Công văn 611/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp về việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 611/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Công văn 611/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp về việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:611/BTP-QLXLVPHC&TDTHPLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thúy Hiền
Ngày ban hành:03/03/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------
Số: 611/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
V/v: Lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2015
 
 
Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 
Nhằm áp dụng thống nhất Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14/7/2014 hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP) trong việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là các Bộ) lưu ý một số nội dung sau đây:
I. Về nội dung chi và mức chi
1. Về nội dung chi
Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật được hướng dẫn quyết toán kinh phí theo Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP bao gồm: (1) Tập hợp, rà soát, hệ thống hóa, đánh giá văn bản quy phạm pháp luật phục vụ trực tiếp các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật[1]; (2) Điều tra, khảo sát, điều tra xã hội học về tình hình thi hành pháp luật; (3) Xây dựng báo cáo về tình hình thi hành pháp luật; (4) Đánh giá tác động sau khi thi hành văn bản quy phạm pháp luật; (5) Trả thù lao cho chuyên gia tư vấn, phản biện độc lập báo cáo theo dõi thi hành pháp luật; (6) Tổ chức họp, hội thảo, tọa đàm, hội nghị, nghiên cứu, xây dựng chuyên đề phục vụ trực tiếp hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và (7) Công tác phí.
2. Về mức chi
2.1. Hoạt động tập hợp, rà soát, hệ thống hóa, đánh giá văn bản phục vụ trực tiếp công tác theo dõi thi hành pháp luật (điểm e khoản 10 Điều 4)
Mức chi cho hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ trực tiếp công tác theo dõi thi hành pháp luật được quy định cụ thể tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
2.2. Hoạt động điều tra, khảo sát, điều tra xã hội học phục vụ hoạt động theo dõi thi hành pháp luật (điểm c khoản 10 Điều 4)
- Mức chi cho hoạt động điều tra, khảo sát, điều tra xã hội học về tình hình thi hành pháp luật được được thực hiện theo quy định của Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.
- Mức chi cho việc tổ chức các hoạt động khảo sát ở nước ngoài thực hiện theo quy định của Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
2.3. Hoạt động xây dựng báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật (điểm d khoản 3, khoản 5, khoản 6 Điều 4)
- Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật định kỳ hàng năm của các Bộ, ngành: Mức chi tối đa 8.000.000 đồng/báo cáo;
- Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo chuyên đề: Mức chi tối đa 5.000.000 đồng/báo cáo;
- Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật đột xuất: Mức chi tối đa 3.000.000 đồng/báo cáo;
- Chỉnh lý hoàn thiện đề cương báo cáo: Mức chi tối đa 500.000 đồng/lần chỉnh lý;
- Chỉnh lý dự thảo báo cáo: Mức chi tối đa 600.000 đồng/lần chỉnh lý.
2.4. Hoạt động lấy ý kiến chuyên gia tư vấn, phản biện độc lập (khoản 9 Điều 4)
Trường hợp, khi xây dựng báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xây dựng văn bản xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật (văn bản xử lý, kiến nghị xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật) cần phải lấy ý kiến chuyên gia tư vấn, phản biện độc lập thì mức chi tối đa là 1.000.000 đồng/báo cáo.
2.5. Hoạt động nghiên cứu, xây dựng chuyên đề (điểm đ khoản 10 Điều 4)
Đối với hoạt động nghiên cứu, xây dựng chuyên đề phục vụ xây dựng báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật, mức chi được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
2.6. Chế độ họp, hội thảo, tọa đàm, hội nghị và họp báo (khoản 7 Điều 4)
Mức chi cho cá nhân tham gia họp, hội thảo, tọa đàm, hội nghị phục vụ công tác điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật như sau:
- Chủ trì cuộc họp: 150.000 đồng/người/cuộc họp;
- Các thành viên tham dự: 100.000 đồng/người/cuộc họp;
- Ý kiến tham luận bằng văn bản của thành viên tham dự: mức chi tối đa 500.000 đồng/văn bản.
2.7. Công tác phí (điểm a khoản 10 Điều 4)
Khoản chi công tác phí cho cán bộ đi công tác trong nước phục vụ việc kiểm tra, điều tra, khảo sát, tổ chức các cuộc họp, hội nghị, tọa đàm, sơ kết, tổng kết được thực hiện theo quy định tại Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Hoạt động đánh giá tác động sau khi thi hành văn bản quy phạm pháp luật (điểm m khoản 1 Điều 3)
Đối với hoạt động đánh giá tác động sau khi thi hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì căn cứ nội dung, mức chi quy định tại Thông tư số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP và tham khảo nội dung hướng dẫn từ điểm 2.1 tới điểm 2.7 Mục này để thực hiện.
4. Đối với nội dung chi và mức chi cho các hoạt động chưa liệt kê trong Công văn này thì được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
II. Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP thì kinh phí bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật do ngân sách nhà nước cấp, được tổng hợp chung vào dự toán ngân sách chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị.
Việc bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị được thực hiện theo chương trình, kế hoạch chính thức và chương trình, kế hoạch bổ sung trong năm, bảo đảm phù hợp với tiến độ triển khai nhiệm vụ và trong phạm vi ngân sách đã được giao.
1. Việc lập dự toán, quản lý kinh phí bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (khoản 1 Điều 6)
Căn cứ nhiệm vụ hàng năm, trên cơ sở nội dung chi quy định tại Điều 3 và mức chi quy định tại Điều 4 của Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP, các cơ quan, đơn vị lập dự toán chi tiết kinh phí bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm gửi Bộ Tài chính thẩm định và tổng hợp trình Chính phủ để trình Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
2. Việc sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (khoản 2 Điều 6)
2.1. Việc thanh toán kinh phí bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo phương thức khoán trên sản phẩm hoàn thành kèm theo bảng kê chi tiết các nội dung chi, mức chi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP, không cần kèm theo hóa đơn, chứng từ.
2.2. Trường hợp cuối năm nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật chưa hoàn thành được cơ quan có thẩm quyền đồng ý chuyển tiếp sang năm sau thực hiện thì được chuyển kinh phí tương ứng sang sử dụng và quyết toán vào năm sau.
Trên đây là một số nội dung cần lưu ý trong quá trình lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các Bộ quan tâm, bố trí đủ kinh phí và chỉ đạo Tổ chức pháp chế, các đơn vị có liên quan thực hiện lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả trong hoạt động theo dõi thi hành pháp luật./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để biết);
- Tổ chức pháp chế của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để tham mưu thực hiện);
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền
 
--------------------------------------------------------
[1]Hoạt động theo dõi thi hành pháp luật được quy định từ Điều 10 đến Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và tư Điều 6 đến Điều 10 Thông tư số 14/2014/TT-BTP bao gồm: Thu thập, xử lý thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật; xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật; xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi