Công văn 17708/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc sử dụng số tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách Nhà nước và nguồn dự phòng ngân sách địa phương năm 2013

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-----------------
Số: 17708/BTC-NSNN
V/v: Sử dụng số tiết kiệm chi thường xuyên NSNN và nguồn dự phòng NSĐP năm 2013.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013
 
 

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
 
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10568/VPCP-KTTH ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng số tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) và nguồn dự phòng ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2013. Bộ Tài chính hướng dẫn việc sử dụng số tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên 7 tháng cuối năm và 50% nguồn dự phòng đã giữ lại của NSĐP năm 2013 (theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2013 và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 6684/BTC-NSNN ngày 27 tháng 5 năm 2013 về việc tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013) như sau:
1. Đối với số tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên 7 tháng cuối năm 2013:
a) Căn cứ số tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên 7 tháng cuối năm 2013 mà các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã xác định theo hướng dẫn tại văn bản số 6684/BTC-NSNN ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính; ý kiến thẩm định của cơ quan Tài chính về việc tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị (đối với các trường hợp cần phải điều chỉnh lại); Kho bạc Nhà nước giao dịch thực hiện giảm dự toán chi NSNN năm 2013 của các đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo đúng tổng mức và chi tiết cắt giảm theo phương án tiết kiệm của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và ý kiến thẩm định của cơ quan Tài chính đồng cấp; đồng thời:
- Hạch toán bổ sung dự phòng NSTW năm 2013, tương ứng số tiết kiệm chi của các Bộ, cơ quan Trung ương.
- Hạch toán bổ sung dự phòng ngân sách các cấp ở địa phương năm 2013, theo nguyên tắc: số tiết kiệm chi của các cơ quan, đơn vị do cấp địa phương nào quản lý thì bổ sung tăng tương ứng dự phòng ngân sách cấp đó.
b) Riêng đối với số tiết kiệm 10% từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại đơn vị chi theo chế độ (trừ học phí, viện phí) theo hướng dẫn tại văn bản số 12067/BTC-HCSN ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc điều hành chi NSNN năm 2013, các đơn vị được giữ lại và chuyển nguồn sang năm 2014 để sử dụng theo chế độ quy định.
2. Đối với 50% nguồn dự phòng đã giữ lại của NSĐP năm 2013:
Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã tập trung điều hành sử dụng trong phạm vi 50% nguồn dự phòng đã bố trí NSĐP năm 2013 để xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh, 50% nguồn dự phòng còn lại dành để chủ động xử lý khi nguồn thu ngân sách giảm lớn. Kết hợp với số tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 7 tháng cuối năm 2013 của các cơ quan, đơn vị ở địa phương được bổ sung vào dự phòng NSĐP tại điểm 1 nêu trên, toàn bộ nguồn 50% dự phòng còn lại của NSĐP năm 2013 được sử dụng như sau:
- Đối với các địa phương hụt thu cân đối NSĐP: sử dụng nguồn dự phòng này để bù đắp số hụt thu; trường hợp còn dư nguồn thì được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu chi cấp thiết phát sinh trên địa bàn, tập trung ưu tiên cho các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và bảo đảm an sinh xã hội.
- Đối với các địa phương không bị hụt thu cân đối NSĐP: được sử dụng nguồn dự phòng này để xử lý các nhiệm vụ cấp thiết phát sinh trên địa bàn, tập trung ưu tiên cho các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, bảo đảm an sinh xã hội, thanh toán nợ khối lượng đầu tư XDCB (nếu có) và dành nguồn thỏa đáng chuyển sang năm 2014 để chủ động trong điều hành ngân sách của địa phương (bao gồm cả việc xử lý cho các nhiệm vụ đã giảm, giãn tiến độ thực hiện trong năm 2013 nhưng phải tiếp tục thực hiện trong năm 2014).
3. Ngoài số tiết kiệm chi thường xuyên và 50% nguồn dự phòng đã giữ lại của NSĐP nêu trên, trong quá trình điều hành NSNN năm 2013 còn thực hiện cắt giảm, thu hồi bổ sung dự phòng NSNN đối với vốn đầu tư và dự án chi thường xuyên đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013 chưa phân bổ hoặc phân bổ không đúng quy định, vốn đầu tư sử dụng sai quy định… theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại các văn bản số: 12067/BTC-HCSN ngày 10 tháng 9 năm 2013 và số: 15441/BTC-HCSN ngày 11 tháng 11 năm 2013. Đối với các nhiệm vụ chi thuộc đối tượng phải cắt giảm này, cơ quan Kho bạc Nhà nước không thanh toán cho chủ đầu tư và đơn vị sử dụng ngân sách, đồng thời hạch toán bổ sung dự phòng NSTW và ngân sách các cấp ở địa phương theo nguyên tắc: khoản cắt giảm thuộc ngân sách cấp nào thì bổ sung dự phòng ngân sách cấp đó và việc sử dụng thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
Trên đây là hướng dẫn việc sử dụng số tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên 7 tháng cuối năm và nguồn dự phòng NSĐP năm 2013. Bộ Tài chính thông báo để các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương biết, tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để giải quyết kịp thời./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo Thủ tướng và các Phó Thủ tướng);
- HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
- Kho bạc Nhà nước;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

thuộc tính Công văn 17708/BTC-NSNN

Công văn 17708/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc sử dụng số tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách Nhà nước và nguồn dự phòng ngân sách địa phương năm 2013
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:17708/BTC-NSNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành:20/12/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi