Công văn 3685/BTC-TCNH 2020 tạm dừng kinh doanh xổ số, đặt cược

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
_________

Số: 3685/BTC-TCNH
V/v: Tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ s, đặt cược, trò chơi điện t có thưởng và casino

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện ch đạo của Thủ tướng Chính ph tại Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 29/3/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với 5 thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và casino trên địa bàn các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc quản lý nhà nước về kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện t có thưởng và casino trên địa bàn; ch đạo các sở, ban ngành có liên quan, công ty x số kiến thiết và các doanh nghiệp kinh doanh đt cược, trò chơi điện tử có thưởng và casino trên địa bàn nghiêm chnh chấp hành tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ s, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và casino theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân cp tnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và ch đạo thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c TTg);
- Hội đồng XSKT khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam (để quản lý);
- Công ty XSKT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, Công ty XSĐT Việt Nam, DN kinh doanh đặt cược, TCĐTCT và casino (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCNH (H.B.Ngọc-136b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 

 
Huỳnh Quang Hải

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 3685/BTC-TCNH của Bộ Tài chính về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và casino
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3685/BTC-TCNH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 30/03/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Thương mại-Quảng cáo , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực