Công văn 809/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Thông tư 121/2014/TTLT/BTC-BKHCN hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 809/BKHCN-TCCB

Công văn 809/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Thông tư 121/2014/TTLT/BTC-BKHCN hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:809/BKHCN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành:24/03/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Khoa học-Công nghệ
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BKHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------
Số: 809/BKHCN-TCCB
V/v:Thực hiện Thông tư 121/2014/TTLT/BTC-BKHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015
 
 

Kính gửi:
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Đại học quốc gia Hà Nội,
- Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
- Cơ quan Trung ương của các Hội, Đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.
 
 
Tiếp theo Công văn số 4079/BKHCN-TCCB ngày 06/11/2014 về việc xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập, trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 19111/BTC-HCSN ngày 30/12/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bổ sung một số nội dung sau:
1. Về hoạt động thu, chi dịch vụ của tổ chức KH&CN công lập
Đối với khoản thu dịch vụ từ việc sử dụng kết quả (sản phẩm) của nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (TXTCN) do Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí và các khoản thu khác (nếu có), sau khi bù đắp chi dịch vụ và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nếu có chênh lệch thu lớn hơn chi, tổ chức KH&CN công lập trích lập các quỹ theo quy định tại khoản 3, Điều 8 Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 và khoản 3, Mục IV Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 05/6/2006.
Đối với phí, lệ phí được cơ quan có thẩm quyền giao, việc thu và sử dụng nguồn thu phí và lệ phí thực hiện theo quy định của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và các thông tư hướng dẫn Nghị định.
2. Về kinh phí để cơ quan chủ quản thực hiện việc phê duyệt danh mục, giao nhiệm vụ, nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN của tổ chức KH&CN công lập
Việc phê duyệt danh mục, giao nhiệm vụ, nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN của tổ chức KH&CN công lập là chức năng của cơ quan chủ quản. Vì vậy, cơ quan chủ quản chủ động sử dụng kinh phí từ nguồn dự toán chi thường xuyên hàng năm được giao để thực hiện chức năng quản lý của mình.
Cơ quan chủ quản thành lập Hội đồng để phê duyệt thuyết minh, dự toán kinh phí, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN nhưng không làm phát sinh chi phí quản lý. Trường hợp tổ chức KH&CN có nhiều cấp trực thuộc, sau khi phê duyệt danh mục và giao nhiệm vụ TXTCN cho các tổ chức KH&CN công lập trực thuộc (sau đây gọi tắt là cấp 1), cơ quan chủ quản có thể ủy quyền cho tổ chức KH&CN công lập cấp 1 thành lập Hội đồng để phê duyệt thuyết minh, dự toán kinh phí, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN của tổ chức KH&CN cấp 2, cấp 3.
3. Về việc giải ngân kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng:
Tổ chức KH&CN công lập được cơ quan chủ quản giao dự toán ngân sách chi nhiệm vụ TXTCN thực hiện rút dự toán từ Kho bạc nhà nước để chi thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, cụ thể:
- Tổ chức KH&CN công lập gửi quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ, thuyết minh và dự toán kinh phí của từng nhiệm vụ TXTCN đã được phê duyệt cho Kho bạc nhà nước để làm căn cứ rút dự toán, kiểm soát chi.
- Cuối năm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ TXTCN theo quy định.
Trên đây là hướng dẫn bổ sung của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ TXTCN của tổ chức KH&CN công lập. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, giải quyết./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu VT, TCCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi