Quyết định 26/2011/QĐ-UBND Ninh Bình giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 26/2011/QĐ-UBND

Quyết định 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh BìnhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:26/2011/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Quốc Trị
Ngày ban hành:19/12/2011Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------
Số: 26/2011/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Ninh Bình, ngày 19 tháng 12 năm 2011
 
 
--------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26/4/2002;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Căn cứ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Thông tư số 154/2010/TT-BTC ngày 01/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình tại Tờ trình số 106/TTr-STC ngày 06/12/2011, Giám đốc Sở Tư pháp tại báo cáo thẩm định số 171/BC-STP ngày 06/12/2011,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô quy định tại Quyết định này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Công báo tỉnh NB;
- Lưu VT, VP4, VP5.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị
 
 
GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
 
 
Quy định này quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và phương pháp xác định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô.
a) Cước vận chuyển hàng hóa được thanh toán từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong trường hợp đấu thầu giá cước vận chuyển hàng hóa thì áp dụng theo mức giá cước trúng thầu;
b) Giá cước vận chuyển hàng hóa đấu thầu trong kế hoạch đấu thầu khi thực hiện cơ chế đấu thầu cung ứng các dịch vụ công ích; xác định mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá, trợ cước vận chuyển chi từ nguồn ngân sách nhà nước;
c) Làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân tham khảo trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng cước vận chuyển hàng hóa đối với những hàng hóa không thuộc đối tượng quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều này.
2. Quy định này được áp dụng với tổ chức, cá nhân có liên quan đến vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
1. Trọng lượng hàng hóa tính cước là trọng lượng hàng hóa thực tế vận chuyển kể cả bao bì không bao gồm trọng lượng vật liệu kê, chèn, lót, chằng buộc.
2. Đơn vị để tính giá cước vận chuyển hàng hóa là tấn.
3. Hàng thiếu tải là số lượng hàng hóa cần vận chuyển nhỏ hơn trọng tải đăng ký của phương tiện hoặc số lượng hàng hóa đã xếp đầy thùng xe nhưng vẫn chưa sử dụng hết trọng tải đăng ký của phương tiện.
4. Hàng quá khổ là loại hàng mà mỗi kiện hàng không tháo rời ra được khi xếp lên xe và có một trong những đặc trưng sau:
a) Kiện hàng có chiều dài dưới 12m và khi xếp lên xe vượt quá chiều dài quy định của thùng xe;
b) Kiện hàng có chiều rộng dưới 2,5m và khi xếp lên xe vượt quá chiều rộng quy định của thùng xe;
c) Kiện hàng có chiều cao quá 3,2m tính từ mặt đất.
5. Hàng quá nặng là loại hàng mà mỗi kiện hàng không tháo rời ra được khi xếp lên xe và có trọng lượng trên 5 tấn đến dưới 20 tấn.
6. Khoảng cách tính cước là khoảng cách thực tế vận chuyển có hàng.
7. Loại đường tính cước là loại đường do Bộ Giao thông vận tải quyết định hoặc do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình quyết định phân loại.
Chương 2.
 
