Công văn 4666/NHNN-TD 2019 hỗ trợ vay vốn do ảnh hưởng dịch tả lợn Châu Phi

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 4666/NHNN-TD

Công văn 4666/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4666/NHNN-TDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành:19/06/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

tải Công văn 4666/NHNN-TD

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

---------------

Số: 4666/NHNN-TD
V/v
: Hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Các tổ chức tín dụng;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố.

 

Trước thực trạng dịch tả lợn Châu Phi bùng phát gây thiệt hại cho người chăn nuôi lợn, ngày 21/3/2019 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Công văn số 1901/NHNN-TD ngày 21/3/2019 chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng kịp thời nắm sát tình hình thiệt hại về vốn vay, chủ động thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại.

Ngày 18/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019. Để kịp thời nắm bắt dư nợ cho vay, dư nợ bị thiệt hại và kết quả triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi lợn, NHNN yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện một số nội dung sau:

1. Báo cáo NHNN (thông qua Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) dư nợ cho vay, dư nợ bị thiệt hại và kết quả thực hiện các biện pháp hỗ trợ người chăn nuôi lợn bị thiệt hại về vốn vay đến hết ngày 20/6/2019 theo mẫu biểu 1, 2 đính kèm. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 25/6/2019. Hình thức gửi báo cáo NHNN qua hòm thư điện tử email: [email protected]. Riêng các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi báo cáo về NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố để tổng hợp, báo cáo NHNN.

2. Tiếp tục bám sát diễn biến tình hình dịch tả lợn Châu Phi để chỉ đạo các TCTD, các chi nhánh, phòng giao dịch của TCTD kịp thời thống kê dư nợ vay bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi gây ra; chủ động thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị thiệt hại theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Công văn số 1901/NHNN-TD ngày 21/3/2019, đặc biệt đối với các cơ sở nuôi giữ, cung cấp con giống phát triển sản xuất sau khi dịch bệnh được khống chế theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ.

3. Các kỳ báo cáo của NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố và các TCTD sau ngày 25/6/2019 theo mẫu biểu 1, 2 tại Điểm 1 nêu trên được thực hiện định kỳ trước ngày mng 10 hàng tháng, bắt đầu từ 10/7/2019. Báo cáo này thay thế mẫu biểu báo cáo đính kèm Công văn 1901/NHNN-TD ngày 21/3/2019 của NHNN.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Thống đốc NHNN
(để b/cáo);
- PTĐ Đào Minh Tú (để b/cáo);
- Lưu VP, Vụ TDCNKT (3).

SĐT liên hệ: 024.3934.9428 (Gặp Mrs. Trang)

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ TÍN DỤNG CÁC NGÀNH KINH TẾ
Nguyễn Quốc Hùng

 

Tổ chức tín dụng:…………….

Mẫu biểu 1

 

 

TÌNH HÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI NGÀNH CHĂN NUÔI LỢN VÀ THIỆT HẠI DO DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

(Đính kèm theo Công văn số ……… ngày …….... của NHNN)

Đơn vị: tỷ đng

STT

Địa bàn/Đối tượng cho vay

Dư nợ

Dư nợ bị thiệt hại

Các biện pháp xử lý tháo gỡ khó khăn cho khách hàng có dư nợ bị thiệt hại

Tổng số

Ngắn hạn

Trung, dài hạn

 

Tổng số nợ đã được hỗ trợ kể từ ngày văn bản (thông qua các biện pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay,...)

Dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Dư n được miễn giảm lãi vay

Cho vay mới

Khác

 

TNG CỘNG TOÀN QUỐC, trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Theo địa bàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tỉnh/Thành phố X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tnh/Thành phố Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Theo đối tượng khách hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Cho vay ngành chăn nuôi lợn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hợp tác xã/ Liên hip hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổ hợp tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chủ trang tri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Cá nhân, hộ gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Cho vay sản xuất thức ăn chăn nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Cho vay sản xuất thuốc thú y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Số liệu báo cáo tại ngày làm việc cuối cùng của tháng liền kề trước tháng báo cáo.

 

Người lập biểu
(ghi rõ họ tên, sđt liên hệ)

Người kiểm soát

Thủ trưởng đơn vị

 

Tên NHNN chi nhánh tỉnh/thành phố: ……………

Mẫu biểu 2

 

TÌNH HÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI NGÀNH CHĂN NUÔI LỢN VÀ THIỆT HẠI DO DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

ính kèm theo Công văn số ……… ngày ……… của NHNN)

 

Ngày …. tháng …. năm 2019

Đơn vị: tỷ đng

STT

Đối tượng cho vay

Dư nợ

Dư nợ bị thiệt hại

Các biện pháp xử lý tháo gỡ khó khăn cho khách hàng có dư nợ bị thiệt hi

Tổng số

Ngắn hạn

Trung, dài hạn

 

Tổng số nợ đã được hỗ trợ kể từ ngày văn bản (thông qua các biện pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay,...)

Dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Dư nợ được miễn giảm lãi vay

Cho vay mới

Khác

1

TCTD A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TCTD B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG, trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Cho vay ngành chăn nuôi ln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hp tác xã/ Liên hiệp hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổ hợp tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chủ trang tri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Cá nhân, hộ gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Cho vay sản xuất thức ăn chăn nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Cho vay sản xuất thuốc thú y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Sliệu báo cáo tại ngày làm việc cuối cùng của tháng liền kề trước tháng báo cáo.

 

Người lập biểu
(ghi rõ họ tên, sđt liên hệ)

Người kiểm soát

Thủ trưởng đơn vị

 

 

                                                                    

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi