Công văn 851/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc Hiệp định chuyển đổi nợ Italia

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------------
Số: 851/TTg-QHQT
V/v: Hiệp định chuyển đổi nợ Italia.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------- 
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2011

 
 

Kính gửi:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao.

 
 
Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 5807/BTC-QLN ngày 06 tháng 5 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý nội dung Công hàm điều chỉnh Hiệp định chuyển đổi nợ cho phát triển đã ký giữa hai Chính phủ Việt Nam và Italia ngày 13/7/2010 của Đại sứ quán Italia tại Hà Nội kèm theo công văn trên của Bộ Tài chính.
2. Giao Bộ Tài chính trao đổi Công hàm với Đại sứ quán Italia tại Hà Nội để thống nhất nội dung điều chỉnh và hiệu lực của Hiệp định./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 17
 KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 (Đã ký)
 
 
Nguyễn Sinh Hùng

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 851/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc Hiệp định chuyển đổi nợ Italia
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 851/TTg-QHQT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 30/05/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Ngoại giao
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực