Công văn 2036/NHNN-DBTKTT của Ngân hành Nhà nước về việc yêu cầu cung cấp ghi chú đối với Báo cáo tài chính đi kèm Bản cân đối kế toán hàng ngày

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

Số: 2036/NHNN-DBTKTT
V/v: Bổ sung chỉ tiêu báo cáo kèm theo Bảng Cân đối tài khoản kế toán ngày

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2011

 

 

Kính gửi: Các Tổ chức tín dụng

 

Trong công văn số 8900/NHNN-TCKT ngày 12 tháng 11 năm 2009, Công văn số 3363/NHNN-DBTKTT ngày 7 tháng 5 năm 2010 và công văn số 4784/NHNN-DBTKTT ngày 28 tháng 6 năm 2010 về việc bổ sung báo cáo chỉ tiêu kèm theo các Bảng cân đối tài khoản kế toán hàng ngày theo thứ tự để cung cấp đầy đủ hơn về thông tin, số liệu phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành chính sách tiền tệ và họat động ngân hàng của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn các tổ chức tín dụng có trách nhiệm bổ sung thuyết minh chi tiết chỉ tiêu số dư của một số tài khoản trên bảng cân đối tài khoản kế toán hàng ngày phù hợp với hướng dẫn như sau:

Đối với các tài khoản và ghi chú cho tài khoản: “1412B- Chứng khoán phát hành bởi các tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ và vàng”, “152B-Dư nợ chứng khoán phát hành bởi các tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ và vàng”, “162B- Dư nợ chứng khoán phát hành bởi các tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ và vàng”, 214-Vay ngắn hạn bằng ngoại tệ và vàng”, “215-Vay trung hạn bằng ngoại tệ và vàng”, “216-Vay dài hạn bằng ngoại tệ và vàng”, “275B-Các khoản vay khác bằng ngoại tệ và vàng”, “424-Tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ và vàng”, “434B-Mệnh giá của giấy tờ có giá bằng ngoại tệ và vàng của tổ chức cư dân”," 435 - Chiết khấu giấy tờ có giá bằng ngoại tệ và vàng”, “436 - Các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ và vàng”, đó là yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước; Các tổ chức tín dụng phải bổ sung thuyết minh chi tiết số dư đầu ngày, số phát sinh trong ngày và số dư cuối ngày theo hai chỉ tiêu sau:

- Bằng ngoại tệ

- Bằng vàng.

 Vụ Công nghệ thông tin của Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm cung cấp các phần mềm tin học cho các tổ chức tín dụng và thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, thu thập và bổ sung các thuyết minh chi tiết cho Bảng cân đối tài khoản kế toán được quy định tại điểm 1 của tài liệu này.

 Tổ chức tín dụng phải gửi cho Ngân hàng Nhà nước thuyết minh cho các tài khoản được quy định tại điểm 1 của tài liệu này từ 15/04/2011.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các Tổ chức tín dụng phản ánh về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Dự báo Thống kê tiền tệ và Cục Công nghệ Tin học của Ngân hàng Nhà nước) để được hướng dẫn và giải quyết kịp thời.

 

Nơi nhận:
- Các TCTD;
- PTĐ Nguyễn Đồng Tiến; (để b/c);
- Cục CNTH; (để phối hợp)
- Cơ quan TTGSNH; (để phối hợp)
- Lưu VT, DBTKTT2.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ DỰ BÁO, THỐNG KÊ TIỀN TỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Quốc Hưng

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 2036/NHNN-DBTKTT của Ngân hành Nhà nước về việc yêu cầu cung cấp ghi chú đối với Báo cáo tài chính đi kèm Bản cân đối kế toán hàng ngày
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2036/NHNN-DBTKTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Quốc Hùng
Ngày ban hành: 14/03/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!