Công văn 1567/TCT-DNL 2016 thu vào ngân sách Nhà nước đối với cổ tức, lợi nhuận được chia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1567/TCT-DNL

Công văn 1567/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc thu vào ngân sách Nhà nước đối với lợi nhuận còn lại và cổ tức, lợi nhuận được chia
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1567/TCT-DNLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành:14/04/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1567/TCT-DNL
V/v thu vào NSNN đối với lợi nhuận còn lại và cổ tức, lợi nhuận được chia.

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.

Trả lời công văn số 81/ĐTKDV-TCKT ngày 13/01/2016 của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đề nghị hướng dẫn việc thu vào Ngân sách nhà nước (NSNN) đối với phần lợi nhuận còn lại (LNCL) và cổ tức, lợi nhuận được chia của doanh nghiệp, sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Từ năm 2013-2015:

Tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 187/2013/TT-BTC ngày 5/12/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 5/12/2013 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một s giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014 quy định:

“Điều 1. Thu vào ngân sách nhà nước đối với c tức được chia năm 2013 và năm 2014 cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần vốn nhà nước do Bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu.

1. Cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước ….quy định ti Điều này gồm:

- Số cổ tức được chia theo quyết toán tài chính năm 2013 và năm 2014 (bao gồm cả số cổ tức tạm chia của năm 2013, năm 2014);

- Số cổ tức của các năm trước được chia trong năm 2013, năm 2014.

….

3. Việc khai, nộp ngân sách nhà nước đối với số cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước theo quy định tại Điều này được thực hiện như sau:

a) Số cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước theo quy định tại Điều này phải được nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (gọi tắt là Quỹ) đặt tại Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (gọi tắt là SCIC) chậm nht là 10 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đng quản trị (nếu có). SCIC nộp vào ngân sách nhà nước chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày thu tiền về Quỹ.”

Tại Điều 2 Thông tư số 187/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên quy định:

“Điều 2. Thu ngân sách nhà nước đi với lợi nhuận còn lại của năm 2013 và năm 2014 sau khi trích nộp các quỹ theo quy định của pháp luật của các tập đoàn, tng công ty do Nhà nước nm giữ 100% vốn Điều lệ.

….

Đối với SCIC ngoài việc thực hiện thu, nộp vào ngân sách Khoản lợi nhuận quy định tại Khoản này còn có trách nhiệm nộp vào ngân sách Khoản lợi nhuận thu về Quỹ phát sinh trong năm 2013 và năm 2014 của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập 100% vốn nhà nước do Bộ, ngành, địa phương là đại diện chủ sở hữu.”

Ngày 10/11/2014 Quốc hội ban hành Nghị quyết số 78/2014/QH13 về dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2015 quy định tiếp tục thu vào NSNN phần LNCL và c tức được chia của niên độ năm 2015.

Ngày 26/3/2015 Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 3916/BTC-TCT hướng dẫn thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại năm 2015:

“Đề nghị các cục thuế và doanh nghiệp tiếp tục thực hiện việc thu, nộp cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại của niên độ năm 2015 theo Nghị quyết số 78/2014/QH13 của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Về đối tượng nộp, mức nộp và thủ tục nộp thực hiện theo các nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 187/2013/TT-BTC.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, SCIC có trách nhiệm đôn đốc thu và nộp về NSNN các Khoản sau:

- Cổ tức được chia theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị trong các năm 2013, 2014, 2015 (bao gm cả cổ tức của các năm trước được chia trong năm 2013, 2014, 2015) cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phầnvốn góp của nhà nước do Bộ, Ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu.

- LNCL các năm 2013, 2014, 2015 của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập 100% vốn nhà nước.

2. Từ năm 2016:

Hiện nay, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 hướng dẫn thu, nộp và quản lý Khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, theo đó việc khai, nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ và cổ tức, lợi nhuận được chia thực hiện như sau:

- Đối với lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn Điều lệ: các doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp LNCL (không phân biệt doanh nghiệp là công ty mẹ của các Tập đoàn, Tổng công ty hay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập) thực hiện khai lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp và nộp vào NSNN. Thời hạn tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 (ba mươi) của quý lin sau quý phát sinh nghĩa vụ nộp lợi nhuận còn lại, thời hạn nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ quyết toán năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

- Đối với cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: doanh nghiệp khai cổ tức, lợi nhuận được chia phải nộp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp và nộp cổ tức, lợi nhuận được chia vào NSNN. Thời hạn nộp chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày có thông báo chia lợi nhuận, cổ tức của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Như vậy, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của năm tài chính từ 2016 trở đi (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập) và cổ tức, lợi nhuận được chia trong niên độ từ năm 2016 trở đi bao gồm cả cổ tức, lợi nhuận của các năm trước được chia trong năm và cổ tức, lợi nhuận tạm chia trong năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Quyết định của Hội đồng thành viên (đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) ban hành trong năm từ 2016 trở đi doanh nghiệp thực hiện khai, nộp trực tiếp vào NSNN.

Đề nghị SCIC thực hiện theo quy định tại Thông tư số 61/2016/TT-BTC nêu trên và thông báo cho các đơn vị liên quan thực hiện.

Trường hợp nếu có phát sinh vướng mắc liên quan đến việc thu, nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ và cổ tức, lợi nhuận được chia, đề nghị SCIC báo cáo về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để được hướng dẫn.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn được biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, CST, Cục TCDN (BTC);
- Lưu: VT, DNL(3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi