Công văn 5319/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc xử lý chuyển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2012 sang năm 2013

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 5319/BTC-NSNN

Công văn 5319/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc xử lý chuyển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2012 sang năm 2013
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5319/BTC-NSNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành:02/05/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
--

Số: 5319/BTC-NSNN

V/v: Hướng dẫn việc xử lý chuyển nguồn NSNN năm 2012 sang năm 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-----------

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2013

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương,
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3250/VPCP- KTTH ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh mở rộng phạm vi xem xét chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012 sang năm 2013 theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quc hội tại văn bản số 411/UBTVQH13-TCNS ngày 16 tháng 4 năm 2013;

Căn cứ quy định của Luật ngân sách nhà nước; Thông tư s 108/2008/TT- BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về xử lý ngân sách nhà nước cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm;

Để công tác xử lý ngân sách cui năm và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 được thống nhất, đúng quy định, Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012 sang năm 2013 như sau:

1. Về việc chuyển nguồn kinh phí tại đơn vị sử dụng ngân sách:

Đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2013, số dư dự toán, dư tạm ứng ngân sách nhà nước năm 2012 tại các đơn vị không được chi tiếp và bị hủy bỏ, trừ các trường hợp:

a) Số dư d toán, dư tạm ứng của các trường hp được chuyển sang ngân sách năm sau chi tiếp theo chế độ quy định (cơ quan có thẩm quyền không phải xét chuyển) gồm:

- Kinh phí giao tự chủ của các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính;

- Kinh phí hoạt động thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính;

- Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ trong thời gian thực hiện chương trình, dự án, đề tài được cấp có thẩm quyền giao hoặc hợp đồng ký kết với Chủ nhiệm chương trình;

- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương;

- Các nhiệm vụ chi chế độ cho phép trong năm thực hiện không hết thì được chuyển nguồn sang năm sau;

- Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia;

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, gồm: tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo chế độ chưa thu hồi; các dự án đặc thù đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện tiếp trong năm 2013;

b) Số dư dự toán, dư tạm ứng của các trường hp thuộc diện được Bộ trưng Bộ Tài chính (đối với ngân sách trung ương), Chủ tịch Ủy ban nhân dân hoặc thủ trưởng cơ quan tài chính được uỷ quyền (đối với ngân sách địa phương) xem xét, quyết định cho chi tiếp vào năm 2013, gồm:

- Kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, phòng trừ dịch bệnh; kinh phí b sung trong Quý IV năm 2012.

- Các nhiệm vụ chế độ yêu cầu chỉ được thanh toán đầy đủ khi có kết quả nghiệm thu sản phẩm và thanh lý hp đồng,

2. Đi với các nhim vụ chi khác và việc chuyển nguồn ngân sách nhà nước của ngân sách các cấp, thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.

3. Ngoài các quy định việc xử lý chuyển nguồn nêu tại điểm 1 và 2 trên đây, thủ tục, trình tự xem xét xử lý s dư dự toán, dư tạm ứng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 ca Bộ Tài chính hướng dẫn x lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. Riêng thời hạn xét chuyển, thực hiện như sau:

a, Đối với trường hợp cơ quan có thẩm quyền không phải xét chuyển:

Chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 05 năm 2013, đơn vị sử dụng ngân sách đối chiếu s dư dự toán với Kho bạc Nhà nước giao dịch theo Biểu số 03/ĐVDT ban hành kèm theo Thông tư số 108/2008/TT-BTC.

Căn cứ kết quả đối chiếu số dư dự toán, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch có trách nhiệm thực hiện chuyển số dư dự toán ngân sách năm trước sang dự toán ngân sách năm sau.

Kho bạc Nhà nước lập báo cáo chi tiết theo đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan tài chính cùng cấp để theo dõi. Khi sử dụng, hạch toán, quyết toán vào ngân sách năm sau theo chế độ quy định.

b, Đối với trường hp phải xét chuyển của cấp có thẩm quyền:

Thời hạn đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương gửi hồ sơ đề nghị xét chuyển về Bộ Tài chính chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 05 năm 2013; thời hạn Bộ Tài chính xét chuyển xong trước ngày 01 tháng 6 năm 2013. Thời hạn gửi hồ sơ đề nghị xét chuyển và thời hạn xét chuyển đối với các đơn vị dự toán thuộc ngân sách địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cp tỉnh quy định, nhưng phải đảm bảo xét chuyển xong trước ngày 01 tháng 6 năm 2013.

Trên đây là hướng dẫn việc việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012 sang năm 2013. Đề nghị thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Kho bạc Nhà nước chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và cấp dưới thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản này để việc triển khai đạt kết quả, đúng thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đ xem xét, hướng dẫn cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (để báo cáo);
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Văn phòng Chính ph;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW các đoàn thể;
- Kiểm toán Nhà nước;
- STài chính và KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi