Quyết định 13/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc Quy định thời hạn nộp, xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách năm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 13/2005/QĐ-UB

Quyết định 13/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc Quy định thời hạn nộp, xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách năm
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:13/2005/QĐ-UBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Bá Lộc
Ngày ban hành:06/01/2005Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------
Số: 13/2005/QĐ-UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Thị xã Tuy Hòa, ngày 06 tháng 01 năm 2005
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỜI HẠN NỘP, XÉT DUYỆT VÀ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM.
------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1840/STC ngày 28/12/2004,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Quy định thời hạn nộp, xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách năm cho các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách chính quyền địa phương trong tỉnh như sau:
1. Thời hạn nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm:
- Đối với đơn vị dự toán cấp I thuộc tỉnh, huyện, thị xã quản lý: Nộp chậm nhất là 45 ngày sau khi kết thúc năm. Riêng các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế: Nộp chậm nhất là 90 ngày sau khi kết thúc năm.
Đối với đơn vị dự toán cấp II và cấp III, do đơn vị dự toán cấp I quy định nhưng phải bảo đảm thời gian để đơn vị dự toán cấp I xét duyệt, tổng hợp, lập gửi cơ quan Tài chính cùng cấp theo quy định.
- Báo cáo quyết toán năm của ngân sách xã, phường, thị trấn: Nộp chậm nhất là ngày 01 tháng 3 năm sau.
- Báo cáo quyết toán năm của ngân sách huyện, thị xã: Nộp chậm nhất là ngày 01 tháng 5 năm sau.
2. Thời hạn xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm:
- Đối với Sở Tài chính:
+ Xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm của các đơn vị dự toán cấp I do tỉnh quản lý từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 30 tháng 5 năm sau.
+ Thẩm định quyết toán ngân sách năm cho các huyện, thị xã từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm sau.
- Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã:
+ Xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm của các đơn vị dự toán cấp I do huyện, thị xã quản lý và hoàn thành trước ngày 10 tháng 4.
+ Thẩm định quyết toán ngân sách năm của các xã, phường, thị trấn do huyện, thị xã quản lý và hoàn thành trước ngày 10 tháng 4.
Điều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện theo quy định.
Điều 3.  Thời hạn nộp, xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách năm nêu trên được áp dụng kể từ niên độ ngân sách năm 2004 trở đi.
Điều 4.  Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trong tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 4,
- TT Tỉnh ủy,
- TT Hội đồng ND tỉnh,
- CT & các Phó CTUB,
- Lưu VT,CV(A).
TM. UBND TỈNH PHÚ YÊN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Lộc
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi