Công văn 7474/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn triển khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 cho công tác mộ, nghĩa trang liệt sỹ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
----------------
Số: 7474/BTC-HCSN
V/v: hướng dẫn triển khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 cho công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2011

 
 

Kính gửi:
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 
 
Theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 1007/LĐTBXH-KHTC ngày 7/4/2011; thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trong năm 2011;
Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện dự toán chi công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng của ngân sách trung ương năm 2011 như sau:
a) Đối với các nội dung chi khảo sát, tìm kiếm, quy tập mộ, hài cốt liệt sĩ và chi cải tạo, nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sĩ: đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước và bảo đảm an sinh xã hội. Do vậy, đề nghị Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thanh toán nội dung chi nêu trên từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng của ngân sách trung ương năm 2011 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/5/2009 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/1/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ.
b) Đối với kinh phí xây dựng các công trình ghi công liệt sĩ (đài tưởng niệm liệt sĩ, bia ghi tên liệt sĩ):
- Tạm dừng thanh toán các công trình khởi công mới từ ngày 24/2/2011 (ngày ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP) theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
- Đối với các công trình mới đã khởi công hoặc đã ký hợp đồng xây dựng trước ngày 24/2/2011: Bộ Tài chính đã có công văn số 4541/BTC-ĐT ngày 6/4/2011 về việc thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 đối với dự án khởi công mới và công văn số 6546/BTC-ĐT ngày 20/5/2011 về việc thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 đối với dự án khởi công mới theo Nghị quyết số 11/NQ-CP gửi Văn phòng Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến. Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn các địa phương sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Tài chính hướng dẫn để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Lao động - TBXH;
- Vụ NSNN, KBNN;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, HCSN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 7474/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn triển khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 cho công tác mộ, nghĩa trang liệt sỹ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 7474/BTC-HCSN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 08/06/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực