Quyết định 5139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt Danh mục và dự toán kinh phí thực hiện các chuyên đề thuộc Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Thành phố Hà Nội năm 2011

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------------------
Số: 5139/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH MỤC VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC
CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2011
---------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 79/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
Căn cứ Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 13/5/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2015;
Xét đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số 3192/TTr-SCT ngày 27/9/2010 của Sở Công thương Hà Nội về việc phê duyệt danh sách các chuyên đề thuộc Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Thành phố Hà Nội thực hiện năm 2011,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Danh mục và Dự toán các chuyên đề thuộc Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của thành phố Hà Nội thực hiện năm 2010 như sau:

STT
Danh mục
Dự toán kinh phí (VNĐ)
1
Hỗ trợ các doanh nghiệp dự cuộc thi quản lý năng lượng trong công nghiệp và tòa nhà, trao giải thưởng.
400.000.000
2
Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tham gia phong trào hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
650.000.000
3
Hỗ trợ kiểm toán năng lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
400.000.000
4
Hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho các tòa nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội
400.000.000
5
Chọn lựa, khảo sát và đánh giá tiềm năng, thiết kế giải pháp và ứng dụng 01 mô hình điểm năm 2011 về tiết kiệm năng lượng tại một cụm công nghiệp phía Tây Hà Nội.
300.000.000
6
Tập huấn Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các doanh nghiệp và tòa nhà tiêu thụ nhiều năng lượng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
300.000.000
7
Điều tra, khảo sát và kiểm toán năng lượng tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc ngành hóa chất trên địa bàn Thành phố Hà Nội
350.000.000
8
Xây dựng thí điểm mô hình tiết kiệm năng lượng tại làng nghề Gốm Xã Kim Lan – huyện Gia Lâm
450.000.000
9
Xây dựng mô hình quản lý năng lượng tại 1 doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm thuộc nhóm ngành thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội
300.000.000
10
Điều tra và đánh giá tiềm năng tiết kiệm, xây dựng thí điểm mô hình tiết kiệm năng lượng tại làng nghề cơ kim khí Phùng Xá – huyện Thạch Thất – TP Hà Nội
450.000.000
11
Xây dựng quy trình chuẩn quản lý, vận hành sử dụng máy móc, trang thiết bị y tế sử dụng năng lượng hiệu quả tại các đơn vị trong ngành y tế.
150.000.000
Tổng cộng: 4.150.000.000 VNĐ
(Bốn tỷ một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Sở Công thương có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện các Chương trình tiết kiệm năng lượng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành: Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- CT UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- CVP, các PVP UBND TP;
- Các phòng: TH, KT, CT;
- Lưu: VT, CT (Li2b).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Huy Tưởng
 
 

thuộc tính Quyết định 5139/QĐ-UBND

Quyết định 5139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt Danh mục và dự toán kinh phí thực hiện các chuyên đề thuộc Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Thành phố Hà Nội năm 2011
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5139/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành:20/10/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Công nghiệp , Điện lực
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi