Công văn 609/CV-QLNH về việc hướng dẫn việc thực hiện Quyết định 921/QĐ-NHNN ngày 27/06/2005 về hạn mức mới về ngoại tệ phải khai báo Hải quan cửa khẩu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
-------

Số: 609/CV-QLNH
V/v: Hướng dẫn việc thực hiện Quyết định 921/QĐ-NHNN ngày 27/06/2005 về hạn mức mới về ngoại tệ phải khai báo Hải quan cửa khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2005

 

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh, thành phố
- Ngân hàng được phép kinh doanh ngoại tệ

 

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 921/QĐ-NHNN ngày 27/06/2005 về sửa đổi Quyết định 337/1998/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mang ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh. Theo Quyết định 921/QĐ-NHNN, hạn mức phải khai báo với Hải quan cửa khẩu khi xuất nhập cảnh đối với ngoại tệ tiền mặt là 7.000 USD và đối với đồng Việt Nam là 15 triệu VNĐ. Để tránh những vướng mắc có thể phát sinh khi triển khai thực hiện Quyết định này, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề như sau:

1. Công dân Việt Nam có nhu cầu mang ngoại tệ dưới mức 7.000 USD để phục vụ cho các mục đích hợp pháp đã được quy định tại Quyết định 1437/QĐ-NHNN thì không cần phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh và thành phố.

2. Công dân Việt Nam có nhu cầu mang ngoại tệ để phục vụ mục đích trợ cấp khó khăn cho thân nhân theo quy đinh tại Điều 9 Quyết định 1437/QĐ-NHNN thì không cần phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

3. Trường hợp công dân Việt Nam có nhu cầu mang ngoại tệ từ mức 7.000 USD trở lên hoặc có nhu cầu mua, chuyển ngoại tệ cho các mục đích hợp pháp quy định tại Quyết định 1437/QĐ-NHNN thì vẫn thực hiện theo đúng thủ tục, điều kiện cấp giấy phép mang ngoại tệ quy định tại Quyết định 1437/QĐ-NHNN.

4. Quyết định số 921/QĐ-NHNN đã được đăng công báo vào ngày 03/07/2005 và theo quy định sẽ có hiệu lực vào ngày 18/07/2005. Ngân hàng Nhà nước đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố và các ngân hàng thương mại triển khai thực hiện các quy định của Quyết định 921/QĐ-NHNN kể từ ngày có hiệu lực của Quyết định này.

Trên đây là những hướng dẫn về các vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện Quyết định 921/QĐ-NHNN ngày 27/06/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước thông báo tới các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và các Ngân hàng thương mại để biết và triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Phó TĐ Nguyễn Đồng Tiến (Để báo cáo)
- Tổng cục Hải quan                              
- Cục Hải quan tỉnh và thành phố
- Lưu Vụ QLNH (Phòng V.L.)

TL.THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Lân

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 609/CV-QLNH về việc hướng dẫn việc thực hiện Quyết định 921/QĐ-NHNN ngày 27/06/2005 về hạn mức mới về ngoại tệ phải khai báo Hải quan cửa khẩu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 609/CV-QLNH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Lân
Ngày ban hành: 15/07/2005 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence Freedom Happiness
--------------------
No. 609/CV-QLNH
Ref: guiding the implementation of the Decision No. 921/QD-NHNN dated 27 June 2005 on new limit on foreign currency that needs declaring at checkpoint Customs
Hanoi, July 15, 2005

 

To:
- The State Banks branches in provinces, cities
- Banks authorized to trade in foreign currency

 
The State Bank has recently issued the Decision No. 921/QD-NHNN dated 27/06/2005 on the amendment of the Decision No. 337/1998/QD-NHNN of the Governor of the State Bank on carrying cash in foreign currency and Vietnamese Dong upon entry into and exit from the country. According to the Decision No. 921/QD-NHNN, the limit that needs declaring at the checkpoint Customs upon entry into and exit from the country shall be US$ 7000 for cash in foreign currency and VND 15 million for cash in Vietnamese Dong. In order to avoid obstacle that may occur in the implementation of this Decision, the State Bank provides guidance on several matters as follows:
1. Vietnamese citizen, who has a demand for carrying foreign currency of less than USD 7,000 to serve for legal purposes as provided for in the Decision No. 1437/QD-NHNN, does not need to have the permit of the State Banks branches in provinces, cities.
2. Vietnamese citizen, who has a demand for carrying foreign currency to serve for the purpose of assisting their relatives in difficulties in accordance with provisions in Article 9 of the Decision No.1437/QD-NHNN, does not need to have the permit of the State Banks branches in provinces, cities.
3. Where a Vietnamese citizen has a demand for carrying foreign currency from USD 7,000 upward or has a demand for buying, remitting foreign currency for legal purposes as provided for in the Decision No. 1437/QD-NHNN, he must still comply with the procedures, conditions for the grant of the foreign currency carrying permit as provided for in the Decision No. 1437/QD-NHNN.
4. The Decision No. 921/QD-NHNN was published in the Official Gazette on 3 July 2005 and shall be effective from 18 July 2005 in accordance with applicable provisions. The State Bank requests the State Banks branches in provinces, cities and commercial banks to deploy the implementation of the provisions of the Decision No. 921/QD-NHNN from its effective date.
Hereinabove is the guidance for matters relating to the implementation of the Decision No. 921/QD-NHNN dated 27/06/2005 of the Governor of the State Bank. The State Bank informs the State Banks branches in provinces, cities and commercial banks for knowledge and implementation.
 

 
AUTHORIZED BY THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
FOR THE DIRECTOR OF THE FOREIGN EXCHANGE CONTROL DEPARTMENT
DEPUTY DIRECTOR
Nguyen Ngoc Lan

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!