ĐVT: Đồng/tấn/km

CỰ LY VẬN CHUYỂN (KM)
LOẠI ĐƯỜNG
LOẠI 1
LOẠI 2
LOẠI 3
LOẠI 4
LOẠI 5
LOẠI 6
1 đến 5
2.907
3.489
4.154
6.104
8.547
12.392
6
2.880
3.455
4.112
6.044
8.462
12.268
7
2.799
3.358
3.997
5.874
8.225
11.926
8
2.719
3.261
3.882
5.706
7.988
11.583
9
2.636
3.165
3.765
5.536
7.749
11.236
10
2.553
3.064
3.646
5.359
7.661
11.109
11
2.532
3.038
3.616
5.315
7.707
11.176
12
2.385
2.864
3.406
5.009
7.263
10.529
13
2.318
2.783
3.312
4.867
7.059
10.235
14
2.201
2.643
3.144
4.621
6.700
9.715
15
2.146
2.576
3.064
4.506
6.532
9.471
16
1.927
2.314
2.753
4.046
5.865
8.508
17
1.780
2.134
2.245
3.733
5.417
7.852
18
1.734
2.079
2.187
3.641
5.279
7.652
19
1.684
2.019
2.123
3.533
5.124
7.431
20
1.628
1.953
2.054
3.416
4.952
7.181
21
1.562
1.875
1.971
3.278
4.754
6.895
22
1.502
1.801
1.893
3.153
4.570
6.626
23
1.447
1.737
1.826
3.038
4.405
6.387
24
1.398
1.679
1.999
2.937
4.260
6.176
25
1.355
1.624
1.934
2.843
4.122
5.975
26
1.311
1.573
1.872
2.753
3.988
5.782
27
1.267
1.520
1.810
2.661
3.855
5.594
28
1.224
1.467
1.748
2.569
3.726
5.515
29
1.182
1.419
1.691
2.482
3.597
5.219
30
1.145
1.375
1.635
2.406
3.487
5.055
31-35
1.111
1.332
1.585
2.332
3.381
4.904
36-40
1.081
1.297
1.543
2.270
3.289
4.770
41-45
1.056
1.267
1.511
2.217
3.215
4.662
46-50
1.035
1.242
1.479
2.171
3.151
4.568
51-55
1.014
1.219
1.451
2.132
3.091
4.480
56-60
998
1.198
1.426
2.095
3.038
4.405
61-70
982
1.180
1.403
2.063
2.992
4.338
71-80
968
1.164
1.385
2.036
2.953
4.280
81-90
959
1.150
1.369
2.013
2.919
4.234
91-100
950
1.141
1.357
1.994
2.893
4.195
Từ 101 km trở lên
943
1.132
1.348
1.980
2.873
4.165
2. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 2 gồm: Ngói, lương thực đóng bao, đá các loại (trừ đá xay), gỗ cây, than các loại, các loại quặng, sơn các loại, tranh, tre, nứa, lá, bương, vầu, hóp, sành, sứ, các thành phẩm và bán thành phẩm bằng gỗ (cửa, tủ, bàn, ghế, chấn song và các loại thành phẩm gỗ khác), các thành phẩm và bán thành phẩm kim loại thanh, thỏi, dầm, tấm, lá, dây, cuộn, ống (trừ ống nước) được tính bằng 1,10 lần đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 1 quy định tại Khoản 1 Điều này.
3. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 3 gồm: Lương thực rời, xi măng, vôi các loại, phân bón các loại (trừ phân động vật), xăng, dầu, thuốc trừ sâu, trừ dịch, thuốc chống mối mọt, thuốc thú y, sách, báo, giấy viết, giống cây trồng, nông sản phẩm, các loại vật tư, máy móc, thiết bị chuyên ngành, nhựa đường, cột điện, ống nước bằng thép hoặc bằng nhựa được tính bằng 1,30 lần đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 1 quy định tại Khoản 1 Điều này.
4. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 4 gồm: Nhựa nhũ tương, muối các loại, thuốc chữa bệnh, phân động vật, bùn, các loại hàng dơ bẩn, kính các loại, hàng tinh vi, hàng thủy tinh, xăng dầu chứa bằng phi được tính bằng 1,40 lần đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 1 quy định tại Khoản 1 Điều này.
5. Đơn giá cước cơ bản đối với các mặt hàng không thuộc loại hàng quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều này do chủ hàng và chủ phương tiện căn cứ vào đặc tính của từng mặt hàng tương ứng với các loại hàng quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều này để xác định giá cước vận chuyển cho phù hợp.
1. Cước vận chuyển hàng hóa kết hợp chiều về được giảm 10% tiền cước của số hàng vận chuyển chiều về.
2. Cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện tự đổ hoặc phương tiện có thiết bị nâng, hạ được tăng thêm 15% mức cước cơ bản.
3. Cước vận chuyển hàng hóa bằng Container được tính bằng đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 3 và trọng tải tính cước là trọng tải đăng ký của Container.
4. Cước vận chuyển hàng hóa đối với trường hợp vận chuyển hàng thiếu tải được tính cụ thể như sau:
a) Hàng hóa vận chuyển chỉ xếp được dưới 50% trọng tải đăng ký của phương tiện thì trọng lượng tính cước vận chuyển bằng 80% trọng tải đăng ký của phương tiện;
b) Hàng hóa vận chuyển chỉ xếp được từ 50% đến 90% trọng tải đăng ký của phương tiện thì trọng lượng tính cước vận chuyển bằng 90% trọng tải đăng ký phương tiện;
c) Hàng hóa vận chuyển xếp được trên 90% trọng tải đăng ký của phương tiện thì trọng lượng tính cước vận chuyển bằng trọng lượng hàng hóa thực chở;
5. Cước vận chuyển hàng hóa đối với trường hợp vận chuyển hàng quá khổ hoặc quá nặng bằng phương tiện vận tải thông thường được tăng thêm 20% mức cước cơ bản.
6. Cước vận chuyển hàng hóa đối với hàng hóa vừa quá khổ, vừa quá nặng mức cước vận chuyển hàng hóa được tăng thêm 20% mức cước cơ bản đối với một trong hai loại hàng hóa.
7. Đối với việc vận chuyển hàng hóa vừa quá khổ, vừa thiếu tải chủ phương tiện được thu một mức cước tối đa không vượt quá mức cước tính theo trọng tải phương tiện dùng để vận chuyển.
1. Phương pháp xác định giá cước cơ bản vận chuyển hàng hóa
a) Vận chuyển hàng hóa trên cùng một loại đường thì áp dụng đơn giá tính cước ở loại đường đó.
b) Vận chuyển hàng hóa trên chặng đường gồm nhiều loại đường khác nhau thì áp dụng đơn giá tính cước của khoảng cách từng loại đường và giá cước vận chuyển hàng hóa của cả chặng đường là tổng giá cước của từng loại đường khác nhau.
c) Trong trường hợp khoảng cách vận chuyển hàng hóa từ nơi gửi hàng đến nơi nhận hàng có nhiều tuyến vận chuyển hàng hóa khác nhau thì khoảng cách tính cước là tuyến có cự ly vận chuyển hàng hóa ngắn nhất. Trong trường hợp vận chuyển hàng hóa theo tuyến có cự ly ngắn nhất nhưng không thực hiện được vì lý do thiên tai, bão lụt, loại đường không cho phép xe vận tải qua hoặc vì lý do bất khả kháng khác thì khoảng cách tính cước là khoảng cách thực tế vận chuyển hàng hóa và phải được ghi trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa hoặc được thể hiện bằng chứng từ hợp lệ.
d) Trong trường hợp cự ly vận chuyển hàng hóa có số lẻ thì làm tròn cự ly vận chuyển hàng hóa để áp dụng đơn giá cước vận chuyển quy định tại Khoản 1 Điều 4 như sau: Dưới 0,5 km được tính tròn là 0 km; nếu trên 0,5 km được tính tròn là 1 km.
2. Phương pháp tính các khoản chi phí khác ngoài giá cước vận chuyển cơ bản
a) Đối với hàng hóa đòi hỏi phải chèn, lót, chằng buộc khi vận chuyển thì ngoài tiền cước vận chuyển hàng hóa, chủ phương tiện được thu thêm tiền công, vật liệu phục vụ cho việc chèn, lót, chằng buộc hàng hóa. Phí chèn, lót, chằng buộc hàng hóa do chủ phương tiện vận tải và chủ hàng thỏa thuận. Chủ phương tiện vận tải chịu trách nhiệm thực hiện công việc chèn, lót, chằng buộc hàng hóa.
b) Đối với trường hợp phương tiện vận chuyển hàng hóa trên đường có thu phí cầu, phà, đường thì chủ hàng phải thanh toán phí cầu, phà, đường theo đơn giá quy định của Nhà nước.
c) Đối với trường hợp phương tiện vận chuyển hàng hóa phải vệ sinh do ảnh hưởng của việc vận chuyển hàng hóa là các loại vôi, xi măng rời, hàng dơ bẩn … thì chủ hàng phải thanh toán tiền làm vệ sinh cho chủ phương tiện theo thỏa thuận.
Chương 3.
 
1. Sở Tài chính
a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô tại Quy định này;
c) Định kỳ hàng năm hoặc trường hợp đột xuất khi có biến động về giá cước vận chuyển hàng hóa hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
2. Sở Giao thông vận tải
a) Phối hợp với Sở Tài chính trong việc thực hiện quản lý giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
b) Phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh thường xuyên cập nhật danh sách các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng ôtô đã đăng ký kinh doanh có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh;
c) Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành Quy định này.
3. Các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Quy định này.
4. Chủ phương tiện vận tải
a) Chấp hành quy định về giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô tại Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
b) Có trách nhiệm kê khai giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô theo quy định của pháp luật;
c) Thực hiện cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa bằng ôtô theo mức giá đã kê khai theo quy định của pháp luật, phải công bố công khai thông tin về giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và sự phù hợp đối với các mức giá đã kê khai.
d) Cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin có liên quan đến mức giá đã kê khai, niêm yết mức giá thực thế theo quy định.
4. Chủ hàng và các tổ chức, cá nhân có liên quan
Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Quy định này.
Tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc Quy định này được khen thưởng theo chế độ thi đua, khen thưởng hiện hành. Nếu vi phạm Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Quy định nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung kịp thời./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với lĩnh vực dịch vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (bao gồm thông tin khoa học và công nghệ) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quyết định 1022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với lĩnh vực dịch vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (bao gồm thông tin khoa học và công nghệ) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Tài chính-Ngân hàng, Khoa học-Công nghệ

văn bản mới nhất

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi