Công văn 269/BHXH-KHĐT 2023 tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 4 năm 2022

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 269/BHXH-KHĐT

Công văn 269/BHXH-KHĐT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 4 năm 2022
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:269/BHXH-KHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đào Việt Ánh
Ngày ban hành:03/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

___________________

S: 269/BHXH-KHĐT

V/v: Báo cáo công khai tình hình
thực hiện dự toán thu, chi
quý 4 năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Bộ Tài chính

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đi, b sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 ca Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách nhà nước đối với đơn vị dự toán ngân sách, t chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Bảo him xã hội Việt Nam báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 4 năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: T đồng

TT

Nội dung

Dự toán năm

Ước thực hiện quý 4 năm 2022

So sánh (%)

Dự toán

Cùng kỳ năm trước

I

D TOÁN THU

398.353

114.075

28,64

111,20

1

Thu bảo hiểm xã hội bt buộc

261.251

77.029

29,48

2

Thu bo hiểm xã hội tự nguyện

6.749

1.825

27,04

3

Thu bảo him thất nghiệp

19.762

3.825

19,36

4

Thu bảo hiểm y tế

110.591

31.396

28,39

II

DTOÁN CHI

413.921

96.356

23,28

77,25

1

Chi chế độ bo hiểm xã hội

270.972

56.897

21,00

Nguồn ngân sách nhà nước đm bo

44.513

8.877

19,94

Nguồn qu bo him xã hội đảm bo

226.459

48.020

21,20

2

Chi chế độ bo hiểm thất nghiệp

24.901

4.121

16,55

3

Chi chế độ bảo hiểm y tế

107.642

30.849

28,66

4

Chi quản lý bảo him xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (không bao gồm chi ứng dụng công nghệ thông tin và chi đầu tư phát trin)

10.406

4.489

43,14

(Số liệu chưa bao gồm số liệu ca khối lực lượng vũ trang)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam kính gửi Bộ Tài chính theo dõi, tng hp./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng Giám đốc (để b/c);

- Văn phòng HĐQL;

- Các đơn vị: TST, TCKT, CSYT, VP;

- Cổng thông tin điện tử BHXHVN;

- Lưu: VT, KHĐT (01)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Việt Ánh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi