Công văn 4779/BTC-TCDN giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2020

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4779/BTC-TCDN
V/v Thực hiện báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2020

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.

 

 

Về việc thực hiện báo cáo giám sát tài chính và báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2020, để đảm bảo công tác tổng hợp, báo cáo thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về nội dung giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2020

Theo quy định tại Điều 12, Điều 35 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty tại doanh nghiệp nhà nước, Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước có trách nhiệm lập các báo cáo giám sát tài chính năm 2020 gửi cho chủ sở hữu, cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp cùng cấp; Thời gian gửi báo cáo giám sát tài chính thực hiện theo quy định của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Trên cơ sở báo cáo giám sát tài chính của các đơn vị, cơ quan đại diện chủ sở hữu lập báo cáo giám sát tài chính và báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực được phân công gửi về Bộ Tài chính trước ngày 31/05/2021.

2. Về nội dung đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2020

Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ, doanh nghiệp nhà nước gửi báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại của năm 2020 cho chủ sở hữu và cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp cùng cấp (thời gian do cơ quan đại diện chủ sở hữu quy định). Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại của năm 2020, gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính trước ngày 31/5/2021; Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực được phân công trước ngày 30/06/2021.

3. Để đảm bảo công tác tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo tiến độ quy định, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện gửi báo cáo theo đúng các thời hạn nêu trên.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp công tác của Quý cơ quan./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban chỉ đạo ĐM&PTDN;
- Lưu VT, Cục TCDN (150 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

 

 

 

DANH SÁCH CƠ QUAN GỬI CÔNG VĂN SỐ 4779/BTC-TCDN NGÀY 12/05/2021

1. Bộ Quốc phòng

2. Bộ Công an

3. Bộ Tài chính

4. Bộ Công Thương

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

6. Bộ Giao thông vận tải

7. Bộ Xây dựng

8. Bộ Thông tin và Truyền thông

9. Bộ Giáo dục và Đào tạo

10. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11. Bộ Y tế

12. Bộ Khoa học và Công nghệ

13. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

14. Bộ Tài nguyên và Môi trường

• Các Cơ quan ngang Bộ:

15. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

• Các cơ quan thuộc Chính phủ:

16. Đài Truyền hình Việt Nam

17. Đài Tiếng nói Việt Nam

18. Thông tấn xã Việt Nam

19. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

20. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

21. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (63 tỉnh thành)

DANH SÁCH CƠ QUAN KHÔNG GỬI CÔNG VĂN S 4779/BTC-TCDN NGÀY 12/05/2021

22. Thanh tra Chính phủ

23. Bộ Ngoại Giao

24. Ủy ban Dân tộc

25. Bộ kế hoạch và Đầu tư

26. Bộ Tư pháp

27. Bộ Nội vụ

28. Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

29. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

30. Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

31. Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Thuộc tính văn bản
Công văn 4779/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về thực hiện báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4779/BTC-TCDN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 12/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!