Công văn 3744/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thời gian trả nợ đối với khoản vay cho dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
Số: 3744/VPCP-QHQT
V/v: thời gian trả nợ đối với Khoản vay cho dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2011

 
 

Kính gửi:
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
  Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 
Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 114/TTr-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2011 về việc điều chỉnh thời gian trả nợ gốc đối với khoản vay 1 cho dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, thành phố Hồ Chí Minh, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1841/BKHĐT-KTĐN ngày 28 tháng 3 năm 2011, Bộ Tài chính tại văn bản số 5464/BTC-QLN ngày 26 tháng 4 năm 2011, Bộ Ngoại giao tại văn bản số 853/BNG-LPQT ngày 24 tháng 3 năm 2011, Bộ Tư pháp tại văn bản số 1521/BTP-PLQT ngày 25 tháng 3 năm 2011, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 1635/UBND-ĐTMT ngày 9 tháng 4 năm 2011, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:
1. Cho phép điều chỉnh thời gian trả nợ gốc trong Hiệp định đã đàm phán với ADB cho dự án nêu trên tại Mục 2.01 (b) từ 20 năm thành 14 năm.
2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành điều chỉnh văn bản với ADB và hoàn tất các thủ tục cần thiết theo đúng quy định.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó CN,
các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).V27
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
 
 
 
 
Nguyễn Xuân Phúc

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 3744/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thời gian trả nợ đối với khoản vay cho dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 3744/VPCP-QHQT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 08/06/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực