Công văn số 78/NHNN-QLNH ngày 21/01/2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

Số: 78/NHNN-QLNH
V/v mở tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2003

 

 

Kính gửi:

Tổng Giám đốc (Giám đốc)
Các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.

Để tạo Điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế của các TCTD đồng thời đảm bảo yêu cầu quản lý ngoại hối trong Điều kiện hội nhập, NHNN hướng dẫn cụ thể việc mở tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài của các TCTD được qui định tại Điểm 4 Mục I, chương V phần thứ hai Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 hướng dẫn Nghị định 63/1998/NĐ-CP ngày 16/4/1999 hướng dẫn Nghị định 63/1998/NĐ-CP về quản lý ngoại hối như sau:

1. Đối với các TCTD đã được NHNN cấp Giấy phép hoạt động ngoại hối, trong đó có nội dung được thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế và mua bán ngoại tệ ở nước ngoài và Giấy phép mở và sử dụng TK ngoại tệ ở nước ngoài, khi có nhu cầu mở thêm TK ngoại tệ ở nước ngoài thì Tổng Giám đốc (Giám đốc) được quyền tự quyết định.

2. Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày mở thêm TK ngoại tệ ở nước ngoài, TCTD phải báo cáo bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) cho NHNN (Vụ quản lý ngoại hối) đồng thời sao gửi Vụ các Ngân hàng để theo dõi, quản lý.

3. Các TCTD được phép mở và sử dụng TK ngoại tệ ở nước ngoài phải nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo công văn số 1247/NHNN-QLNH ngày 15/11/2002 của NHNN.

Ngân hàng Nhà nước thông báo để các TCTD biết và thực hiện.

 

KT/ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Phùng Khắc Kế

Mẫu đăng ký mở thêm tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài

TỔ CHỨC TÍN DỤNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số /CV
Tỉnh, TP ngày tháng năm
V/v đăng ký mở và sử dụng tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài

 

 

Kính gửi:

- Vụ quản lý Ngoại hối,
 - Vụ các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng
 (Ngân hàng Nhà nước)

Tên tổ chức tín dụng:

Tên giao dịch đối ngoại (nếu có):

Trụ sở chính:

Điện thoại: Fax:

Số Giấy phép hoạt động ngoại hối: Ngày cấp:

Số Giấy phép mở và sử dụng tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài:

Ngày cấp:

TCTC... xin báo cáo với NHNN về việc mở thêm tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài, cụ thể như sau:

- Ngày tháng năm mở thêm TK ngoại tệ ở nước ngoài.

- Số tài Khoản:

- Loại ngoại tệ:

- Tại Ngân hàng: nước:

- Mục đích mở thêm tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài:

chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của Nhà nước.

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)
 (ký tên và đóng dấu)

 

 

 

thuộc tính Công văn 78/NHNN-QLNH

Công văn số 78/NHNN-QLNH ngày 21/01/2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:78/NHNN-QLNHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phùng Khắc Kế
Ngày ban hành:21/01/2003Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng

tải Công văn 78/NHNN-QLNH

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE STATE BANK OF VIETNAM
-----------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence Freedom Happiness
----------------------
No. 78/NHNN-QLNH
Re: opening of foreign currency account in foreign countries
Hanoi, January 21, 2003
 

To:
- General Managers (Managers)
- Credit Institutions permitted to engage in foreign exchange activities
With the view to facilitating foreign currency business and international payment of credit institutions, as well as to secure requirements of foreign exchange control in the context of integration, the State Bank provides specific guidance on the opening of foreign currency accounts in foreign countries of credit institutions as provided for in point 4 Section I Chapter V Part II of the Circular No. 01/1999/TT-NHNN7 dated 16 April, 1999 guiding the implementation of the Decree No. 63/1998/ND-CP on the foreign exchange control as follows:
1. In respect of credit institutions to which the State Bank has granted the licence of foreign exchange business that permits them to carry out the international payment service, purchase and selling of foreign currency in foreign counties and the licence of opening and use of foreign currency accounts in foreign countries, General Directors (Directors) shall have the authority to make decision on the opening of additional foreign currency accounts in foreign countries, when they have requirements to do so.
2. Within 15 working days from the date of additional opening of foreign currency accounts in foreign counties, credit institutions must report in writing (in accordance with enclosed sample form) to the State Bank (the Foreign Exchange Control Department), at the same time, send a copy to the Banks Department for following up and management.
3. Credit institutions that are permitted to open and use foreign currency accounts in foreign countries shall strictly comply with the reporting regime in accordance with the Official Dispatch No. 1247/NHNN-QLNH dated 15 November, 2002 of the State Bank.
The State Bank of Vietnam would like to inform to credit institutions for the acknowledgement and implementation.
 

 
FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Phung Khac Ke
 
SAMPLE REGISTRATION FORM FOR THE ADDITIONAL OPENING OF FOREIGN CURRENCY ACCOUNTS IN FOREIGN COUNTRIES

CREDIT INSTITUTION
-----------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence Freedom Happiness
----------------------
No.        /CV
Registration for the opening and use of foreign currency accounts in foreign countries
Province, city date............................
 

To:
- The Foreign Exchange Control Department
- The Banks and Non-bank Credit Institutions Department
(The State Bank of Vietnam)
Name of credit institution:.......................................................................................................
Trading name (if any)..............................................................................................................
Head office:...........................................................................................................................
Telephone:................................................................... Fax:..................................................
The number of the licence of foreign exchange business:.................... Date of issue:..................
The number of the licence for the opening and use of foreign currency accounts in foreign countries: Date of issue:
Credit institution would like to report the additional opening of foreign currency accounts in foreign countries to the State Bank of Vietnam as follows:
Day .....month ....year .....when the foreign currency account is additionally opened in foreign countries.
- Number of account:..............................................................................................................
- Type of foreign currencies:....................................................................................................
- At bank: .................................................................... , country:..........................................
- The purpose for the additional opening of foreign currency account in foreign countries:
We undertake to seriously comply with current provisions of the State on foreign exchange control.
 
Enclosed documents:
- Licence of foreign exchange business (copy)
- Licence of the opening of foreign currency accounts
- Documents relating to the opening of foreign exchange accounts
GENERAL DIRECTOR (DIRECTOR)
(Sign and seal)
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Official Dispatch 78/NHNN-QLNH DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi