Quyết định 93/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2011

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 93/2011/QĐ-UBND

Quyết định 93/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2011
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:93/2011/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành:30/12/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

------------------

Số: 93/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Vềđiều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011

-------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24  tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trong năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Khoá VII, tại kỳ họp thứ 19 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2011;

Căn cứ Công văn số 13395/BTC-NSNN ngày 06 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính về sử dụng số tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng dự toán còn lại trong dự toán năm 2011;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 16266/STC-NS ngày 30 tháng 12 năm 2011 về điều chỉnh dự toán chi ngân sách thành phố để tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đối với dự toán bổ sung năm 2011 (đợt 2),

 

 

QUYẾT  ĐỊNH:

 

 

Điều 1.Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 đối với số tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ của số dự toán kinh phí bổ sung năm 2011 của các sở - ban - ngành thành phố với tổng số tiền 1.882 triệu đồng, chi tiết theo Phụ lục đính kèm; đồng thời, bổ sung số tiền tiết kiệm 1.882 triệu đồng vào dự phòng ngân sách cấp thành phố.

Điều 2.Giao Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước thành phố theo dõi, hướng dẫn các đơn vị điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước, bổ sung dự phòng ngân sách cùng cấp trong năm 2011 và sử dụng khoản dự phòng được bổ sung để xử lý các nhu cầu chi phát sinh trong lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội theo quy định.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng

 

ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 (ĐỢT 2)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 93/2011/QĐ-UBND

ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

Đơn vị : triệu đồng

STT

Tên đơn vị

Dự toán bổ sung năm 2011

Dự toán điều chỉnh giảm theo Nghị quyết số 11 (đợt 2)

Ghi chú

Tổng

Trong đó

Kinh phí thường xuyên

Kinh phí không thường xuyên

1

2

3

4

5

6

7

 

Tổng cộng:

57.740

1.882

1.663

219

 

1

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

930

56

56

0

 

 

Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão

163

4

4

 

 

 

Chi cục Quản lý chất lượng & bảo vệ nguồn lợi thủy sản

767

52

52

 

 

2

Sở Công thương

217

7

7

0

 

 

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp TP

217

7

7

 

 

3

Sở Khoa học và Công nghệ

0

15

15

0

 

 

Viện Khoa học công nghệ tính toán

 

15

15

 

 

4

Sở Xây dựng

563

31

31

0

 

 

Văn phòng Sở Xây Dựng

563

31

31

 

 

5

Sở Giao thông vận tải

94

23

23

0

 

 

Trung tâm quản lý đường hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn

 

19

19

 

 

 

Ban Quản lý đầu tư dự án nạo vét luồng Soài Rạp

94

4

4

 

 

6

Sở Giáo dục và Đào tạo

168

8

8

0

 

 

Văn phòng Sở giáo dục và đào tạo

168

8

8

 

 

7

Sở Y tế

2.550

66

66

0

 

 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

1.400

32

32

 

 

 

Trung tâm Pháp y

431

13

13

 

 

 

Trung tâm Pháp y tâm thần

81

2

2

 

 

 

Trung tâm Giám định y khoa

350

12

12

 

 

 

Trung tâm Xét nghiệm y khoa

288

7

7

 

 

8

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

389

398

398

0

 

 

VP Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá TP

19

1

1

 

 

 

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

225

9

9

 

 

 

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động

 

21

21

 

 

 

Trường Nghiệp vụ nhà hàng

145

6

6

 

 

 

Hoạt động xã hội khác

 

361

361

 

 

9

Sở Tài nguyên và Môi trường

3.167

241

241

0

 

 

Chi cục Bảo vệ môi trường

3.167

241

241

 

 

10

Sở Nội vụ

206

8

8

0

 

 

Văn phòng Sở Nội vụ

131

5

5

 

 

 

Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố

75

3

3

 

 

11

Thanh tra Thành phố

313

198

11

187

 

12

Thành Uỷ

37.755

445

445

0

 

 

Văn phòng Thành Ủy

37.755

445

445

 

 

13

Thành Đoàn

3.108

90

82

8

 

 

Văn phòng Thành đoàn

3.108

90

82

8

 

14

Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

1.190

42

42

0

 

 

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao

400

14

14

 

 

 

Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

790

28

28

 

 

15

Ban quản lý đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Nam TP

1.241

78

78

0

 

 

Ban quản lý đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Nam TP

1.241

78

78

 

 

16

Ủy ban Phòng chống AIDS

56

1

1

 

 

17

Liên hiệp các hội VHNT

2.258

34

10

24

 

 

- Liên hiệp các hội VHNT

306

10

10

 

 

 

- Tuần báo văn nghệ

1.952

24

 

24

 

18

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị

511

9

9

 

 

19

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

240

2

2

 

 

20

Trường Thiếu sinh quân

2.784

130

130

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 12/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc bổ sung chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Ban quản lý Vườn Quốc gia Bến En vào Phụ lục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản ban hành kèm theo Quyết định 511/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Quyết định 12/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc bổ sung chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Ban quản lý Vườn Quốc gia Bến En vào Phụ lục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản ban hành kèm theo Quyết định 511/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Tài chính-Ngân hàng

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi