Công văn 57/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ XÂY DỰNG
-----------------
Số: 57/BXD-KTXD
V/v: điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 29  tháng 4 năm 2011

                                   
 

Kính gửi:
Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi 1

 
 
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 30 CT/CV-2011 ngày 22/3/2011 của Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi 1 đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phải phù hợp với các quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, đối với trường hợp Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi 1 nêu tại văn bản số 30 CT/CV-2011, trong hợp đồng các bên đã thỏa thuận giá hợp đồng được điều chỉnh trong trường hợp: “Nhà nước thay đổi chỉnh sách: thay đổi tiền lương, thay đổi giá nguyên vật liệu, thay đổi các chế độ, chính sách mới làm thay đổi mặt bằng giá đầu tư xây dựng công trình được Người có thẩm quyền phê duyệt thì giá hợp đồng và đơn giá thanh toán sẽ được điều chỉnh tương ứng”. Như vậy, khi Nhà nước thay đổi giá nguyên vật liệu và được Người có thẩm quyền cho phép thì các bên được phép điều chỉnh giá hợp đồng.
Tuy nhiên, trong hợp đồng này các bên tham gia hợp đồng chưa thỏa thuận cụ thể phương pháp điều chỉnh giá hơp đồng. Vì vậy, khi Người có thẩm quyền cho phép thì các bên cần thỏa thuận bổ sung phương pháp điều chỉnh cho phù hợp với các quy định của pháp luật hoặc thực hiện theo hướng dẫn của Người có thẩm quyền.
Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi 1 căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.
 

Nơi nhận:
-    Như trên;
-    Lưu: VP, Vụ KTXD. T06.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
(đã ký)
 
 
 
Phạm Văn Khánh

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 57/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 57/BXD-KTXD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 29/04/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Xây dựng
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực