Công văn 56/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ XÂY DỰNG
-----------------
Số: 56/BXD-KTXD
V/v: điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 29  tháng 4 năm 2011

                                   
 

Kính gửi:
Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội

 
 
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 33/KH-MPMU-VB ngày 04/4/2011 của Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải căn cứ vào nội dung hợp đồng (hồ sơ hợp đồng) đã ký kết giữa các bên và phải phù hợp với các quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, đối với trường hợp nêu tại văn bản số 33/KH-MPMU-VB, thì Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội phải căn cứ vào nội dung hợp đồng để điều chỉnh cho phù hợp, cụ thể như sau:
1. Theo hợp đồng các bên đã thỏa thuận “Trường hợp giá cả thị trường biến động quá lớn, ... hai bên bàn bạc thống nhất điều chỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt”. Như vậy, các bên cần làm rõ trong hợp đồng này trường hợp nào được gọi là biến động quá lớn; hai bên cần tiến hành bàn bạc thống nhất điều chỉnh giá theo đúng nội dung hợp đồng đã ký (bao gồm cả phương pháp điều chính nếu cần). Theo đó, khi các bên đã thống nhất việc điều chỉnh giá hợp đồng, thì thẩm quyền điều chỉnh được quy định như sau:
- Khi điều chỉnh giá hợp đồng không làm vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư quyết định;
- Trường hợp sau khi điều chỉnh giá hợp đồng làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.
2. Đối với trường hợp trong hợp đồng các bên đã thỏa thuận khi Nhà nước thay đổi chính sách tiền lương, điều chỉnh giá nguyên vật liệu do Nhà nước quản lý giá (khi Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo Pháp lệnh bình ổn giá) hoặc thay đổi các chế độ, chính sách mới làm thay đổi mặt bằng giá đầu tư xây dựng công trình, thì chỉ điều chỉnh giá hợp đồng khi được Người quyết định đầu tư cho phép; phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo quy định trong hợp đồng hoặc theo hướng dẫn của Người quyết định đầu tư (nếu có); trường hợp hợp đồng chưa thỏa thuận hoặc thỏa thuận chưa cụ thể thì các bên có thể thỏa thuận bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật.
Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.
 

Nơi nhận:
-Như trên;
- Lưu: VP, Vụ KTXD. T06.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
(đã ký)
 
 
 
Phạm Văn Khánh

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 56/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 56/BXD-KTXD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 29/04/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Xây dựng
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực