Quyết định 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 19/2015/QĐ-UBND

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:19/2015/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Văn Trọng
Ngày ban hành:27/08/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------
Số: 19/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-------------
Bến Tre, ngày 27 tháng 08 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
v vic quy đnh mc thu s dng tin ích h tng Khu sn xut ging tp trung huyn Bình Đi, tnh Bn Tre
-------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3320/TTr-STC ngày 24 tháng 8 năm 2015,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng Khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
2. Áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và các thành phần kinh tế khác trong và ngoài nước có sử dụng tiện ích hạ tầng Khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
Điều 2. Mức thu sử dng tin ích htầng
1. Mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng là: 2.100 đồng/m2/năm. Mức thu này ổn định trong 10 năm, kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.
2. Mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng được thu kể từ ngày cơ sở sản xuất kinh doanh chính thức đi vào hoạt động.
Điều 3. Tổ chức thc hin
1. Giao Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại thực hiện nhiệm vụ quản lý và thu mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng tại Khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, giao Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại tổng hợp các kiến nghị, đề xuất thông qua Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện công tác thu, quản lý và sử dụng tiền thu sử dụng tiện ích hạ tầng tại Khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại theo đúng quy định của pháp luật.
3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục thu hồi diện tích đất đã giao cho Công ty Phát triển hạ tầng tại Quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh và giao lại cho Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại quản lý theo quy định.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế các văn bản sau đây:
a) Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất, mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng, chính sách miễn, giảm tiền thuê đất Khu sản xuất tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
b) Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2013 về việc quy định đơn giá thuê đất, mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng, chính sách miễn, giảm tiền thuê đất Khu sản xuất tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại; Thủ trưởng các sở, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre;
- CT các PCT UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL - BTP (để kiểm tra);
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Thông tin điện tử;
- Ban Tiếp công dân (để niêm yết);
- N/c: TCĐT, KTN, TH;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi