Công văn 637/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với các dự án sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

--------------------

Số: 637/BXD-KHTC

V/v: Hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với  đối với các dự án sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng  4  năm 2010

 

 

 

Kính gửi :  Các đơn vị đang triển khai thực hiện dự án viện trợ không hoàn lại.

 

 

Để có cơ sở tổng hợp và quyết toán nguồn viện trợ không hoàn lại theo các quy định hiện hành, Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị được Bộ giao nhiệm vụ triển khai thực dự toán các dự án viện trợ không hoàn lại và các dự án vay (thuộc NSNN) khẩn trương thực hiện việc ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước theo các hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 12911/BTC-KBNN ngày 14/9/2009 cụ thể như sau:

I. Việc kiểm soát chi đối với các khoản viện trợ:

1. Đối với các khoản viện trợ đã nhận và chi tiêu từ năm 2007 trở về trước: nếu chưa thực hiện kê khai, xác nhận viện trợ, thì các đơn vị làm thủ tục thực hiện kê khai, xác nhận viện trợ tại cơ quan tài chính (Vụ Tài chính đối ngoại nay là Cục quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) để được tiếp tục ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 70/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001;

2. Đối với các khoản viện trợ đã nhận và chi tiêu từ năm 2008: nếu chưa được xác nhận kiểm soát chi để ghi thu, ghi chi thì đơn vị sử dụng viện trợ tiếp tục đăng ký và làm thủ tục kiểm soát chi sau qua Kho bạc Nhà nước theo hướng dẫn tại văn bản của Bộ Tài chính số 5550/BTC-KBNN ngày 16/4/2009 để tổng hợp và quyết toán vào ngân sách năm 2008 đến hết ngày 30/9/2009;

Một số trường hợp không thực hiện kiểm soát chi qua kho bạc Nhà nước được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3 văn bản số 12911/BTC-KBNN ngày 14/9/2009 của Bộ Tài chính.

3. Đối với các khoản viện trợ bằng tiền năm 2009: việc kiểm soát chi để ghi thu, ghi chi đối với các khoản viện trợ đã nhận và chi tiêu được thực hiện theo văn bản của Bộ Tài chính số 5550/BTC-KBNN ngày 16/4/2009;

Việc kéo dài thời hạn ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước niên độ 2009 đối với nguồn viện trợ không hoàn lại được thực hiện đến hết ngày 30/6/2010 đối với Bộ, ngành trung ương và đến hết ngày 30/4/2010 đối với các địa phương (theo hướng dẫn tại văn bản số 3746/BTC-QLN ngày 29/3/2010 của Bộ Tài chính)

II. Công tác kế toán, quyết toán và chế độ báo cáo:

- Đối với công tác kế toán và quyết toán.

Đối với các đơn vị sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại, thực hiện hạch toán kế toán theo hệ thống kế toán hiện hành của Việt Nam; trong trường hợp nhà tài trợ có yêu cầu riêng về mẫu biểu báo cáo khác, các đơn vị cần báo cáo Bộ Tài chính để cho phép và hướng dẫn sử dụng thích hợp, để lập các báo cáo theo yêu cầu của nhà tài trợ;

Hàng năm và khi kết thúc dự án các đơn vị sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại đều phải lập báo cáo quyết toán trình Bộ xem xét và phê duyệt theo chế độ kế toán hiện hành; Nếu là các dự án xây dựng cơ bản thì lập báo cáo quyết toán theo vốn đầu tư hiện hành, nếu là các dự án hành chính sự nghiệp thì lập báo cáo quyết toán theo vốn hành chính sự nghiệp hiện hành.

- Đối với chế độ báo cáo: các đơn vị sử dụng viện trợ (chủ dự án) phải lập và gửi báo cáo tiếp nhận và sử dụng viện trợ theo quý, năm và khi kết thúc toàn bộ chương trình dự án viện trợ cho Bộ Xây dựng (cơ quan chủ quản dự án) và cho cơ quan tài chính đồng cấp (Cục quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính) theo quy định tại Thông tư 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính;

III. Công tác kiểm tra:

Hàng năm, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính sẽ tổ chức tiến hành kiểm tra tình hình chi tiêu, xác nhận viện trợ, báo cáo quyết toán của các đơn vị sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại để làm căn cứ xem xét thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán các dự án viện trợ không hoàn lại theo quy định hiện hành;

Năm 2009 Bộ Xây dựng sẽ có thông báo về thời gian và địa điểm kiểm tra đối với các đơn vị sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại; riêng đối với các đơn vị chưa gửi báo cáo quyết toán viện trợ năm 2009 thì khẩn trương gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính) trước ngày 30/4/2010 để Bộ lập kế hoạch kiểm tra kịp thời;

Yêu cầu các đơn vị đang thực hiện triển khai các dự án viện trợ không hoàn lại căn cứ các nội dung hướng dẫn nêu trên để thực hiện; nếu trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc đề nghị phản ảnh về Bộ (Vụ Kế hoạch Tài chính) để được hướng dẫn kịp thời./.

                            

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);

- Các Vụ chức năng;

- Lưu: VP,  Vụ KHTC (3b).                     

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

 

 

 

 

Cao Lại Quang

 

Ghi chú: Bộ Xây dựng sao chụp một số văn bản của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác ghi thu, ghi chi NSNN vốn viện trợ không hoàn lại từ năm 2007 đến nay để các đơn vị nghiên cứu và thực hiện theo đúng hướng dẫn hiện hành./.

thuộc tính Công văn 637/BXD-KHTC

Công văn 637/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với các dự án sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:637/BXD-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Cao Lại Quang
Ngày ban hành:19/04/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng

tải Công văn 637/BXD-KHTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi