Quyết định 91/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Định mức kinh phí hỗ trợ trợ việc tổ chức, lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 91/2017/QĐ-UBND

Quyết định 91/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Định mức kinh phí hỗ trợ trợ việc tổ chức, lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh An GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:91/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành:18/12/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

tải Quyết định 91/2017/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

-----------

Số: 91/2017/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

An Giang, ngày 18 tháng 12  năm 2017

 

           

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, lập kế hoạch

đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

trên địa bàn tỉnh An Giang

----------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1834/TTr-STC ngày 18 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã cụ thể như sau:

1. Định mức chi:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị như sau:

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho thành viên dự họp là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp: mức chi tối đa 100.000 đồng/ngày/người.

- Chi hỗ trợ tiền nước uống: mức chi tối đa 20.000 đồng/1 buổi (nửa ngày)/người.

- Chi văn phòng phẩm, tài liệu phục vụ cuộc họp: mức chi tối đa 1.000.000 đồng/kế hoạch.

2. Kinh phí thực hiện:

Sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế được phân cấp cho các huyện để thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Đối tượng tham gia việc tổ chức lập kế hoạch đầu tư cấp xã:

a) Tổ chức họp tổ kế hoạch khóm, ấp: Đánh giá tình hình thực hiện, xác định nhu cầu và lựa chọn dự án đầu tư; lập danh mục dự án đầu tư.

- Thành viên dự họp:

+ Thành viên tổ kế hoạch: tối đa 05 thành viên.

+ Đại diện các hộ dân trên địa bàn: tỷ lệ 10% số hộ dân trên địa bàn.

+ Đại diện cơ quan, tổ chức trên địa bàn: tối đa 05 thành viên.

b) Tổ chức họp kế hoạch cấp xã: Thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư cấp xã:

- Thành viên dự họp:

+ Tổ kế hoạch khóm, ấp: 01 thành viên (tổ trưởng).

+ Đại diện Ban quản lý cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: tối đa 05 thành viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2017.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố và Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Chính phủ;

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;

- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

- TT TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Website Chính phủ;

- Báo An Giang, Đài PTTH An Giang;

- Website tỉnh, Trung tâm công báo tỉnh;

- Lãnh đạo VP HĐND, UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTTH.          

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Vương Bình Thạnh

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi