Công văn 700/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn các Hiệp định vay Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
Số: 700/TTg-QHQT
V/v: phê chuẩn các Hiệp định vay Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2011

 
 

Kính gửi:
Chủ tịch nước.

 
Được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, ngày 23 tháng 2 năm 2011 tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký với đại diện của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam các Hiệp định vay dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc.
Mục tiêu của dự án là xây dựng và cải tạo, nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn cho các tỉnh miền núi phía Bắc; xây dựng và nâng cao năng lực quản lý cơ sở hạ tầng cấp cộng đồng; tăng cường năng lực cho chính quyền các cấp tỉnh, huyện, xã; từng bước cải thiện mức sống và điều kiện sống của người dân nghèo miền núi.
Tổng vốn vay ADB là 108 triệu USD thông qua 02 Hiệp định vay. Khoản vay ưu đãi là 82 triệu USD với thời hạn 32 năm, trong đó 8 năm ân hạn; lãi suất cho vay 1%/năm trong thời gian ân hạn và 1,5% trong những năm tiếp theo. Khoản vay kém ưu đãi hơn trị giá 26 triệu USD với thời hạn 32 năm, trong đó 8 năm ân hạn và lãi suất là 2,22%/năm trong suốt thời gian vay. Cơ quan chủ quản là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời gian thực hiện từ năm 2011 đến năm 2016.
Theo quy định của pháp luật về ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế, Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị Chủ tịch nước xem xét, phê chuẩn các Hiệp định vay đã ký với ADB nêu trên./.
 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm Hiệp định);
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: NN&PTNT, NG, TC, KHĐT, TP;
- Ngân hàng Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).V27
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
 
 
 
 
Nguyễn Sinh Hùng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 700/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn các Hiệp định vay Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 700/TTg-QHQT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 04/05/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực