Công văn 5772/BTC-NSNN 2021 kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

_______________

Số: 5772/BTC-NSNN

V/v: Kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và một số chế độ đặc thù

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: y ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

 

Về báo cáo báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và một số chế độ đặc thù tại Văn bản số 745/UBND-TCTM ngày 19/5/2021 của y ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Tại Văn bản số 745/UBND-TCTM ngày 19/5/2021 của y ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chưa báo cáo rõ chi tiết đối tượng, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ cho từng nhóm đối tượng. Do đó, Bộ Tài chính chưa có cơ sở để xác định số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Hòa Bình. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Tỉnh báo cáo cụ thể số đối tượng, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ cho từng nhóm đối tượng do địa phương quản lý. Đối với kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 do cơ quan trung ương quản lý (như Bộ Quốc phòng,...) thì đề nghị Tỉnh báo cáo cơ quan trung ương quản lý (Bộ Quốc phòng,...) đế được xem xét hỗ trợ kinh phí.

2. Về kinh phí hỗ trợ ngưi dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 13/5/2020, y ban nhân dân tỉnh Hòa Bình có Văn bản số 767/UBND-TCTM báo cáo kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Trên cơ sở số liệu thực chi qua hệ thống KBNN và báo cáo của Tỉnh, Bộ Tài chính đã có Công văn số 6593/BTC-NSNN ngày 03/6/2020 gửi y ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, theo đó: kinh phí ngân sách nhà nước làm căn cứ xác định số hỗ trợ từ ngân sách trung ương là 214.893 triệu đồng, bằng số địa phương đề nghị. Trên cơ sở đó đã bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Hòa Bình là 150.425 triệu đồng (214.893 triệu đồng x 70%, tương đương với 100% nhu cầu kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ). Đồng thời, đề nghị y ban nhân dân tỉnh kết thúc đợt chi trả, báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước) gửi Bộ Tài chính để bổ sung thêm (trường hợp thiếu kinh phí) hoặc thu hồi (trường hợp dư kinh phí) theo quy định.

Nay, theo báo cáo của y ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tại Văn bản số 745/UBND-TCTM ngày 19/5/2021 thì kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ là 213.074 triệu đồng (thấp hơn 1.819 triệu đồng so với số báo cáo tại văn bản số 767/UBND-TCTM ngày 13/5/2020); tuy nhiên, số thực chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn theo Nghị quyết số 42/NQ-CP qua hệ thống Kho bạc Nhà nước đến ngày 26/5/2021 là 228.515 triệu đồng, cao hơn 15.441 triệu đồng so với số địa phương báo cáo, cao hơn 13.622 triệu đồng số kinh phí trung ương tạm xác định tại Công văn số 6593/BTC-NSNN ngày 03/6/2020. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị y ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xác định chính thức kinh phí thực hiện phòng, chống Covid-19 đến nay (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước) gửi Bộ Tài chính để làm cơ sở xử lý theo quy định.

Bộ Tài chính xin thông báo ủy ban nhân dân Tỉnh biết và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

i nhận:                                                                                 

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Bộ: LĐTB&XH, Y tế (để p/hợp);

- Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình;

- KBNN Hòa Bình;

- KBNN;

- Lưu: VT, NSNN

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

thuộc tính Công văn 5772/BTC-NSNN

Công văn 5772/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và một số chế độ đặc thù
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:5772/BTC-NSNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:02/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi