Dự thảo Quyết định sửa đổi về tín dụng với gia đình và người nhiễm HIV

Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương
  • Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Chính sách
  • Loại dự thảo: Quyết định
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  • Trạng thái: Đã biết

Nội dung tóm lược

Tải dự thảo