Thông báo 215/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp về tình hình hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 215/TB-VPCP

Thông báo 215/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp về tình hình hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:215/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành:29/05/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
Số: 215/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CẦN THÁO GỠ
 
 
Ngày 19 tháng 5 năm 2014, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp về tình hình hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Sau khi nghe Ngân hàng Phát triển Việt Nam báo cáo, ý kiến của các cơ quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kết luận như sau:
1. Từ khi thành lập, Ngân hàng Phát triển Việt Nam cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần để kinh tế nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, yếu kém cần phải tập trung khắc phục, bảo đảm thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Chính phủ sẽ có các giải pháp kịp thời, cần thiết để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, không để xảy ra hậu quả xấu; sớm quy định một số cơ chế đặc thù cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam trên nguyên tắc Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoạt động theo cơ chế thị trường và Nhà nước giao nhiệm vụ phù hợp với năng lực tài chính và quản trị của Ngân hàng.
2. Đối với các kiến nghị cụ thể của Ngân hàng Phát triển Việt Nam:
a) Về hoàn thiện mô hình tổ chức và quản trị ngân hàng, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các cơ quan liên quan xác định mô hình tổ chức của Hội đồng thành viên Ngân hàng, hoàn thiện Điều lệ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong Quý II năm 2014 theo các phương án sau:
- Phương án 1: Hội đồng thành viên gồm các thành viên chuyên trách, bảo đảm đáp ứng được yêu cầu và nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị ngân hàng, xử lý triệt để các tồn tại, hạn chế hiện tại; đồng thời quy định rõ trách nhiệm của chủ sở hữu và Hội đồng thành viên.
- Phương án 2: Nếu chưa đủ cơ sở để thực hiện phương án 1 thì Hội đồng thành viên gồm các thành viên kiêm nhiệm như mô hình Hội đồng thành viên của Ngân hàng Chính sách xã hội; trong đó cần tăng số lượng thành viên chuyên trách để bảo đảm thực hiện tốt, có hiệu quả hoạt động quản trị ngân hàng.
b) Về vốn điều lệ, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định nguồn cấp bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo tiến độ quy định tại Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 và Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2013, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong Quý III năm 2014.
c) Về cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho các ngân hàng chính sách, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
- Bố trí trong dự toán ngân sách trung ương từ năm 2015 để cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý, bao gồm cả phần chênh lệch lãi suất và phí quản lý chưa cấp đến hết năm 2014.
- Nghiên cứu khả năng ứng vốn ngân sách để cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý, gồm cả khả năng hỗ trợ một phần vốn ngân sách Nhà nước để tạo nguồn cho vay kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong Quý III năm 2014.
d) Về huy động vốn:
- Giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam rà soát, xây dựng phương án huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu dài hạn và từ các nguồn vốn hợp pháp khác, báo cáo Bộ Tài chính để xem xét, quyết định. Trong giai đoạn hiện nay, chưa xem xét việc phát hành trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam được Chính phủ bảo lãnh ra thị trường quốc tế.
- Giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét các khoản Chính phủ vay về cho vay lại để cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam vay lại (nếu có), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam để xác định nhu cầu và xem xét thực hiện ứng vốn cho ngân hàng từ Kho bạc Nhà nước.
đ) Về xử lý nợ xấu và xử lý đối với các khoản nợ nhận từ các tổ chức tiền thân, giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam tiếp tục thực hiện theo Đề án xử lý nợ xấu tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam quy định tại Quyết định số 2619/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
e) Về sửa đổi Nghị định số 75/2011/NĐ-CP, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, thu hẹp các đối tượng được hỗ trợ, hoàn chỉnh Nghị định thay thế Nghị định số 75/2011/NĐ-CP, trình Chính phủ xem xét theo quy định.
g) Về cơ chế lãi suất, cơ chế bảo đảm tiền vay và xử lý tài sản bảo đảm, cơ chế phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam đề xuất các giải pháp cụ thể, gửi Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổng hợp, có phương án xử lý đối với các vấn đề liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
h) Về cơ chế cho vay thỏa thuận của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, giao Bộ Tài chính thực hiện ý kiến chỉ đạo tại các công văn số 11037/VPCP-KTTH ngày 31 tháng 12 năm 2013 và 769/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 01 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ, hoàn thiện Điều lệ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong Quý II năm 2014.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý Thủ tướng, Vụ TH; TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).H.Dương
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi