Công văn 4453/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thông báo triển khai phối hợp thu ngân sách nhà nước qua Ngân hàng thương mại tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
Số: 4453/TCHQ-TXNK
V/v: Thông báo triển khai phối hợp thu NSNN qua Ngân hàng thương mại tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2013

 
 
Kính gửi: Các ngân hàng thương mại: BIDV, Vietinbank, MB, Vietcombank, Agribank, VIB, Techcombank, Eximbank, Maritimebank, VPBank và HD Bank, MHB.
 
Thực hiện Thông báo số 140/TB-BTC ngày 09/4/2010 của Bộ Tài chính, định hướng cải cách thủ tục hành chính và điện tử hoá đối với ngành Hải quan đến 2020, Tổng cục Hải quan đã triển khai Dự án Phối hợp thu NSNN, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng thương mại. Đến hết tháng 7/2013 Tổng cục Hải quan đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu với 12 ngân hàng, gồm: BIDV, Vietinbank, MB, Vietcombank, Agribank, VIB, Techcombank, Eximbank, Maritimebank, VPBank và HD Bank, MHB; và triển khai thí điểm tại 09 Cục Hải quan tỉnh, tp: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đà Nẵng, Đồng Nai và Quảng Ngãi.
Để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin xác định người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi quyết định thông quan/giải phóng hàng tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, trên cơ sở hệ thống cổng thanh toán điện tử đã sẵn sàng và được tích hợp vào chương trình KTT559 tại tất cả các đơn vị Hải quan; Tổng cục Hải quan sẽ triển khai mở rộng việc phối hợp thu với các ngân hàng thương mại tại 34 Cục Hải quan. Vì vậy, đề nghị các ngân hàng thương mại nêu trên:
- Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK và Cục CNTT & TKHQ) để triển khai đồng bộ việc phối hợp thu và bảo lãnh thuế tại 34 Cục Hải quan.
- Chuẩn bị cài đặt chương trình, triển khai phối hợp thanh toán thuế, bảo lãnh thuế điện tử cho các Chi nhánh, điểm giao dịch để sẵn sàng triển khai khi doanh nghiệp có nhu cầu bảo lãnh, nộp thuế qua ngân hàng thương mại.
Tổng cục Hải quan thông báo để các ngân hàng thương mại được biết và phối hợp thực hiện./.
 

 
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 
 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực