Quyết định 44/2016/QĐ-UBND Bình Định Quy định về quy trình ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 44/2016/QĐ-UBND

Quyết định 44/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định về quy trình ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:44/2016/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành:25/08/2016Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở

tải Quyết định 44/2016/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

___________

Số: 44/2016/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________

Bình Định, ngày 25 tháng 8 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH GHI NỢ VÀ THANH TOÁN NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2865/TTr-STC ngày 22 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/9/2016.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng


 

 

QUY ĐỊNH

VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GHI NỢ VÀ THANH TOÁN NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

 

Điều 1. Quy định đối tượng và diện tích được ghi nợ tiền sử dụng đất:

1. Đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất:

Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất ở tái định cư; được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiên sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ và được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp sau khi có đơn đề nghị kèm theo.

2. Diện tích đất được ghi nợ tiền sử dụng đất:

- Đối với hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở tái định cư mà tiền sử dụng đất phải nộp tại khu tái định cư lớn hơn tiền bồi thường đất ở thì được ghi nợ tiền sử dụng đất đối với phần diện tích tương ứng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất ở tái định cư phải nộp so với tiền bồi thường đất ở.

Đối với hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở được ghi nợ tiền sử dụng đất đối với phần diện tích trong hạn mức đất ở được công nhận.

Đối với hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp) sang đất ở được ghi nợ tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được xác định không vượt quá hạn mức giao.đất ở. Quy định này chỉ áp dụng cho các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất lần đầu.

Điều 2. Quy định ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất:

1. Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 1 Quyết định này mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ và được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính và các quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Quy định thanh toán nợ tiền sử dụng đất:

Khi thanh nợ tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế kê khai thanh toán nợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

Điều 3. Về giá đất để xác định số tiền ghi nợ tiền sử dụng đất và thanh toán nợ tiền sử dụng đất:

Giá đất để xác định số tiền ghi nợ tiền sử dụng đất và thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

Điều 4. Quy định về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất:

Hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính.

Điều 5. Trách nhiệm và trình tự, thủ tục luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng:

1. Trách nhiệm của người sử dụng đất:

a. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 1 Quyết định này phải có đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất kèm theo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất và được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận nộp về Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có đất (cơ quan tiếp nhận hồ sơ).

b. Tiếp nhận Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai (tiền sử dụng đất và các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai) tại cơ quan thuế ban hành Thông báo hoặc do cơ quan bưu chính chuyển đến trong trường hợp Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai được cơ quan thuế gửi theo đường bưu điện dưới hình thức "Gửi bảo đảm".

c. Thực hiện nộp đầy đủ, đúng thời hạn các khoản nghĩa vụ tài.chính về đất đai theo Thông báo của cơ quan thuế. Trường hợp thời điểm nộp tiền đã quá ngày phải nộp được ghi trên thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính thì người sử dụng đất căn cứ cách tính tiền chậm nộp theo hướng dẫn ghi tại Thông báo của cơ quan thuế để xác định số tiền chậm nộp và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

2. Trách nhiệm của Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện (cơ quan tiếp nhận hồ sơ):

a. Căn cứ vào hồ sơ do người sử dụng đất đã nộp theo quy định của pháp luật đất đai, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư do người sử dụng đất gửi đến trong đó có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; lập phiếu chuyển kèm hồ sơ gửi cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất theo quy định.

b. Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính do cơ quan Thuế chuyển đến, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trao "Thông báo nộp tiền” cho người sử dụng đất đê người sử dụng đất thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Khi trao “Thông báo nộp tiền” cho người sử dụng đất, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải yêu cầu người sử dụng đất ký tên, ghi rõ vào "Thông báo nộp tiền” bao gồm: họ, tên, ngày, tháng nhận được "Thông báo nộp tiền” theo đúng mẫu quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

c. Căn cứ vào số tiền sử dụng đất do cơ quan thuế xác định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ trình UBND cấp huyện, thị xã, thành phố cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong đó có ghi nợ số tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận; đồng thời chuyển thông tin về ghi nợ tiền sử dụng đất đến cơ quan thuế cùng cấp để lập sổ theo dõi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định.

3. Trách nhiệm của cơ quan thuế:

a. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển đến và văn bản xác định của cơ quan tài chính về các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có), cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân theo quy định và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai.

b. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày ký các Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo cho người sử dụng đất biết để người sử dụng đất nộp các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định; đồng thời chuyển thông tin về số tiền sử dụng đất và các khoản nghĩa vụ tài chính có liên quan cho Cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Lập hồ sơ theo dõi nợ tiền sử dụng đất (sổ theo dõi nợ được lập chi tiết theo diện tích đất trong hạn mức và ngoài hạn mức) của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện, thị xã thành phố theo quy định.

c. Phối hợp Ban bồi thường GPMB hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất (gọi tắt là Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB) huyện, thị xã, thành phố và tỉnh thực hiện khấu trừ tiền sử dụng đất phải nộp đối với hộ gia đình, cá nhân được giao đất tái định cư đối với khoản tiền được bồi thường về đất ở.

d. Phối hợp với Kho bạc nhà nước theo dõi, đôn đốc, cập nhật tình hình thu nộp các khoản nghĩa vụ tài chính đất đai của người sử dụng đất và định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh số tiền mà người sử dụng đất đã nộp ngân sách nhà nước, số còn nợ và tiền chậm nộp.

4. Trách nhiệm của Kho bạc nhà nước:

Thực hiện thu tiền theo Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính của của cơ quan thuế do người sử dụng đất hoặc người được người sử dụng đất ủy quyền mang đến. Khi thu tiền, cơ quan thu tiền phải lập chứng từ thu tiền “Giấy nộp tiền” nếu cơ quan Kho bạc nhà nước thu, là "Biên lai thu tiền” nếu cơ quan được ủy nhiệm thu để giao cho người sử dụng đất.

5. Trách nhiệm của Ban bồi thường GPMB hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất (ghi tắt là Tổ chức làm nhiệm vụ hội thường, GPMB) huyện, thị xã, thành phố và cấp tỉnh:

Lập danh sách các hộ gia đình, cá nhân được bồi thường về đất ở và được giao đất tái định cư, danh sách phải được lập chi tiết từng hộ cụ thể như: diện tích đất ở được bồi thường, giá trị; diện tích đất ở tái định cư được giao, giá trị (tiền sử dụng đất phải nộp), chuyển đến cơ quan thuế để thực hiện khấu trừ; đồng thời chuyển cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường (cơ quan tiếp nhận hồ sơ) và Kho bạc nhà nước biết để theo dõi.

Đối với số tiền sử dụng đất được khấu trừ, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB có trách nhiệm chuyển nộp vào ngân sách nhà nước theo Thông báo của cơ quan thuế, đồng thời chuyển thông tin cho cơ quan thuế và cơ quan tiếp nhận hồ sơ để theo dõi.

Điều 6. Tổ chức thực hiện:

1. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, bất cập, các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm báo cáo về Sở Tài chính để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung./.

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi