Công văn 9335/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về yêu cầu báo cáo số liệu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
------

Số: 9335/NHNN-QLNH
V/v: Yêu cầu báo cáo số liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009

 

 

Kính gửi: Các Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp điều hành chính sách vĩ mô trong thời gian tới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối (TCTD) thực hiện gấp một số nội dung sau:

Báo cáo số dư tiền gửi bằng ngoại tệ, số dư nợ vay bằng ngoại tệ của các Tập đoàn, các Tổng Công ty Nhà nước; bao gồm cả các doanh nghiệp thành viên hạch toán phụ thuộc và hạch toán độc lập của các Tập đoàn, các Tổng Công ty Nhà nước tại TCTD. Báo cáo được thực hiện theo Mẫu biểu số và Mẫu biểu số 2 đính kèm.

Số liệu báo cáo theo các Mẫu biểu trên được tổng hợp đến ngày 30/11/2009 hoặc vào thời điểm cập nhật nhất có thể.

Các TCTD gửi báo cáo về các nội dung nêu trên cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoại hối) - địa chỉ 49 Lý Thái Tổ - Hà Nội trong ngày 04/12/2009.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để các Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối biết và thực hiện.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu VP, QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC




Nguyễn Văn Bình

 

MẪU BIỂU SỐ 1

 

Tên Tổ chức tín dụng báo cáo:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

BÁO CÁO SỐ DƯ TIỀN GỬI CỦA CÁC TỔNG CÔNG TY, CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ
VÀ CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG

(Số dư đến ngày 30/11/2009 hoặc thời điểm cập nhật nhất có thể)

Đơn vị tính: 1.000 USD

STT

Tên Tổ chức (bao gồm các doanh nghiệp trực thuộc)

Số dư tiền gửi bằng USD

Số dư tiền gửi bằng ngoại tệ khác quy đổi ra USD

Có kỳ hạn

Không kỳ hạn

Có kỳ hạn

Không kỳ hạn

Kỳ hạn đến 3 tháng

Kỳ hạn trên 3 tháng

 

Kỳ hạn đến 3 tháng

Kỳ hạn trên 3 tháng

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Tổ chức yêu cầu báo cáo là các Tập đoàn, các Tổng Công ty Nhà nước và các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc của các Tập đoàn, các Tổng Công ty Nhà nước có số dư tiền gửi tại TCTD.

- Đối với các ngoại tệ khác quy đổi ra USD theo tỷ giá ngày làm báo cáo.

- Thông tin chi tiết (nếu cần thiết) đề nghị liên hệ số máy 043 934 3356 (Vụ Quản lý Ngoại hối).

 

Lập bảng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kiểm soát
(Ký và ghi rõ họ tên)

….., ngày … tháng … năm 2009
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU BIỂU SỐ 2

Tên TCTD báo cáo:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

BÁO CÁO SỐ DƯ CÁC KHOẢN CHO VAY NGOẠI TỆ CỦA TCTD ĐỐI VỚI CÁC TỔNG CÔNG TY,
CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ VÀ CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN

(Số dư đến ngày 30/11/2009 hoặc thời điểm cập nhật nhất có thể)

Đơn vị tính: 1.000 USD

STT

Tên tổ chức được TCTD cho vay ngoại tệ

Tên đơn vị đầu mối thu xếp

Đơn vị bảo lãnh

Tổng số tiền cho vay

Tổng số vốn đã rút

Tổng số tiền đã thanh toán

Kế hoạch rút vốn trong thời gian tới

Dư nợ cuối kỳ

Kế hoạch trả nợ

Tổng số

Trong đó quá hạn

Tháng 12 năm 2009

Quý I năm 2010

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Tổ chức yêu cầu báo cáo là các Tập đoàn, các Tổng Công ty Nhà nước và các doanh nghiệp thành viên trực thuộc hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc của các Tập đoàn, các Tổng Công ty Nhà nước.

- Số liệu báo cáo đối với các khoản vay đang còn số dư tại thời điểm 30/11/2009 hoặc thời điểm cập nhật nhất có thể.

- Đối với các khoản vay đồng tài trợ, đề nghị ghi rõ tên đơn vị đầu mối và số liệu báo cáo đối với phần cho vay của TCTD trong khoản vay đồng tài trợ.

- Ngoại tệ khác được quy đổi ra đồng USD theo tỷ giá tính toán ngày làm báo cáo.

- Thông tin chi tiết (nếu cần thiết) đề nghị liên hệ số máy 043 934 3356 (Vụ Quản lý Ngoại hối).

 

Lập bảng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kiểm soát
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2009
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 9335/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về yêu cầu báo cáo số liệu
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 9335/NHNN-QLNH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 27/11/2009 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Hành chính
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

STATE BANK OF VIETNAM
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No. 9335/NHNN-QLNH
Ref: request for making data report
Hanoi, November 27, 2009

 
To: Credit institutions authorized to engage in foreign exchange activity
With a view to implementing guideline of the Prime Minister on the implementation of management measures of macro policy in coming time, the Governor of the State Bank of Vietnam requests credit institutions which are authorized to engage in foreign exchange activity (CI) to urgently implement some contents as follows:
To make report on balance of foreign currency deposits; foreign currency loan outstanding of Groups, State owned Corporation, including their member enterprises which carry out dependent accounting and independent accounting at CI. The report shall be made according to the Form No. 1 and Form No. 2 attached.
Data to be reported under the above form shall be collected till 30 November 2009 or at the latest time if possible.
CIs shall send report on above mentioned contents to State Bank of Vietnam (Foreign Exchange Control Department)- Address 49 Ly Thai To, Hanoi on 4 December 2009.
The State Bank of Vietnam would like to inform for the knowledge and implementation of Credit Institutions authorized to engage in foreign exchange activity.
 

 
FOR THE GOVERNOR OF STATE BANK OF VIETNAM
DEPUTY GOVERNOR




Nguyen Van Binh

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!