Công văn 6579/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thời hạn của Hiệp định tín dụng đa ngành IV với Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 6579/VPCP-QHQT

V/v: Thời hạn của Hiệp định tín dụng đa ngành IV với Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

 

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 9701/BTC-QLN ngày 25 tháng 7 năm 2013 về thời hạn của Hiệp định tín dụng đa ngành IV với Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu (NIB), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý chấm dứt Hiệp định vay "Hạn mức tín dụng đa ngành IV" ký ngày 21 tháng 7 năm 2010 giữa Chính phủ Việt Nam và NIB như kiến nghị của Bộ Tài chính nêu tại văn bản trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Các Vụ; TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Văn Tùng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 6579/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thời hạn của Hiệp định tín dụng đa ngành IV với Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 6579/VPCP-QHQT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 09/08/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực