Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Thuộc tính Toàn văn dự thảo Tải về
Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
  • Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Doanh nghiệp
  • Loại dự thảo: Nghị định
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tài chính
  • Trạng thái: Đã biết

Nội dung tóm lược

Tải dự thảo

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm