Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về dự toán và phân bổ ngân sách Thành phố năm 2014

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về dự toán và phân bổ ngân sách Thành phố năm 2014
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:25/2013/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Quyết Tâm
Ngày ban hành:10/12/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------
Số: 25/2013/NQ-HĐND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2013
 
 
NGHỊ QUYẾT
VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2014
--------------------------------
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

(Từ ngày 09 đến ngày 12 tháng 12 năm 2013)
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;
Sau khi xem xét Báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2013 và dự toán thu chi ngân sách năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra số 781/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,
 
 
QUYẾT NGHỊ:
 
 
Điều 1. Về thực hiện nhiệm vụ ngân sách thành phố năm 2013:
Căn cứ Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2013 và việc tổ chức, điều hành ngân sách của Ủy ban nhân dân thành phố:
Trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 còn nhiều khó khăn, Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác chỉ đạo điều hành để đạt được những kết quả như Tờ trình đã thể hiện, cụ thể: điều hành ngân sách ở thế chủ động, tích cực; có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để thu hồi nợ thuế; đảm bảo nhiệm vụ chi thường xuyên, chi các nhiệm vụ đột xuất phát sinh và chi đầu tư phát triển; tăng cường tiết kiệm, cắt giảm các nội dung chi chưa thật sự cấp bách theo chủ trương của Chính phủ... Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố còn chủ động thực hiện những biện pháp huy động vốn bằng nhiều hình thức và đẩy mạnh xã hội hóa để bổ sung nguồn lực cho đầu tư, đáp ứng nhu cầu vốn cho các công trình trọng điểm, cấp bách trên địa bàn, góp phần tích cực đảm bảo tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố.
Điều 2. Thông qua dự toán phân bổ ngân sách năm 2014:
1. Về thu, chi ngân sách:
1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không tính số ghi thu quản lý qua ngân sách): 226.300 tỷ đồng, giảm 4,45% so dự toán và giảm 0,53% so ước thực hiện năm 2013.
Bao gồm:
- Tổng thu ngân sách nhà nước phần nội địa: 124.200 tỷ đồng
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 74.800 tỷ đồng
- Thu từ dầu thô: 27.300 tỷ đồng
1.2. Tổng thu ngân sách địa phương: 41.979,337 tỷ đồng
Trong đó:
- Số thu phân chia cho ngân sách địa phương: 37.758,780 tỷ đồng
- Bổ sung theo mục tiêu từ ngân sách trung ương: 1.322,077 tỷ đồng
- Nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang: 858,480 tỷ đồng
- Ghi thu quản lý qua ngân sách: 2.040 tỷ đồng
Bao gồm:
+ Ghi thu hoạt động xổ số kiến thiết: 1.750 tỷ đồng
+ Ghi thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: 290 tỷ đồng
* Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố được huy động vốn bằng nhiều hình thức (nguồn vượt dự toán, vay mượn vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước, nguồn trái phiếu Chính phủ, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và huy động các nguồn vốn ngoài nước) để tăng chi đầu tư phát triển trong năm 2014 nhằm bảo đảm cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2014 đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.
1.3. Tổng chi ngân sách địa phương: 41.979,337 tỷ đồng
Bao gồm:
- Chi cân đối ngân sách: 40.657,260 tỷ đồng
- Chi từ nguồn bổ sung theo mục tiêu của ngân sách trung ương: 1.322,077 tỷ đồng
(Kèm theo Phụ lục số 01, 02, 03, 04)
2. Về phân bổ dự toán chi ngân sách:
2.1. Thông qua định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2014.
(Kèm theo Phụ lục số 05)
2.2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2014: 41.979,337 tỷ đồng
Cụ thể như sau:
- Chi đầu tư phát triển: 11.145,860 tỷ đồng
Trong đó chi trả vốn gốc và lãi vay: 3.373,000 tỷ đồng
- Chi thường xuyên: 29.500,000 tỷ đồng
Trong đó dự phòng ngân sách: 789,354 tỷ đồng
- Chi bổ sung quỹ Dự trữ tài chính: 11,400 tỷ đồng
- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của
ngân sách trung ương: 1.322,077 tỷ đồng
2.3. Phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách thành phố cho từng cơ quan, sở ban ngành (Kèm phụ lục số 06);
3. Phân bổ dự toán thu chi ngân sách quận huyện:
- Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2014 phân bổ cho 24 quận huyện: 27.515,000 tỷ đồng (không tính số ghi thu quản lý qua ngân sách).
- Tổng thu ngân sách quận huyện năm 2014 (không tính số ghi thu quản lý qua ngân sách): 13.630,524 tỷ đồng, bao gồm:
+ Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp: 4.647,396 tỷ đồng.
+ Thu bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố: 8.873,762 tỷ đồng.
+ Nguồn cải cách tiền lương của quận huyện đưa vào cân đối: 109,366 tỷ đồng.
- Tổng dự toán chi ngân sách quận huyện (không tính khoản chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách): 13.630,524 tỷ đồng.
(Kèm phụ lục số 07, 08, 09, 10, 11)
Điều 3. Trong quá trình điều hành thực hiện ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm các vấn đề sau:
1. Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố giao nhiệm vụ thu chi ngân sách cho từng cơ quan, ban ngành thành phố và các quận huyện theo đúng quy định.
2. Phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch để đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch.
Tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; tập trung công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về nghĩa vụ thuế; tăng cường rà soát đôn đốc, thu nộp nợ thuế kịp thời.
3. Đa dạng phương thức huy động nguồn lực để đầu tư phát triển nhất là đối với những dự án hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm. Nguồn vốn vay, huy động phải được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.
4. Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường. Thực hiện đồng bộ cơ chế khoán chi, đấu thầu trong duy tu giao thông, công viên cây xanh, vận chuyển hành khách bằng phương tiện công cộng để giảm dần việc chi từ ngân sách.
5. Đảm bảo sử dụng dự phòng ngân sách đúng nội dung quy định của Luật Ngân sách nhà nước; báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố hàng quý và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.
6. Việc điều hành sử dụng ngân sách phải theo đúng dự toán được duyệt và đúng Luật Ngân sách nhà nước.
Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện ngân sách đảm bảo đúng Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2013./.
 

 

 
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi