Quyết định 613/QĐ-UBND Lâm Đồng về bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 613/QĐ-UBND

Quyết định 613/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm ĐồngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:613/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành:21/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------
Số: 613/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Lâm Đồng, ngày 21 tháng 03 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 TỊCH THU SUNG CÔNG QUỸ NHÀ NƯỚC
-----------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 129/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 129/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 539/TTr-STC ngày 14 tháng 3 năm 2016,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt mức giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu công quỹ nhà nước theo Quyết định thi hành án chủ động số 02/QĐ-CTHA ngày 08/10/2015 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng, đối với các loại tài sản sau:
1. Xe ô tô không biển số kiểm soát (bán đấu giá dưới dạng phế liệu); giá khởi điểm: 17.750.000 đồng (mười bảy triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng).
2. Gỗ Xuân Thôn - nhóm 6; số lượng: 15 hộp; khối lượng 2,669 m3; giá khởi điểm: 12.784.000 đồng (mười hai triệu, bảy trăm tám tư ngàn đồng).
Điều 2. Căn cứ giá khởi điểm được phê duyệt nêu trên Công an tỉnh Lâm Đồng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Lâm Đồng lập thủ tục bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ theo đúng quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Tư pháp, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh; Cục Trưởng Cục thi hành án tỉnh Lâm Đồng; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng; Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./-
 

Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3.
- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu VT, TC, NC.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ
TỊCH
Nguyễn Văn Yên
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi