Công văn 8452/VPCP-QHQT 2016 tình hình thực hiện dự án sử dụng vốn ODA

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 8452/VPCP-QHQT
V/v: Tình hình thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi do Bộ Giao thông vận tải quản lý
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2016

 
 

Kính gửi:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 
Xét kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 9128/BGTVT-KHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2016) về báo cáo tình hình thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi do Bộ Giao thông vận tải quản lý, ý kiến của các cơ quan: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 6445/NHNN-HTQT ngày 26 tháng 8 năm 2016), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7234/BKHĐT- KCHTĐT ngày 08 tháng 9 năm 2016), Bộ Tài chính (văn bản số 12359/BTC- QLN ngày 06 tháng 9 năm 2016), Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:
1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:
- Khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 7408/VPCP-KTTH ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA năm 2016; số 7185/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016; số 7247/VPCP-KTTH ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015, bổ sung giai đoạn 2014-2016 và giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 (đợt 3).
- Khẩn trương rà soát tổng thể kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 cho các dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải, tổng hợp các chương trình, dự án không thực hiện hết kế hoạch vốn thì đề nghị cắt giảm để bố trí cho các dự án có nhu cầu; đề xuất phương án xử lý vấn đề sử dụng vốn vượt quá dự toán, báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép sử dụng vốn theo tiến độ và cam kết với nhà tài trợ.
2. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:
- Rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
- Xem xét, cơ cấu lại các ban quản lý dự án theo mô hình tổng công ty để có chức năng vay trả nợ.
- Xây dựng thứ tự ưu tiên đầu tư trên cơ sở tính sẵn sàng của nguồn vốn và mức độ sẵn sàng của công tác chuẩn bị đầu tư.
- Tập trung ưu tiên cho các dự án quan trọng đang triển khai để sớm hoàn thành, không để phải gia hạn vốn vay.
3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư và Giao thông vận tải xác định cơ chế tài chính đối với các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông vận tải quan trọng không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Vụ TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).AT.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

Thuộc tính văn bản
Công văn 8452/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi do Bộ Giao thông Vận tải quản lý
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 8452/VPCP-QHQT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 06/10/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!