Quyết định 154/2006/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

----------------------

Số : 154/2006/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của

Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh

-------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 115/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Quyết định số 242/2003/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố về đổi tên Sở Tài chánh - Vật giá thành phố thành Sở Tài chính trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 607/TTR-SNV ngày 09 tháng 10 năm 2006 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố,

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký . Bãi bỏ Quyết định số 2872/1998/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 1998 của Uỷ ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động  của Sở Tài chánh - Vật giá thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở - Ngành thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :

- Như điều 3;

- Bộ Tài chính;

- Thường trực Thành uỷ;

- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;

- Uỷ ban nhân dân thành phố;

- Văn phòng Thành uỷ và các Ban Thành uỷ;

- Các Ban của Hội đồng nhân dân TP;

- Sở Nội vụ (2b);

- Công an thành phố (PC13);

- VP HĐ-UB : các PVP;

- Tổ TM, các Tổ NCTH;

- Lưu : VT, (TM/P) P.120

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tín

Thuộc tính văn bản
Quyết định 154/2006/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 154/2006/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 25/10/2006 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Cơ cấu tổ chức
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực