

+ Hình thức chuyển đổi: Qua file excel có cấu trúc chi tiết theo Phụ lục số 04.

+ Khối lượng dữ liệu chuyển đổi: 120 kỳ báo cáo gần với thời điểm triển khai dự án nhất, về hàng hóa xuất nhập khẩu. Kỳ báo cáo bao gồm 15 ngày đầu tháng, 15 ngày cuối tháng.

+ Thực hiện chuyển đổi một lần tại thời điểm triển khai.

c. Dữ liệu về Khung giá tính thuế tài nguyên

- Đơn vị cung cấp: Tổng cục Thuế.

- Dữ liệu cần Tổng cục Thuế cung cấp: Trị giá khung giá tính thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế quy định.

- Hệ thống tiếp nhận: Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

- Hình thức thu thập dữ liệu: Giai đoạn đầu triển khai sẽ gửi dữ liệu qua file excel theo biu mẫu. Sau khi Tổng cục Thuế xây dựng phần mềm quản lý khung giá tính thuế tài nguyên thì thực hiện gửi qua webservice.

- Cách thức thực hiện: Tổng cục Thuế chuẩn bị file excel dữ liệu theo biểu mẫu, sau đó cán bộ phụ trách thực hiện đăng nhập phần mềm CSDL quốc gia về giá, đăng nhập thành công thì sẽ chọn chức năng “Thu thập dữ liệu qua file” để tiến hình upload file excel dữ liệu vào CSDL quốc gia về giá. Toàn bộ file excel và dữ liệu sẽ được lưu log đphục vụ cho việc lưu vết thông tin và đối soát dữ liệu.

- Tần suất: Khi có phát sinh về khung giá tính thuế tài nguyên do Tổng Cục Thuế quy định.

2. Thời gian thực hiện

Thời gian triển khai Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo kế hoạch từ tháng 05/2018. Do đó, đề nghị các đơn vị cần hoàn thiện phối hợp thu thập thông tin từ các đơn vị và dữ liệu cần chuyển đổi sẵn sàng trước 30/05/2018.

3. Giao nhiệm vụ các đơn vị thực hiện

(1) Giao Tng cục Hải quan, Tổng Cục Thuế và Cục Quản lý công sản thu thập dữ liệu, xây dựng hệ thống cung cấp thông tin cho hệ thng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo yêu cầu.

(2) Giao Cục THTK chủ trì, phối hợp với đơn vị phụ trách công nghệ thông tin phía Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và Cục Quản lý công sản tổ chức kết nối hệ thống đáp ứng yêu cầu.

(3) Giao Cục Quản lý giá chủ trì tiếp nhận các nội dung thông tin do các đơn vị cung cấp; Xây dựng quy chế vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo hướng khai thác hệ thống phần mềm hỗ trợ tốt cho công tác quản lý giá cả hàng hóa và dịch vụ của Bộ Tài chính.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và tổ chức triển khai thực hiện./.

(Nội dung thông báo và tệp điện tử các Phụ lục s01, 02, 03, 04 đề nghị các đơn vị khai thác trên trang Cơ sở dữ liệu văn bản pháp quy ngành tài chính theo địa chỉ http://vbpq.mof.gov.vn mục "Văn bản điều hành". Trong quá trình triển khai thực hiện nếu đơn vị có vướng mc đề nghị liên hệ chị Nguyn Hng Hà - Phó phòng Quản lý Công nghệ thông tin - Cục Tin học và Thng kê tài chính, smáy 02422202828 máy lẻ 2084, di động 0904569559).

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục THTK, Cục QLG, Cục QLCS, TCT, TCHQ;
- Lưu: VT, VP (
10 b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đỗ Văn Trường

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi