Quyết định 2828/QĐ-UBND Thanh Hóa 2021 Quyết toán dự án hoàn thành Cải tạo Nhà hiệu bộ Trường THPT chuyên Lam Sơn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2828/QĐ-UBND

Quyết định 2828/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Cải tạo, sửa chữa Nhà hiệu bộ Trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2828/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đầu Thanh Tùng
Ngày ban hành:27/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

________

Số: 2828/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Cải tạo, sửa chữa
Nhà hiệu bộ Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa

_______________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH4 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ- CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định: số 4847/QĐ-UBND ngày 05/12/2018, số 1748/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Nhà hiệu bộ Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3912/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Nhà hiệu bộ Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4269/STC-ĐT ngày 20/7/2021, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, công trình: Cải tạo, sửa chữa Nhà hiệu bộ Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung sau:

- Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa Nhà hiệu bộ Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.

- Địa điểm xây dựng: Số 307 Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa.

- Thời gian: Khởi công tháng 12/2018; hoàn thành tháng 12/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn

Dự toán được duyệt lần cuối

Giá trị phê duyệt quyết toán

Thực hiện

Đã thanh toán

Còn được thanh toán

Tổng số:

14.131.795.000

13.949.009.000

13.833.000.000

116.009.000

- Vốn vay ODA của Ngân hàng phát triển Châu Á

11.849.009.000

11.733.000.000

116.009.000

- Vốn ngân sách tỉnh

2.100.000.000

2.100.000.000

0

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung

Dự toán được duyệt lần cuối

Giá trị quyết toán

Tổng số

14.131.795.000

13.949.009.000

1. Xây dựng

12.498.402.000

12.458.265.000

2. Quản lý dự án

345.299.000

345.299.000

3. Tư vấn

1.122.077.000

1.080.780.000

4. Chi phí khác

117.266.000

64.665.000

5. Dự phòng

48.751.000

0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung

Thuộc chủ đầu tư quản lý

Giao đơn vị khác quản lý

Giá trị thực tế

Giá trị quy đổi

Giá trị thực tế

Giá trị

quy đổi

Tổng số

13.949.009.000

1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)

13.949.009.000

2- Tài sản ngắn hạn

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Nguồn

Số tiền (đồng)

Ghi chú

Tổng số:

13.949.009.000

- Vốn vay ODA của Ngân hàng phát triển Châu Á

11.849.009.000

- Vốn ngân sách tỉnh.

2.100.000.000

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán: Tổng nợ phải trả: 116.009.000 đồng, trong đó:

- Công ty CP thiết kế xây dựng và nội thất Thăng Long: 18.204.000 đồng;

- Công ty CP xây dựng Hương Anh: 23.050.000 đồng;

- Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa: 6.798.000 đồng;

- Công ty CP tư vấn và xây dựng Tây Thành: 3.132.000 đồng;

- Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Tân Đại Phát: 20.680.000 đồng;

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa: 44.145.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản

Tài sản dài hạn/cố định

Tài sản ngắn hạn

Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa

13.949.009.000

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trường THPT Chuyên Lam Sơn; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

- Lưu: VT, CN.(Mld79)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đầu Thanh Tùng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 03/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết định 48/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phân cấp xác định các khoản được trừ về tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) theo quy định tại Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Quyết định 03/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết định 48/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phân cấp xác định các khoản được trừ về tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) theo quy định tại Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi