Công văn 2910/VPCP-KTTH kết quả Đề án thanh toán qua ngân hàng với các dịch vụ công

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 2910/VPCP-KTTH
V/v kết quả triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2021

 

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 75/BC- NHNN ngày 22 tháng 3 năm 2021 về kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công (Đề án), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Báo cáo nêu trên: Trên cơ sở kết quả thực hiện Đề án, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp kết quả, bài học kinh nghiệm, định hướng về thúc đẩy thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công vào trong nội dung Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của giai đoạn tới; đảm bảo đồng bộ, phù hợp với các giải pháp, chỉ tiêu về thanh toán không dùng tiền mặt tại các Nghị quyết của Chính phủ.

2. Ngân hàng nhà nước Việt Nam theo thẩm quyền nghiên cứu, hướng dẫn các tổ chức tín dụng về kết nối, cung cấp giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để phục vụ thanh toán dịch vụ công.

3. Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thẩm quyền nghiên cứu, phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục về kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ thanh toán phí dịch vụ y tế, giáo dục.

4. Các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu Báo cáo nêu trên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (gửi kèm theo), tiếp tục tích cực triển khai các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, phát huy kết quả, khắc phục các tồn tại, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

(Gửi kèm Báo cáo số 75/BC-NHNN ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, KGVX, Cục KSTTHC;
- Lưu: VT, KTTH(3) M.Cường
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 2910/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về kết quả triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2910/VPCP-KTTH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 04/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!