Quyết định 597/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chế độ chi cho Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Thuận

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 597/QĐ-UBND

Quyết định 597/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chế độ chi cho Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Thuận
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ThuậnSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:597/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành:17/03/2010Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
-----------
Số: 597/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Phan Thiết, ngày 17 tháng 3 năm 2010        
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định chế độ chi cho Chương trình phát triển
tài sản trí tuệ tỉnh Bình Thuận 
---------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Thực hiện Công văn số 134/HĐND-CTHĐ ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chi cho Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Thuận;
Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính - Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 74/LS/TC-KHCN ngày 15 tháng 01 năm 2010 về việc ban hành chế độ chi cho Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Thuận,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ chi cho Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Thuận, từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm của tỉnh Bình Thuận. Thời gian thực hiện: từ năm ngân sách 2010.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở tài chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
                                                                        CHỦ TỊCH
 
 
                                                                                      Huỳnh Tấn Thành
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
-----------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
 
 
 
QUY ĐỊNH
Về chế độ chi cho Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Thuận
(Ban hành kèm theo Quyết định số 597/QĐ-UBND 
ngày 17/3/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh)
1. Các khoản chi phục vụ công tác quản lý:

STT
Nội dung công việc
Đơn vị tính
Mức chi
(đồng)
1
Hỗ trợ tiền xăng cho cán bộ thẩm định tại thực địa phục vụ cấp phép sử dụng chỉ dẫn địa lý (trong trường hợp không đủ điều kiện thanh toán công tác phí)
Người/buổi
50.000
2
Hỗ trợ tiền xăng cho cán bộ đi kiểm tra kiểm soát việc sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể (trong trường hợp không đủ điều kiện thanh toán công tác phí)
Người/buổi
50.000
3
Họp Ban quản lý, Ban kiểm soát chỉ dẫn địa lý; Ban chỉ đạo Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, họp hội thảo lấy ý kiến giải quyết các vấn đề trong chương trình phát triển tài sản trí tuệ (vận dụng mức chi quy định tại Thông tư số 129/2009/TT-BTC ngày 24/6/2009 của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010)
- Trưởng ban chỉ đạo, người được ủy quyền chủ trì cuộc họp, hội thảo
- Thư ký và các thành viên, đại biểu tham dự
Người/buổi
150.000
70.000
4
Chi xây dựng các quy chế phục vụ quản lý sử dụng chỉ dẫn địa lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh (xây dựng đề cương, dự thảo nội dung, lấy ý kiến đóng góp, chỉnh sửa hoàn chỉnh) vận dụng mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tại Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND tỉnh)
Quy chế
4.000.000
5
Chi sửa đổi các quy chế phục vụ quản lý sử dụng chỉ dẫn địa lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh
Quy chế sửa đổi
2.000.000
 
2. Các mức chi hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân
 

STT
Nội dung công việc
Đơn vị tính
Mức chi
(đồng)
1
Hỗ trợ các tổ chức xây dựng hồ sơ, quy chế sử dụng và lệ phí đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm truyền thống, làng nghề, sản phẩm lợi thế của địa phương (Hỗ trợ khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ)
Hồ sơ
10.000.000
2
Hỗ trợ lập hồ sơ tham gia bình chọn thương hiệu, giải thưởng VIFOTEC và tham gia các chợ thiết bị công nghệ, hội chợ liên quan đến khuếch trương thương hiệu và giới thiệu sản phẩm là kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, sản phẩm hoạt động sáng tạo, tìm kiếm thị trường công nghệ           
Hồ sơ
500.000
3
Hỗ trợ xây dựng quy chế quản lý sử dụng chỉ dẫn địa lý trong nội bộ của các tổ chức tập thể, nhóm liên kết sản xuất thanh long theo ViệtGAP
Tổ chức/
Nhóm
liên kết
2.000.000
4
Hỗ trợ doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý thiết kế lại bao bì, biển hiệu để mang chỉ dẫn địa lý
Tổ chức/
nhóm
liên kết
2.000.000
5
Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích khi được cấp giấy chứng nhận
(Vận dụng mức chi quy định tại Thông tư số 52/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ chi tài chính cho hoạt động hội thi sáng tạo)
Văn bằng
chứng
nhận
6.500.000
6
Hỗ trợ cá nhân có thiết bị, công nghệ tham gia Chợ công nghệ (Techmart) trong nước:
- Chi phí ăn, ở cho 1 người đi và về theo chế độ công tác phí hiện hành trong thời gian hội chợ và đi đường
- Hỗ trợ 100% chi phí vận chuyển thiết bị
 
Các nội dung không có trong quy định trên và các khoản chi trực tiếp khác thực hiện trên cơ sở nhiệm vụ cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chi theo chế độ tài chính hiện hành./.
 
 
                                                                            CHỦ TỊCH
 
 
 
                                                                                Huỳnh Tấn Thành
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự toán “Tổ chức kiểm định chất lượng 06 chương trình đào tạo các ngành: Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Quản lý xây dựng, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ sinh học” của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Quyết định 839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự toán “Tổ chức kiểm định chất lượng 06 chương trình đào tạo các ngành: Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Quản lý xây dựng, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ sinh học” của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi