Công văn 15601/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền ngân sách Trung ương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 15601/BTC-KBNN

Công văn 15601/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền ngân sách Trung ương
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:15601/BTC-KBNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Hồng Hà
Ngày ban hành:17/11/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 15601/BTC-KBNN
Hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền NSTW
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017
 
 
 
Kính gửi:
- Văn phòng trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm soát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan trung ương của các Hội, Đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
 
 
Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13; Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc; Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước; Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc; Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Quyết định số 2832/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 3281/QĐ-BTC ngày 19/12/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế phân công trách nhiệm các đơn vị thực hiện nhập dự toán chi Ngân sách trung ương hàng năm vào TABMIS, Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình nhập dự toán, lệnh chi tiền thuộc Ngân sách trung ương trên TABMIS, như sau:
1. Phạm vi áp dụng
Công văn này áp dụng cho:
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, gồm: Vụ Ngân sách Nhà nước, Tài chính hành chính sự nghiệp; Đầu tư; Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính; Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt; Tổng cục Dự trữ Nhà nước; Tổng cục Thuế; Tổng cục Hải quan; Cục Tài chính doanh nghiệp; Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (gọi chung là Vụ Tài chính chuyên ngành), Cục Tin học và Thống kê tài chính, các đơn vị khác có liên quan (nếu có);
- Các cơ quan tài chính địa phương, gồm: Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tài chính tỉnh);
- Các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN), gồm: Các đơn vị thuộc KBNN, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (KBNN tỉnh); KBNN các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (KBNN huyện).
- Các đơn vị dự toán cấp 1 và các đơn vị dự toán trung gian (các đơn vị trung gian giữa đơn vị dự toán cấp 1 và đơn vị sử dụng ngân sách là đơn vị dự toán cấp 2, đơn vị dự toán cấp 3) được ủy quyền của đơn vị cấp trên thuộc ngân sách trung ương thực hiện phân bổ, giao dự toán trên hệ thống.
- Đơn vị sử dụng ngân sách là đơn vị dự toán ngân sách được giao trực tiếp quản lý, sử dụng ngân sách.
2. Trách nhiệm của các thành viên tham gia
2.1. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính
Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo Quyết định số 3281/QĐ-BTC ngày 19/12/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế phân công trách nhiệm các đơn vị thực hiện nhập dự toán chi Ngân sách trung ương hàng năm vào TABMIS và Quyết định số 2832/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 3281/QĐ-BTC ngày 19/12/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế phân công trách nhiệm các đơn vị thực hiện nhập dự toán chi Ngân sách trung ương hàng năm vào TABMIS.
2.2. Trách nhiệm của các đơn vị Bộ, ngành
2.2.1. Các Bộ, ngành tham gia trực tiếp TABMIS
Các Bộ, ngành tham gia trực tiếp trên TABMIS phân bổ dự toán đến các đơn vị dự toán trung gian hoặc đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách (kể cả các văn phòng đại diện, chi nhánh, phân viện, trung tâm ....trực thuộc các đơn vị Bộ, ngành có đủ các điều kiện về hồ sơ mở tài khoản theo quy định của Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/05/2014 về hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN trong điều kiện áp dụng TABMIS) do các Vụ Tài chính chuyên ngành là đơn vị phê duyệt.
Danh sách các Bộ, ngành tham gia trực tiếp TABMIS nêu tại Phụ lục I của Công văn này.
2.2.2. Các Bộ, ngành không tham gia trực tiếp TABMIS
Việc phân bổ dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc các Bộ, ngành không tham gia trực tiếp TABMIS do các Vụ Tài chính chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính thực hiện nhập và phê duyệt trên TABMIS.
Danh sách các Bộ, ngành không tham gia trực tiếp TABMIS nêu tại Phụ lục II của Công văn này.
2.3. Các đơn vị Kho bạc Nhà nước
- KBNN nhập dự toán tạm cấp đầu năm vào TABMIS theo quy định tại Điều 51, Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 (Luật NSNN).
- KBNN cấp tỉnh phân bổ tiếp dự toán trung gian thuộc các Bộ, ngành giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách đã được Bộ Tài chính đồng bộ đến cấp trung gian tại bộ sổ tỉnh.
Danh sách các đơn vị Bộ Tài chính đồng bộ dự toán đến cấp trung gian (đơn vị dự toán cấp 2 hoặc đơn vị dự toán cấp 3), KBNN cấp tỉnh phân bổ tiếp đến đơn vị sử dụng ngân sách nêu tại Phụ lục III của Công văn này.
- Các đơn vị KBNN thực hiện nhập dự toán theo quy trình nhập trực tiếp vào tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 4 đối với các đơn vị đặc thù:
(1) Đi với dự toán của các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công An, sử dụng chung một mã đơn vị sử dụng ngân sách đối với chi thường xuyên và chung một mã dự án đầu tư đối với chi đầu tư tương ứng cấp cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công An.
(2) Dự toán chi thường xuyên và đầu tư (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ; không bao gồm dự toán chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia) của Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; trừ phần dự toán cấp bằng lệnh chi tiền do Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt thực hiện. Đi với dự toán chi Văn phòng Trung ương Đảng, sử dụng chung một mã đơn vị sử dụng ngân sách của Văn phòng Trung ương Đảng đối với chi thường xuyên; riêng đối với chi đầu tư sử dụng mã dự án đầu tư của các dự án theo quy định chung.
(3) Các đơn vị KBNN nhập dự toán đối với các đơn vị thuộc tổ chức bộ máy của các Bộ nhưng được cấp Chương riêng khác với Chương của Bộ/ngành nêu trong Phụ lục I, II của Công văn này.
- Dự toán của các Bộ/ngành khác còn lại theo danh mục mã số chương thuộc NSTW của Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (MLNSNN) quy định tại Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 (không bao gồm các Bộ, ngành nêu tại các Phụ lục I, II của Công văn này) do các đơn vị KBNN nơi đơn vị sử dụng ngân sách mở tài khoản thực hiện.
- Dự toán chi thường xuyên của KBNN (đơn vị dự toán cấp 2) cho các đơn vị KBNN trực thuộc trực tiếp sử dụng ngân sách (đơn vị sử dụng ngân sách).
Lưu ý: Trách nhiệm nhập dự toán của các đơn vị KBNN do bộ phận kiểm soát chi thực hiện.
3. Thời hạn nhập dự toán
Thời hạn nhập dự toán thực hiện theo quy định tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc.
II. Khái niệm và phân loại dự toán
1. Giải thích từ ngữ
- "Dự toán phân bổ cấp 0" là dự toán chi ngân sách trung ương theo ngành, lĩnh vực Quốc hội quyết định hàng năm.
- Đơn vị dự toán cấp 1 là đơn vị dự toán ngân sách được Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân giao dự toán ngân sách. "Đơn vị dự toán cấp 1 đồng thời là đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách" là đơn vị được Thủ tướng Chính phủ giao dự toán và không phải thực hiện phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc.
- Đơn vị dự toán ngân sách là cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán ngân sách hay còn gọi là các đơn vị dự toán trung gian (các đơn vị trung gian giữa đơn vị dự toán cấp 1 và đơn vị sử dụng ngân sách là đơn vị dự toán cấp 2, đơn vị dự toán cấp 3) được ủy quyền của đơn vị cấp trên thuộc ngân sách trung ương thực hiện phân bổ, giao dự toán trên hệ thống.
- Đơn vị sử dụng ngân sách là đơn vị dự toán ngân sách được giao trực tiếp quản lý, sử dụng ngân sách.
2. Quy trình nhập dự toán NSTW được nhập vào TABMIS
2.1. Các quy trình nhập dự toán: "Quy trình nhập dự toán ngân sách phân bổ cấp 0"; "Quy trình nhập dự toán phân bổ ngân sách từ cấp 0 đến cấp 1" Quy trình nhập dự toán phân bổ ngân sách từ cấp 0 đến cấp 4"; "Quy trình nhập dự toán phân bổ ngân sách từ cấp 1 đến cấp 4"; "Quy trình nhập dự toán phân bổ ngân sách từ cấp 1 đến cấp trung gian"; "Quy trình nhập dự toán phân bổ ngân sách từ cấp trung gian đến cấp 4" và "Quy trình nhập dự toán tạm cấp"; "Quy trình nhập dự toán tạm ứng, ứng trước cấp 1"; "Quy trình nhập dự toán tạm ứng, ứng trước phân bổ ngân sách từ cấp 1 đến cấp 4", là các quy trình nhập dự toán quy định tại Quy trình nghiệp vụ áp dụng cho TABMIS.
2.2. Dự toán chi NSTW theo ngành, lĩnh vực Quốc hội quyết định hàng năm, bao gồm dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng. Việc nhập dự toán vào TABMIS được thực hiện theo quy trình nhập dự toán ngân sách phân bổ cấp 0.
2.3. Dự toán chi ngân sách được Thủ tướng Chính phủ (hoặc ủy quyền cho Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) giao của các Bộ, cơ quan Trung ương (đơn vị dự toán cấp 1) và bổ sung cho ngân sách địa phương (NSĐP); bao gồm: dự toán giao đầu năm; dự toán giao bổ sung trong năm từ các nguồn tăng thu, dự phòng, dự toán chi các lĩnh vực chưa phân bổ đầu năm và nguồn dự toán năm trước chuyển sang ở cấp 0; dự toán điều chỉnh trong năm; dự toán tạm ứng; dự toán tạm cấp và ứng trước ngân sách năm sau. Quy trình nhập dự toán vào TABMIS như sau:
a) Các trường hợp thực hiện theo quy trình nhập dự toán phân bổ ngân sách từ cấp 0 đến cấp 1, gồm:
Dự toán chi ngân sách (bao gồm chi từ nguồn vốn vay, viện trợ của nước ngoài) của các đơn vị dự toán cấp 1.
b) Các trường hợp thực hiện theo quy trình nhập dự toán phân bổ ngân sách từ cấp 0 đến cấp 4 theo hình thức lệnh chi tiền, gồm:
- Chi cho vay theo chính sách xã hội của Nhà nước và các chương trình, dự án khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
- Chi chuyển kinh phí cho cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam để chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; kinh phí đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; kinh phí hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;
- Chi góp vốn cổ phần, đóng niên liễm cho các tổ chức tài chính quốc tế (trừ các khoản đã giao trong dự toán của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước);
- Chi cấp vốn điều lệ và chi hỗ trợ cho các tổ chức tài chính Nhà nước theo quy định của pháp luật;
- Chi cấp bù chênh lệch lãi suất tín dụng đầu tư nhà nước và chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách;
- Chi hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động công ích, quốc phòng;
- Chi xúc tiến đầu tư quốc gia;
- Chi hỗ trợ, đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp không quan hệ thường xuyên với ngân sách;
- Chi bổ sung dự trữ quốc gia và chi bảo quản hàng dự trữ quốc gia (đối với các hàng hóa được Nhà nước giao cho các doanh nghiệp dự trữ);
- Chi chương trình mục tiêu Biển Đông - Hải đảo cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh trên biển và hải đảo (phần kinh phí giao cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương thực hiện);
- Chi thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt và các nhiệm vụ chi khác được cấp bằng hình thức lệnh chi tiền của cơ quan công an, quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
- Chi bảo đảm hoạt động đối với cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính;
- Các khoản ghi thu, ghi chi ngân sách theo chế độ;
- Vốn trái phiếu Chính phủ dự án Thủy điện Sơn La (quản lý cấp phát qua Ngân hàng phát triển Việt Nam), thực hiện nhập trực tiếp từ cấp 0 đến cấp 4 (Ngân hàng phát triển Việt Nam);
- Các khoản chi khác theo quy định của Luật NSNN.
c) Các trường hợp thực hiện theo quy trình nhập dự toán phân bổ ngân sách từ cấp 0 đến cấp 4 theo hình thức bằng dự toán, gồm:
- Dự toán chi bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP (bao gồm cả vốn chương trình biển đông hải đảo, nguồn vốn vay ngoài nước, vốn trái phiếu Chính Phủ).
Riêng đối với trường hợp dự toán tạm ứng, ứng trước chi chuyển giao, thực hiện nhập dự toán vào tài khoản dự toán chi chuyển giao (cấp 4) tương ứng
2.4. Dự toán chi ngân sách đơn vị dự toán cấp 1 giao cho các đơn vị dự toán trực thuộc, các dự án đầu tư hoặc ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước cấp dưới thực hiện (bao gồm: dự toán giao đầu năm; dự toán giao bổ sung, điều chỉnh trong năm; dự toán tạm ứng, tạm cấp; dự toán ứng trước ngân sách năm sau), Quy trình nhập dự toán vào TABMIS cụ thể như sau:
a) Quy trình nhập dự toán ngân sách phân bổ từ cấp 1 đến cấp 4 ở bộ sổ trung ương và đồng bộ hóa về bộ sổ các tỉnh, thành phố (bộ sổ tỉnh).
- Áp dụng đối với các trường hợp sau:
+ Dự toán đơn vị dự toán cấp 1 giao dự toán chi tiết cho các đơn vị sử dụng ngân sách, dự án đầu tư, trừ các trường hợp quy định tại điểm b khoản này.
+ Dự toán phân bổ chi tiết của các đơn vị dự toán cấp 1 đồng thời là đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách và thực hiện rút dự toán tại Kho bạc.
b) Quy trình nhập dự toán ngân sách phân bổ từ cấp 1 đến cấp trung gian (đơn vị dự toán cấp 2, cấp 3) tại bộ sổ trung ương theo quy trình phân bổ dự toán từ cấp 1 đến các cấp trung gian (trường hợp chỉ có 1 cấp trung gian thì nhập theo quy trình phân bổ dự toán từ cấp 1 đến cấp 2; trường hợp có 2 cấp trung gian thì nhập theo quy trình phân bổ dự toán từ cấp 1 đến cấp 2 và nhập phân bổ tiếp từ cấp 2 đến cấp 3) và thực hiện đồng bộ hóa về bộ sổ tỉnh; tại bộ sổ tỉnh, trên cơ sở dự toán các đơn vị dự toán cấp 2, đơn vị dự toán cấp 3 giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách, KBNN cấp tỉnh thực hiện quy trình phân bổ dự toán từ cấp trung gian đến cấp 4.
- Áp dụng đối với các trường hợp sau:
+ Dự toán chi thường xuyên của hệ thống Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhập dự toán phân bổ từ cấp 1 đến cấp 2 ở bộ sổ trung ương và đồng bộ hóa về bộ sổ tỉnh.
+ Dự toán chi thường xuyên của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhập dự toán phân bổ từ cấp 1 đến cấp 2 ở bộ sổ trung ương và đồng bộ hóa về bộ sổ các tỉnh.
+ Dự toán chi thường xuyên của Tổng cục Thi hành án - Bộ Tư pháp, nhập dự toán phân bổ từ cấp 1 đến cấp 3 ở bộ sổ trung ương và đồng bộ hóa về bộ sổ tỉnh.
+ Dự toán chi thường xuyên của Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhập dự toán phân bổ từ cấp 1 đến cấp 3 ở bộ sổ trung ương và đồng bộ hóa về bộ sổ tỉnh.
+ Dự toán chi thường xuyên của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, nhập dự toán phân bổ từ cấp 1 đến cấp 3 ở bộ sổ trung ương và đồng bộ hóa về bộ sổ tỉnh.
+ Dự toán chi thực hiện chính sách người có công với cách mạng của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nhập dự toán phân bổ từ cấp 1 đến cấp 2 ở bộ sổ trung ương và đồng bộ hóa về bộ sổ tỉnh.
+ Dự toán chi thường xuyên duy tu bảo dưỡng đê điều của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhập dự toán phân bổ từ cấp 1 đến cấp 2 ở bộ sổ trung ương và đồng bộ hóa về bộ sổ tỉnh.
c) Quy định cụ thể về nhập dự toán đối với một số nhiệm vụ chi và đơn vị đặc thù:
- Đối với dự toán chi của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giao cho các đơn vị cấp dưới và các dự án đầu tư, thực hiện nhập dự toán vào TABMIS theo quy trình phân bổ dự toán từ cấp 1 đến cấp 4 ở bộ sổ trung ương và đồng bộ hóa về bộ sổ tỉnh; trong đó, đối với chi thường xuyên sử dụng chung một mã đơn vị sử dụng ngân sách tương ứng của Văn phòng Trung ương và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; riêng đối với chi đầu tư sử dụng mã dự án đầu tư của các dự án theo quy định chung.
- Đối với các khoản chi từ nguồn vốn vay nợ bằng tiền hỗ trợ cân đối ngân sách chung hoặc hỗ trợ theo ngành của các đơn vị dự toán cấp 1, thực hiện nhập dự toán vào TABMIS như quy định đối với các khoản chi từ nguồn vốn trong nước.
Đối với các khoản chi từ nguồn vốn vay ngoài nước theo hình thức ghi thu, ghi chi thuộc ngân sách trung ương để đầu tư các chương trình, dự án thực hiện nhập dự toán vào TABMIS như quy định đối với các khoản chi từ nguồn vốn trong nước.
Riêng đối với các khoản chi từ vốn viện trợ của nước ngoài thực hiện theo hình thức ghi thu, ghi chi của các đơn vị dự toán cấp 1 thực hiện nhập dự toán vào TABMIS theo quy trình phân bổ dự toán từ cấp 0 đến cấp 1, không nhập vào TABMIS đối với dự toán đơn vị dự toán cấp 1 giao chi tiết cho các dự án, chương trình.
- Đối với kinh phí của KBNN được hưởng theo quy định từ phát hành, thanh toán, hoán đổi trái phiếu Chính phủ, thực hiện nhập dự toán phân bổ từ cấp 1 (Bộ Tài chính) đến cấp 4 (Văn phòng Kho bạc Nhà nước) ở bộ sổ trung ương.
2.5. Dự toán tạm cấp đầu năm theo quy định tại Điều 51 Luật NSNN, thực hiện nhập vào TABMIS theo quy trình nhập dự toán tạm cấp vào TABMIS.
3. Phân loại dự toán theo nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương
Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định tại Điều 36 Luật NSNN bao gồm:
3.1. Chi đầu tư phát triển:
a) Đầu tư cho các dự án, bao gồm cả các dự án có tính chất liên vùng, khu vực của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương theo các lĩnh vực được quy định tại khoản 3.3, mục này;
b) Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của trung ương; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
c) Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật.
3.2. Chi dự trữ quốc gia.
3.3. Chi thường xuyên của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương được phân cấp trong các lĩnh vực:
a) Quốc phòng;
b) An ninh và trật tự, an toàn xã hội;
c) Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề;
d) Sự nghiệp khoa học và công nghệ;
đ) Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình;
e) Sự nghiệp văn hóa thông tin;
g) Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn;
h) Sự nghiệp thể dục thể thao;
i) Sự nghiệp bảo vệ môi trường;
k) Các hoạt động kinh tế;
l) Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;
m) Chi bảo đảm xã hội, bao gồm cả chi hỗ trợ thực hiện các chính sách xã hội theo quy định của pháp luật;
n) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.
3.4. Chi trả nợ lãi các khoản tiền do Chính phủ vay.
3.5. Chi viện trợ.
3.6. Chi cho vay theo quy định của pháp luật.
3.7. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính trung ương.
3.8. Chi chuyển nguồn của ngân sách trung ương sang năm sau.
3.9. Chi bổ sung cân đi ngân sách, bsung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.
4. Phân loại dự toán theo yêu cầu quản lý
Theo yêu cầu quản lý, dự toán được phân loại và mã hóa theo các loại sau:
01- Dự toán đầu năm: Là dự toán chính thức được Quốc hội quyết định và giao đầu năm.
02- Dự toán bổ sung: Là dự toán bổ sung trong năm ngân sách được Quốc hội quyết định ngoài dự toán đầu năm (từ nguồn tăng thu NSTW, nguồn viện trợ...).
03- Dự toán điều chỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền: Là dự toán điều chỉnh tăng hoặc giảm theo quyết định của cấp có thẩm quyền; điều chỉnh từ kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ sang kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, kinh phí không thường xuyên sang kinh phí thường xuyên.
04- Dự toán chuyển sang năm tiếp theo: Là dự toán của năm ngân sách chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau cấp phát tiếp và quyết toán vào ngân sách năm sau theo chế độ quy định.
06- Dự toán năm trước chuyển sang: Là dự toán của ngân sách năm trước còn lại chưa sử dụng hết được phép chuyển sang năm nay cấp phát tiếp và quyết toán vào ngân sách năm nay.
08- Dự toán tạm cấp: Là dự toán được tạm cấp trong trường hợp đầu năm ngân sách khi dự toán ngân sách và phương án phân bổ dự toán NSNN chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.
09- Dự toán ứng trước: Là dự toán được ứng trước cho năm sau theo Quyết định của cấp có thẩm quyền (để hạch toán ứng trước dự toán ngân sách năm sau đối với các trường hợp quy định tại Điều 57 Luật NSNN).
10- Dự toán hủy bỏ: Là dự toán hủy bỏ theo chế độ quy định.
11- Dự toán tạm ứng: Là dự toán tạm ứng khi cấp có thẩm quyền tạm ứng ngân sách từ nguồn thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoặc từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới của cấp có thẩm quyền; khi cấp có thẩm quyền quyết định bố trí bổ sung dự toán ngân sách hoàn trả tạm ứng ngân sách, thì thực hiện bổ sung dự toán ngân sách sách đồng thời thu hồi tạm ứng ngân sách.
19- Dự toán điều chỉnh: Là dự toán dùng trong các bút toán điều chỉnh dự toán sau khi đã chạy khử số dư âm và chương trình chuyển nguồn.
91- Giảm trừ dự toán: Là dự toán cấp có thẩm quyền thu hồi theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán nhà nước, cơ quan thanh tra, cơ quan tài chính.
5. Phân loại theo mã nguồn chi NSNN
5.1. Kế toán phân bổ dự toán chi thường xuyên theo dõi chi tiết theo mã nguồn ngân sách nhà nước như sau:
12- Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán: Là kinh phí của cơ quan nhà nước không thực hiện chế độ tự chủ; kinh phí không thực hiện tự chủ của cơ quan thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định; không bao gồm các khoản kinh phí được chi tiết theo mã tính chất nguồn kinh phí từ 14 đến 29.
13- Kinh phí được giao tự chủ: Bao gồm kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước.
14- Kinh phí thực hiện chính sách tiền lương: Bao gồm các nguồn kinh phí để thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội.
Theo đó, mã nguồn 14 dùng để phản ánh nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương để xử lý cho nhu cầu tăng lương từ mức lương cơ sở hiện hành lên mức lương mới ngoài quỹ tiền lương. Đối với quỹ lương cơ bản theo mức tiền lương cơ sở hiện hành (gọi là Quỹ lương cơ bản theo biên chế được duyệt của cấp có thẩm quyền) hạch toán theo quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền (không theo dõi vào tính chất nguồn kinh phí 14).
15- Kinh phí không tự chủ được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30/9: Bao gồm các khoản dự toán kinh phí không tự chủ được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30/9 năm thực hiện dự toán, không bao gồm các khoản bổ sung do các đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị dự toán trực thuộc.
Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán của cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30/9 năm thực hiện dự toán (theo quy định tại Điều 64 Luật NSNN 2015) được hạch toán vào tài khoản kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán với tính chất chất nguồn 15.
16 - Kinh phí nghiên cứu khoa học: Bao gồm các khoản kinh phí nghiên cứu khoa học bố trí trong thời gian thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền quyết định.
27- Dự toán tạm ứng: Là dự toán tạm ứng khi cấp có thẩm quyền tạm ứng ngân sách từ nguồn thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoặc từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới của cấp có thẩm quyền; khi cấp có thẩm quyền quyết định bố trí bổ sung dự toán ngân sách hoàn trả tạm ứng ngân sách, thì thực hiện bổ sung dự toán ngân sách đồng thời thu hồi tạm ứng ngân sách.
28- Kinh phí giữ lại: Là kinh phí giữ lại không được chi theo quy định của cấp có thẩm quyền.
29- Kinh phí thường xuyên khác: Là các khoản kinh phí khác.
Lưu ý: Hướng dẫn ghi chép phân đoạn mã nguồn:
+ Tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 0 và cấp 1 ghi mã nguồn 29, 98.
+ Tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 2 đến tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 4 ghi mã nguồn chi tiết 12, 13, 14, 15, 16, 17, 29 (nếu có).
+ Riêng đối với mã nguồn 27 được kết hợp với các tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 1, cấp trung gian (2,3), cấp 4 khi có phát sinh dự toán tạm ứng.
5.2. Kế toán phân bổ dự toán chi đầu tư theo dõi chi tiết theo mã nguồn ngân sách nhà nước như sau:
41- Vốn trái phiếu Chính phủ
42- Vốn đầu tư từ nguồn vốn NSNN (vốn trong nước): dùng để phản ánh vốn trong nước được giao theo dự toán, nguồn CK viện trợ, nguồn dự phòng, chuyển nguồn từ năm trước.
43- Vốn đầu tư từ nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) chi bổ sung cân đi ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.
44- Vốn đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất.
45- Vốn đầu tư từ nguồn xổ skiến thiết.
49- Vốn đầu tư XDCB từ nguồn khác: dùng để phản ánh các nguồn vốn đầu tư khác không được phản ánh ở các nguồn nêu trên.
Lưu ý: Hướng dẫn ghi chép phân đoạn mã nguồn: Ghi theo mã nguồn chi tiết từ tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 0, cấp 1, cấp 4.
5.3. Kế toán nhập và phân bdự toán, hạch toán kế toán ghi thu, ghi chi vn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, viện trợ từ nước ngoài theo dõi chi tiết theo mã nguồn ngân sách nhà nước như sau:
- Mã nguồn 52- Ghi thu, ghi chi vốn vay ngoài nước, viện trợ NSTW để đầu tư các chương trình, dự án.
- Mã nguồn 53- Ghi thu, ghi chi vốn vay ngoài nước, viện trợ NSTW bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.
- Mã nguồn 54- Ghi thu, ghi chi vốn vay ngoài nước, viện trợ của Chính phủ cho ngân sách địa phương vay lại.
- Mã nguồn 98- Nguồn vốn ngoài nước khác
Lưu ý: Hướng dẫn ghi chép phân đoạn mã nguồn: Ghi theo mã nguồn chi tiết từ tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 0, cấp 1, cấp 4.
(1) Đối với các khoản chi từ nguồn vốn vay nợ bằng tiền hỗ trợ cân đối ngân sách chung hoặc hỗ trợ theo ngành của các đơn vị dự toán cấp 1, thực hiện nhập dự toán vào TABMIS như quy định đối với các khoản chi từ nguồn vốn trong nước, theo dõi mã nguồn 98.
(2) Đối với các khoản chi từ nguồn vốn vay, viện trợ ngoài nước theo hình thức ghi thu, ghi chi thuộc ngân sách trung ương để đầu tư các chương trình, dự án ghi mã nguồn 52.
(3) Đối với các khoản chi từ nguồn vốn vay, viện trợ ngoài nước theo hình thức ghi thu, ghi chi thuộc ngân sách trung ương vay để bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương ghi mã nguồn 53.
(3) Đối với các khoản chi từ nguồn vốn vay ngoài nước, viện trợ theo hình thức ghi thu, ghi chi Chính Phủ vay về cho ngân sách địa phương vay lại ghi mã nguồn 54.
5.4. Kế toán nhập và phân bổ dự toán chi viện trợ
Kế toán nhập và phân bổ dự toán chi viện trợ không theo dõi mã nguồn ngân sách, ghi mã nguồn 00.
5.5. Kế toán nhập và phân bổ dự toán chi chuyển giao
Kế toán nhập và phân bổ dự toán chi chuyển giao theo dõi mã nguồn ngân sách, ghi mã nguồn 00. Riêng dự toán tạm ứng chi chuyển giao ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên theo dõi mã tính chất nguồn 27- Dự toán tạm ứng.
6. Số dư dự toán
Việc kiểm soát số dư dự toán còn lại căn cứ tài khoản tổng hợp. Quan hệ tương ứng giữa tài khoản tổng hợp, tài khoản dự toán với tài khoản chi tương ứng được thiết lập trên Bảng tổng hợp tài khoản được quy định chi tiết tại Phụ lục VII của Công văn này.
III. Một số lưu ý về quản lý và điều hành ngân sách
1. Về bổ sung ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoặc từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cp dưới
- Trong văn bản thông báo số bổ sung ngân sách (hoặc tạm ứng, ứng trước, tạm cấp) cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoặc từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới của cấp có thẩm quyền (Thủ tướng Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ Tài chính) phải ghi rõ niên độ ngân sách (năm nay hoặc năm sau).
- Trường hợp văn bản thông báo số bổ sung ngân sách (hoặc tạm ứng, ứng trước, tạm cấp) cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoặc từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới của cấp có thẩm quyền (hoặc cơ quan tài chính) không ghi rõ niên độ ngân sách (năm nay hoặc năm sau), thực hiện hạch toán kế toán ngân sách như sau:
+ Tạm ứng ngân sách (không kể tạm ứng trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị để chi tiêu theo chế độ quy định): tạm ứng ngân sách thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên, chuyển giao thực hiện hạch toán ngân sách nhà nước niên độ năm nay; khi cấp có thẩm quyền quyết định bố trí bổ sung dự toán ngân sách hoàn trả tạm ứng ngân sách thì thực hiện bổ sung dự toán ngân sách đồng thời thu hồi tạm ứng ngân sách (thực hiện hoàn trả trong năm ngân sách).
+ Ứng trước ngân sách (là khoản ứng trước dự toán ngân sách năm sau, kể cả ứng trước dự toán ngân sách một số năm): thực hiện hạch toán ngân sách nhà nước niên độ năm sau, khi cấp có thẩm quyền quyết định bố trí dự toán ngân sách năm nào, thì thực hiện thu hồi tương ứng với số vốn, kinh phí bố trí dự toán ngân sách năm đó. Trường hợp chưa thu hồi hết, chuyển niên độ ngân sách năm tiếp theo để tiếp tục thu hồi.
Lưu ý: Chỉ áp dụng ứng trước dự toán ngân sách năm sau đối với các trường hợp quy định tại Điều 57 Luật NSNN.
+ Tạm cấp ngân sách (là khoản chi ngân sách): thực hiện hạch toán ngân sách nhà nước niên độ năm nay, khi được cấp có thẩm quyền quyết toán năm nào, thì thực hiện cấp bổ sung (nếu thiếu) hoặc thu hồi (nếu thừa) trong năm đó.
2. Về phân bổ sử dụng dự phòng ngân sách, tăng thu ngân sách so với dự toán được cp có thẩm quyền quyết định; bổ sung có mục tiêu từ cấp trên cho cấp dưới
- Trong văn bản thông báo bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách, tăng thu ngân sách của cấp có thẩm quyền (hoặc ủy quyền cho cơ quan tài chính) phải ghi rõ nhiệm vụ chi theo tính chất, nhiệm vụ chi (đầu tư, thường xuyên hoặc chi trả nợ).
- Trong văn bản thông báo bổ sung có mục tiêu của cấp có thẩm quyền từ cấp trên cho cấp dưới (hoặc ủy quyền cho cơ quan tài chính) phải ghi rõ nguồn bố trí (dự phòng ngân sách, lĩnh vực chi,..).
- Trường hợp chưa có cơ sở hạch toán kế toán đơn vị trình phân bổ phải xác định rõ nguồn bổ sung để hạch toán.
3. Về việc thu hồi dự toán ứng trước chi đầu tư
Căn cứ Quyết định giao dự toán chính thức của cấp có thẩm quyền, trong đó ghi nội dung thu hồi dự toán ứng trước, sau khi dự toán chính thức được phân bổ trên hệ thống, trách nhiệm thu hồi dự toán ứng trước của các đơn vị như sau:
- Đối với việc thu hồi dự toán ứng trước trên tài khoản dự toán chi phân bố cấp 4 ứng trước do các đơn vị KBNN (bộ phận kiểm soát chi) thực hiện.
- Đối với việc thu hồi dự toán ứng trước cấp 1: Vụ Ngân sách Nhà nước thực hiện thu hồi số dư dự toán ứng trước (nếu có) trên tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 1 ứng trước tại bộ sổ TW (trong trường hợp chưa đồng bộ hóa về bộ sổ tỉnh).
4. Về việc thu hồi dự toán tạm ứng chi thường xuyên
Căn cứ Quyết định giao dự toán chính thức của cấp có thẩm quyền, trong đó ghi nội dung thu hồi dự toán tạm ứng, sau khi dự toán chính thức được phân bổ trên hệ thống, trách nhiệm thu hồi dự toán tạm ứng của các đơn vị như sau:
- Đối với việc thu hồi dự toán tạm ứng cấp 4 do các đơn vị KBNN (bộ phận kiểm soát chi) thực hiện.
- Đối với số dư dự toán tạm ứng cấp trung gian (cấp 2, 3):
+ KBNN (bộ phận kiểm soát chi) thực hiện thu hồi dự toán tạm ứng các cấp trung gian (cấp 2, 3) đã được đồng bộ hóa về bộ sổ tỉnh.
+ Các Vụ Tài chính chuyên ngành, Bộ/ngành thực hiện việc thu hồi dự toán tạm ứng (nếu có) các cấp trung gian (cấp 2, 3) do các Vụ Tài chính chuyên ngành, Bộ/ngành nhập tại bộ sổ TW (trong trường hợp chưa đồng bộ hóa về bộ sổ tỉnh).
- Đối với việc thu hồi dự toán tạm ứng cấp 1:
Vụ Ngân sách Nhà nước thực hiện thu hồi số dư dự toán tạm ứng (nếu có) tại bộ sổ TW (trong trường hợp chưa đồng bộ hóa về bộ sổ tỉnh).
Lưu ý: Việc thu hồi dự toán tạm ứng được thực hiện trên tài khoản dự toán chi thường xuyên giao trong năm phân bổ cấp 1, cấp trung gian, cấp 4 tương ứng, chi tiết loại dự toán 11, mã nguồn 27.
5. Về việc thu hồi dự toán chuyển giao bằng dự toán tạm ứng, ứng trước.
Căn cứ Quyết định giao dự toán chính thức của cấp có thẩm quyền, trong đó ghi nội dung thu hồi dự toán tạm ứng chi chuyển giao, sau khi dự toán chính thức được phân bổ trên hệ thống, trách nhiệm thu hồi dự toán tạm ứng chi chuyển giao của các đơn vị như sau:
Đối với việc thu hồi dự toán tạm ứng chi chuyển giao cấp 4 do các đơn vị - KBNN (bộ phận kế toán) thực hiện.
Lưu ý: Việc thu hồi dự toán tạm ứng được thực hiện trên tài khoản dự toán chi thường xuyên giao trong năm phân bcấp 1, cấp 4 tương ứng, chi tiết loại dự toán 11, mã nguồn 27.
6. Về giao dự toán, cấp phát, thanh toán và quyết toán các khoản chi kinh phí ủy quyền
- Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước cấp trên ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng của mình thì phải phân bổ nguồn kinh phí cho cấp dưới để thực hiện nhiệm vụ đó.
- Khi thực hiện phân bổ và giao kinh phí ủy quyền, cơ quan ủy quyền coi cơ quan cấp dưới được ủy quyền là đơn vị dự toán đặc biệt và thực hiện phân bổ, giao dự toán như đối với các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc; đồng thời gửi Ủy ban nhân dân cùng cấp với cơ quan được ủy quyền biết để phối hợp chỉ đạo thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí ủy quyền đúng mục đích, đúng chế độ quy định.
Trường hợp các Bộ đồng thời ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện ở địa phương, nếu không có điều kiện phân bổ, giao dự toán trực tiếp đến các đơn vị cấp huyện thì có thể giao đến cơ quan cấp tỉnh và ủy quyền cho các đơn vị này phân bổ, giao dự toán tiếp đến các đơn vị cấp huyện.
- Việc chi trả, thanh toán các khoản kinh phí ủy quyền được thực hiện theo hình thức rút dự toán nếu là ủy quyền về kinh phí thường xuyên; cấp phát, thanh toán vốn đầu tư nếu là ủy quyền về vốn đầu tư. Khi cấp phát, thanh toán các khoản kinh phí ủy quyền, thực hiện hạch toán vào chương và cấp ngân sách của đơn vị ủy quyền.
Ví dụ:
(1) Dự toán chi thực hiện chính sách người có công với cách mạng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB và XH) quản lý, ủy quyền cho các Sở LĐTB và XH (cấp tỉnh) phân bổ tiếp cho đơn vị sử dụng ngân sách (đơn vị dự toán đặc biệt). Việc chi trả, thanh toán các khoản kinh phí ủy quyền được thực hiện theo hình thức rút dự toán nếu là ủy quyền về kinh phí thường xuyên (sử dụng tài khoản chi thường xuyên) và cấp phát, thanh toán vốn đầu tư nếu là ủy quyền về vốn đầu tư (sử dụng tài khoản chi đầu tư). Khi cấp phát, thanh toán các khoản kinh phí ủy quyền, thực hiện hạch toán vào chương Bộ LĐTB và XH (chương 024), cấp ngân sách TW (cấp 1).
(2) Dự toán chi thường xuyên duy tu bảo dưỡng đê điều do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN và PTNT) quản lý, ủy quyền cho các Sở NN và PTNT thực hiện (đơn vị dự toán đặc biệt). Việc chi trả, thanh toán các khoản kinh phí ủy quyền được thực hiện theo hình thức rút dự toán nếu là ủy quyền về kinh phí thường xuyên (sử dụng tài khoản chi thường xuyên). Khi cấp phát, thanh toán các khoản kinh phí ủy quyền, thực hiện hạch toán vào chương Bộ NN và PTNT (chương 012) và cấp ngân sách TW (cấp 1).
IV. Quy định về chứng từ dự toán
1. Mu chứng từ kế toán
Mẫu biểu chứng từ được Quy định tại Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc.
2. Phương pháp ghi chép
Phương pháp ghi chép trên chứng từ kế toán dự toán được nêu trong Phụ lục IV của Công văn này - Nội dung, phương pháp ghi chép và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán kèm theo.
V. Nguyên tắc, nội dung và kết cấu tài khoản
1. Nguyên tắc kết hợp tổ hợp tài khoản dự toán:
Nguyên tắc kết hợp tổ hợp tài khoản dự toán được nêu trong Phụ lục V của Công văn này.
2. Nội dung và kết cấu các tài khoản kế toán
Nội dung và kết cấu các tài khoản kế toán được quy định tại Phụ lục VI của Công văn này.
B. QUY ĐỊNH CỤ TH
I. Quy trình và phương pháp kế toán dự toán NSTW
1. Quy trình và phương pháp kế toán dự toán do Vụ NSNN thực hiện
1.1. Quy trình nhập dự toán và phương pháp kế toán dự toán cấp 0
1.1.1. Quy trình nhập dự toán cấp 0 (do Vụ NSNN thực hiện)
Việc nhập dự toán cấp 0 được thực hiện tại phân hệ BA - màn hình ngân sách trên bộ sổ Trung ương, bao gồm các bước sau:
Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương tổng hợp theo từng nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định tại Điều 36 Luật NSNN, Nghị Quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giao bổ sung, điều chỉnh dự toán, thực hiện các bước như sau:
(1) Người nhập lập chứng từ nhập dự toán cấp 0 (theo hướng dẫn tại điểm 2, mục IV, phần A), ghi nợ tài khoản đích là tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 0, ghi có tài khoản nguồn dự toán giao trong năm; tại phân hệ BA- màn hình Nhập bút toán ngân sách, nhập dự toán cấp 0 theo chi tiết của các loại dự toán (dự toán chính thức, bổ sung, điều chỉnh - ký hiệu-mã loại dự toán tương ứng).
(2) Người nhập thực hiện lưu bút toán, kiểm tra bút toán, xem kết quả bút toán và chạy Nhập bút toán
(3) Người nhập in Bảng liệt kê chứng từ, kiểm tra dữ liệu đã nhập, nếu sai sửa bút toán trước khi gửi đi phê duyệt, nếu đúng thực hiện bước gửi đi phê duyệt.
(4) Người phê duyệt kiểm tra bút toán, nếu đúng thực hiện phê duyệt, nếu sai từ chối phê duyệt, thông báo cho người nhập sửa bút toán và đệ trình phê duyệt lại.
(5) Kết sổ:
a) Thực hiện kết sổ tự động: Kết sổ được thực hiện theo đúng lịch trình đã thiết lập (hệ thống đặt tự động 2 lần/ngày).
b) Thực hiện kết sổ thủ công: Trong trường hợp cần thiết, Người phê duyệt thực hiện kết sổ thủ công và kiểm tra việc kết sổ hoàn thành.
(6) Lưu chứng từ, kết xuất báo cáo:
Việc lưu trữ chứng từ được thực hiện sau khi việc kết sổ hoàn thành, cụ thể:
- Người nhập: in Bảng liệt kê chứng từ (Mẫu S2-06/KB/TABMIS-BA), kèm theo các tài liệu gồm: Chứng từ nhập dự toán, Quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền (bản chính), kiểm tra, chấm, đối chiếu khớp đúng, ký đầy đủ chữ ký trên Bảng liệt kê chứng từ theo mẫu quy định, gửi vào lưu trữ tập chứng từ ngày.
- Người phê duyệt kiểm tra Bảng liệt kê chứng từ (Mẫu S2- 06/KB/TABMIS-BA) tổng hợp tất cả các mã của người nhập (các chuyên viên được phân công nhập dự toán cấp 0), kiểm tra đảm bảo các yếu tố đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp, ký trên Bảng liệt kê tổng hợp, chuyển cho chuyên viên tài chính (chuyên viên được phân công lưu trữ chứng từ) lưu trữ tập chứng từ ngày.
- Định kỳ tháng, năm: Người nhập (chuyên viên được phân công làm tổng hợp) in báo cáo B1-01b (Báo cáo tình hình phân bổ, giao dự toán chi ngân sách tỉnh (huyện, xã) và chi trả nợ niên độ) thực hiện kiểm tra số liệu báo cáo khớp đúng, trình người phê duyệt ký, lưu trữ báo cáo và chứng từ theo quy định.
1.1.2. Hướng dẫn ghi chép phân đoạn mã ngành kinh tế tại tổ hp tài khoản dự toán chi phân bcấp 0
Đối với tổ hợp tài khoản kế toán dùng để hạch toán dự toán cấp 0: Hạch toán theo từng nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định tại Điều 38 Luật NSNN và được mã hóa theo Phụ lục II - Danh mục mã Loại - Khoản (ban hành kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước) hạch toán chi tiết mã loại như sau:
(Riêng đối với tổ hợp tài khoản kế toán dùng để hạch toán dự toán cấp 0 năm 2017, hạch toán theo từng nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định tại theo Bảng số 01/BCĐ, ban hành kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016).
a) Chi đầu tư phát triển.
(1) Chi đầu tư cho các dự án theo 13 lĩnh vực: Quốc phòng (được kết hợp mã loại 010), An ninh và trật tự an toàn xã hội (040), Giáo dục - đào tạo và dạy nghề (070), Khoa học và công nghệ (100), Y tế, dân số và gia đình (130), Văn hóa thông tin (160), Phát thanh, truyền hình, thông tấn (190), Thể dục thể thao (220), Bảo vệ môi trường (250), Các hoạt động kinh tế (280), Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể (340), Bảo đảm xã hội (370), các khoản chi chưa phân loại vào các lĩnh vực nêu trên (428).
(2) Chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp theo chế độ quy định (405).
(3) Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo chế độ quy định (406).
b) Chi dự trữ quốc gia (403)
c) Chi thường xuyên
Chi thường xuyên theo 13 lĩnh vực: Quốc phòng (được kết hợp mã loại 010), An ninh và trật tự an toàn xã hội (040), Giáo dục - đào tạo và dạy nghề (070), Khoa học và công nghệ (100), Y tế, dân số và gia đình (130), Văn hóa thông tin (160), Phát thanh, truyền hình, thông tấn (190), Thể dục thể thao (220), Bảo vệ môi trường (250), Các hoạt động kinh tế (280), Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể (340), Bảo đảm xã hội (370), các khoản chi chưa phân loại vào các lĩnh vực nêu trên (428).
d) Chi trả nợ lãi, phí và chi khác tiền vay (401)
e) Chi viện trợ (402).
g) Chi cho vay theo chính sách nhà nước theo quy định (404).
h) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính trung ương (408).
i) Chi chuyển nguồn của ngân sách trung ương sang năm sau (434).
k) Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới (432).
l) Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới (431).
m) Nguồn thực hiện chính sách tiền lương (436)
n) Dự phòng ngân sách (437)
p) Các nhiệm vụ chi khác (429)
Lưu ý: Đối với tổ hợp tài khoản kế toán dùng để hạch toán dự toán chi phân bcấp 0 năm 2017, hạch toán theo từng nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định tại theo Bảng s01/BCĐ, ban hành kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.
1.1.3. Phương pháp kế toán
1.1.3.1. Kế toán nhập dự toán cấp 0 nhiệm vụ chi thường xuyên
Nợ TK 9213 - Dự toán chi TX phân bổ cấp 0
            Có TK 9111,9151 - Nguồn dự toán giao trong năm, dự toán tăng thu
1.1.3.2. Kế toán nhập dự toán cấp 0 nhiệm vụ chi đầu tư phát triển
a) Kế toán nhập dự toán cấp 0 nhiệm vụ chi đầu tư phát triển cho các dự án
Nợ TK 9216 - Dự toán chi ĐTXDCB phân bổ cấp 0
            Có TK 9111,9151- Nguồn dự toán giao trong năm, dự toán tăng thu
b) Kế toán nhập dự toán cấp 0 nhiệm vụ chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp theo chế độ quy định
Nợ TK 9219 - Dự toán chi ĐTPT khác phân bổ cấp 0
            Có TK 9111, 9151- Nguồn dự toán giao trong năm, dự toán tăng thu
c) Kế toán nhập dự toán cấp 0 nhiệm vụ chi đầu tư phát triển khác theo chế độ quy định (406)
Nợ TK 9219 - Dự toán chi ĐTPT khác phân bổ cấp 0
            Có TK 9111, 9151- Nguồn dự toán giao trong năm, dự toán tăng thu
1.1.3.3. Kế toán nhập dự toán cấp 0 nhiệm vụ chi dự trữ quốc gia
Nợ TK 9214 - Dự toán chi dự trữ quốc gia phân bổ cấp 0
            Có TK 9111 - Nguồn dự toán giao trong năm
1.1.3.4. Kế toán nhập dự toán cấp 0 nhiệm vụ chi trả nợ
Nợ TK 9226 - Dự toán chi trả nợ phân bổ cấp 0
            Có TK 9111 - Nguồn dự toán giao trong năm
1.1.3.5. Kế toán nhập dự toán cấp 0 nhiệm vụ chi viện trợ
Nợ TK 9223 - Dự toán chi viện trợ phân bổ cấp 0
            Có TK 9111 - Nguồn dự toán giao trong năm
1.1.3.6. Kế toán nhập dự toán cấp 0 nhiệm vụ chi chuyển giao
+ Trường hợp giao trong năm, ghi:
Nợ TK 9229 - Dự toán chi chuyển giao phân bổ cấp 0
            Có TK 9111 - Nguồn dự toán giao trong năm
+ Trường hợp giao bổ sung trong năm từ nguồn bổ sung mục tiêu tăng thêm (951), ghi:
Nợ TK 9229 - Dự toán chi chuyển giao phân bổ cấp 0 (loại dự toán 02)
            Có TK 9161 - Nguồn bổ sung mục tiêu tăng thêm
+ Trường hợp giao bổ sung trong năm từ các nguồn bội chi tăng thêm, nguồn tăng thu, nguồn kết dư để bổ sung mục tiêu tăng thêm, ghi
Nợ TK 9229 - Dự toán chi chuyển giao phân bổ cấp 0 (loại dự toán 02)
            Có TK 9141, 9151, 9171
1.1.3.7. Kế toán nhập dự toán cấp 0 của các nhiệm vụ khác
a) Nhiệm vụ chi cải cách tiền lương (436)
Nợ TK 9213 - Dự toán chi TX phân bổ cấp 0
            Có TK 9111 - Nguồn dự toán giao trong năm
b) Nhiệm vụ chi cho vay theo chính sách nhà nước theo quy định (404).
Nợ TK 9239 - Dự toán khác phân bổ cấp 0
            Có TK 9111 - Nguồn dự toán giao trong năm
c) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính trung ương (408).
Nợ TK 9239 - Dự toán khác phân bổ cấp 0
            Có TK 9111 - Nguồn dự toán giao trong năm
d) Chi chuyển nguồn của ngân sách trung ương sang năm sau (434).
Nợ TK 9239 - Dự toán khác phân bổ cấp 0
            Có TK 9111 - Nguồn dự toán giao trong năm
e) Dự phòng ngân sách (437)
Nợ TK 9233 - Dự toán dự phòng phân bổ cấp 0
            Có TK 9111 - Nguồn dự toán giao trong năm
g) Dự toán giao từ nguồn bội chi tăng thêm (429)
Nợ TK 9239 - Dự toán khác phân bổ cấp 0 (loại dự toán 02)
            Có TK 9141 - Nguồn bội chi tăng thêm
h) Dự toán giao từ nguồn kết dư
+ Trường hợp giao dự toán từ nguồn kết dư để chi cho năm ngân sách (429)
Nợ TK 9239 - Dự toán khác phân bổ cấp 0
            Có TK 9171 - Nguồn kết dư
+ Trường hợp giao dự toán từ nguồn kết dư để chi lập quỹ dự trữ tài chính (408)
Nợ TK 9239 - Dự toán khác phân bổ cấp 0
            Có TK 9171- Nguồn kết dư
i) Dự toán giao hoàn thuế giá trị gia tăng (429)
Nợ TK 9239 - Dự toán khác phân bổ cấp 0
            Có TK 9111 - Nguồn dự toán giao trong năm
k) Các nhiệm vụ chi khác (429)
Nợ TK 9239 - Dự toán khác phân bổ cấp 0
            Có TK 9111 - Nguồn dự toán giao trong năm
1.2. Quy trình và phương pháp kế toán phân bổ dự toán từ cấp 0 tới cấp 1
1.2.1. Quy trình phân bổ dự toán từ cấp 0 tới cấp 1
Căn cứ vào Dự toán chi ngân sách Thủ tướng Chính phủ (hoặc ủy quyền cho Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) giao cho từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (đơn vị dự toán cấp 1) về phân bổ ngân sách trung ương tổng hợp theo từng nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định tại Điều 36 Luật NSNN về việc giao dự toán, bổ sung, điều chỉnh dự toán, thực hiện các bước như sau:
(1) Người nhập (chuyên viên Vụ NSNN) lập chứng từ phân bổ dự toán (theo hướng dẫn tại khoản 2, mục IV, phần A) ghi tài khoản nguồn là tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 0 (dữ liệu tổ hợp TK cấp 0 phải khớp đúng với số liệu đã nhập dự toán cấp 0), tài khoản đích là tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 1; tại phân hệ BA- màn hình Dossier phân bổ dự toán theo chi tiết của các loại dự toán (dự toán chính thức, bổ sung, điều chỉnh - ký hiệu mã loại dự toán tương ứng).
Lưu ý:
+ Chưa thực hiện bước dành dự toán khi chưa kiểm tra số liệu đã nhập trên hệ thống.
+ Trước khi phân bổ dự toán, người nhập phải lựa chọn loại Dossier theo đúng luồng công việc và luồng phê duyệt.
(2) Chuyên viên Vụ NSNN in liệt kê chứng từ, thực hiện chấm, kiểm tra dữ liệu đã nhập, nếu sai sửa bút toán sai trước khi dành dự toán. Sau khi đã kiểm tra đảm bảo số liệu đúng thực hiện dành dự toán và gửi đi phê duyệt.
(3) Người có chức năng phê duyệt kiểm tra nếu đúng thực hiện phê duyệt, nếu sai từ chối phê duyệt, thông báo cho người nhập sửa bút toán và phê duyệt lại.
(4) Tạo bút toán: việc tạo bút toán được thực hiện theo đúng lịch trình đã thiết lập (hệ thống đặt lịch tự động 2 lần/ngày).
(5) Sau khi phê duyệt và chạy chương trình tạo bút toán:
a) Thực hiện kết sổ tự động: Kết sổ được thực hiện theo đúng lịch trình đã thiết lập.
b) Thực hiện kết sổ thủ công: Trong trường hợp cần thiết, Người phê duyệt thực hiện kết sổ thủ công và kiểm tra việc kết sổ hoàn thành.
(6) Lưu chứng từ, kết xuất báo cáo:
Việc lưu trữ chứng từ được thực hiện sau khi việc kết sổ hoàn thành, cụ thể:
- Người nhập: in Bảng liệt kê chứng từ (Mẫu S2-06/KB/TABMIS-BA), kèm theo các tài liệu gồm: Chứng từ phân bổ dự toán, Quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền (bản chính), kiểm tra, chấm, đối chiếu khớp đúng, ký đầy đủ chữ ký trên Bảng liệt kê chứng từ theo mẫu quy định, gửi vào lưu trữ tập chứng từ ngày.
- Người phê duyệt kiểm tra Bảng liệt kê chứng từ (Mẫu S2-06/KB/TABMIS-BA) tổng hợp tất cả các mã của người nhập (các chuyên viên được phân công phân bổ từ cấp 0 tới cấp 1), kiểm tra đảm bảo các yếu tố đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp, ký trên Bảng liệt kê tổng hợp, chuyển cho chuyên viên tài chính (chuyên viên được phân công lưu trữ chứng từ) lưu trữ tập chứng từ ngày.
- Định kỳ tháng, năm: Người nhập (chuyên viên được phân công làm tổng hợp) in báo cáo Tổng hợp tình hình phân bổ, giao dự toán của các đơn vị dự toán cấp 1 ngân sách ...cấp TW (Mẫu B1- 03/BC-NS/TABMIS) kiểm tra số liệu báo cáo khớp đúng, trình người phê duyệt ký, lưu trữ vào tập báo cáo tháng theo quy định.
1.1.2. Hướng dẫn ghi chép phân đoạn mã ngành kinh tế tại tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 1 thực hiện tương tự tại điểm 1.1.2, tiết 1.1, khoản 1, phần B của Công văn này.
1.2.3. Phương pháp kế toán
1.2.3.1. Kế toán phân bố dự toán từ cấp 0 tới cấp 1 chi thường xuyên
(1) Phân bổ từ cấp 0 tới cấp 1 dự toán giao trong năm, ghi:
Nợ TK 9253 - Dự toán chi TX phân bổ cấp 1
            Có TK 9213 - Dự toán chi TX phân bổ cấp 0
Phân đoạn mã ngành kinh tế của tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 0 và cấp 1, cùng 1 mã Loại chi tiết theo lĩnh vực chi của quyết định giao dự toán.
(2) Phân bổ từ cấp 0 tới cấp 1 dự toán giao trong năm từ nhiệm vụ chi cải cách tiền lương, ghi:
Nợ TK 9253 - Dự toán chi TX phân bổ cấp 1
            Có TK 9213- Dự toán chi TX phân bổ cấp 0
Phân đoạn mã ngành kinh tế của tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 0 và cấp 1 cùng mã Khoản 436.
(3) Phân bổ từ cấp 0 tới cấp 1 dự toán giao trong năm từ nguồn dự phòng ghi:
Nợ TK 9253 - Dự toán chi TX phân bổ cấp 1
            Có TK 9233 - Dự toán dự phòng phân bổ cấp 0
Phân đoạn mã ngành kinh tế của tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 0 ghi mã Khoản 437, tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 1 ghi mã Loại chi tiết theo lĩnh vực chi của quyết định giao dự toán.
(4) Phân bổ từ cấp 0 tới cấp 1 dự toán giao trong năm từ nguồn tăng thu, ghi:
Nợ TK 9253 - Dự toán chi TX phân bổ cấp 1
Có TK 9241 - Dự toán tăng thu
Phân đoạn mã ngành kinh tế của tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 0 ghi mã Khoản 429, tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 1 ghi mã Loại chi tiết theo lĩnh vực chi của quyết định giao dự toán.
(5) Phân bổ từ cấp 0 tới cấp 1 dự toán giao trong năm từ nguồn bội chi, kết dư, nguồn khác, ghi:
Nợ TK 9253 - Dự toán chi TX phân bổ cấp 1
            Có TK 9239 - Dự toán khác phân bổ cấp 0
Phân đoạn mã ngành kinh tế của tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 0 ghi mã Khoản 429; tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 1 ghi mã Loại chi tiết theo lĩnh vực chi của quyết định giao dự toán.
(6) Phân bổ dự toán ghi thu, ghi chi vốn vay ngoài nước thường xuyên từ cấp 0 tới cấp 1.
Nợ TK 9264 - Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên phân bổ cấp 1
Có TK 9213 - Dự toán chi thường xuyên phân bổ cấp 0
Phân đoạn mã ngành kinh tế của tổ hợp tài khoản dự toán dự toán chi phân bổ cấp 0, cấp 1 cùng mã nhiệm vụ chi (429).
1.2.3.2. Kế toán phân bổ dự toán từ cấp 0 tới cấp 1 chi đầu tư phát triển
(1) Kế toán phân bổ dự toán từ cấp 0 tới cấp 1 chi đầu tư phát triển
a) Kế toán phân bổ dự toán từ cấp 0 tới cấp 1 nhiệm vụ chi đầu tư phát triển cho các dự án
Nợ TK 9256 - Dự toán chi đầu tư XDCB phân bổ cấp 1
            Có TK 9216 - Dự toán chi đầu tư XDCB phân bổ cấp 0
Phân đoạn mã ngành kinh tế của tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 0 và cấp 1 cùng 1 mã Loại chi tiết theo lĩnh vực chi của quyết định giao dự toán.
b) Kế toán dự toán từ cấp 0 tới cấp 1 nhiệm vụ chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp theo chế độ quy định
Nợ TK 9259 - Dự toán chi đầu tư phát triển khác phân bổ cấp 1
            Có TK 9219 - Dự toán chi đầu tư phát triển khác phân bổ cấp 0
Phân đoạn mã ngành kinh tế của tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 0 và cấp 1 cùng 1 mã Khoản 405.
c) Kế toán dự toán từ cấp 0 tới cấp 1 nhiệm vụ chi đầu tư phát triển khác theo chế độ quy định.
Nợ TK 9259 - Dự toán chi đầu tư phát triển khác phân bổ cấp 1
            Có TK 9219 - Dự toán chi ĐTPT khác phân bổ cấp 0
Phân đoạn mã ngành kinh tế của tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 0 và cấp 1 cùng 1 mã Khoản 406.
(2) Phân bổ từ cấp 0 tới cấp 1 dự toán giao trong năm từ nguồn dự phòng, tăng thu, kết dư, bội chi tăng thêm chi đầu tư phát triển
a) Phân bổ từ cấp 0 tới cấp 1 dự toán từ nguồn dự phòng hoặc tăng thu, kết dư, bội chi tăng thêm cho các dự án, ghi:
Nợ TK 9256 - Dự toán chi đầu tư XDCB phân bổ cấp 1
            Có TK 9233 hoặc 9241 - Dự toán dự phòng, hoặc tăng thu phân bổ cấp 0
Phân đoạn mã ngành kinh tế của tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 0 mã Khoản 437 (dự phòng) hoặc tăng thu, kết dư, bội chi tăng thêm mã Khoản 429, tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 1 mã Loại chi tiết theo lĩnh vực chi của quyết định giao dự toán.
b) Phân bổ từ cấp 0 tới cấp 1 dự toán từ nguồn dự phòng hoặc tăng thu, kết dư, bội chi tăng thêm cho chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, ghi:
Nợ TK 9259 - Dự toán chi đầu tư phát triển khác phân bổ cấp 1
            Có TK 9233 hoặc 9241 - Dự toán dự phòng, hoặc tăng thu phân bổ cấp 0
Phân đoạn mã ngành kinh tế của tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 0 mã Khoản 437 (dự phòng) hoặc tăng thu, kết dư, bội chi tăng thêm mã Khoản 429, tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 1 ghi mã Khoản 405 - chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.
c) Phân bổ từ cấp 0 tới cấp 1 dự toán từ nguồn dự phòng hoặc tăng thu, kết dư, bội chi tăng thêm cho đầu tư phát triển khác theo chế độ quy định, ghi:
Nợ TK 9259 - Dự toán chi đầu tư phát triển khác phân bổ cấp 1
            Có TK 9233 hoặc 9241 - Dự toán dự phòng, hoặc tăng thu phân bổ cấp 0
Phân đoạn mã ngành kinh tế của tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 0 mã Khoản 437 (dự phòng) hoặc tăng thu, kết dư, bội chi tăng thêm ghi mã Khoản 429, tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 1 mã Khoản 406 - chi đầu tư phát triển khác theo chế độ quy định.
(3) Kế toán phân bổ từ cấp 1 tới cấp 4 dự toán ghi thu, ghi chi đầu tư XDCB
Nợ TK 9597 - Dự toán GTGC đầu tư XDCB bằng dự toán
            Có TK 9265 - Dự toán GTGC đầu tư XDCB phân bổ cấp 1
1.2.3.3. Kế toán phân bổ từ dự toán từ cấp 0 tới cấp 1 chi dự trữ quốc gia
Nợ TK 9254 - Dự toán chi dự trữ quốc gia phân bổ cấp 1.
            Có TK 9214 - Dự toán dự trữ quốc gia phân bổ cấp 0
Phân đoạn mã ngành kinh tế của tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 0 và cấp 1 cùng 1 mã Loại tương ứng với nhiệm vụ chi trên Quyết định giao dự toán chi dự trữ quốc gia ghi mã Khoản 403.
1.2.3.4. Kế toán phân bổ từ dự toán từ cấp 0 tới cấp 1 chi viện trợ
Kế toán dự toán giao trong năm của các nhiệm vụ chi viện trợ, ghi:
Nợ TK 9263 - Dự toán chi viện trợ phân bổ cấp 1
            Có TK 9223 - Dự toán chi viện trợ phân bổ cấp 0
Phân đoạn mã ngành kinh tế của tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bố cấp 0, 1 ghi cùng cùng 1 mã Loại tương ứng với nhiệm vụ chi trên Quyết định giao dự toán chi viện trợ (mã 402).
1.3. Quy trình nhập và phương pháp kế toán dự toán ứng trước cấp 1
1.3.1. Quy trình nhập dự toán ứng trước
Căn cứ vào Dự toán chi ngân sách Thủ tướng Chính phủ (hoặc ủy quyền cho Bộ trưởng các Bộ Tài chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư) quyết định ứng trước dự toán ngân sách trung ương năm sau cho từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (đơn vị dự toán cấp 1) theo quy định tại Điều 57 Luật NSNNĐiều 37 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN. Vụ NSNN thực hiện nhập dự toán ứng trước cho đơn vị dự toán cấp 1, tại phân hệ BA - màn hình ngân sách trên bộ sổ Trung ương tương tự Quy trình nhập dự toán cấp 0 quy định tại khoản 1, mục I, phần B.
Lưu ý: Ghi loại dự toán ứng trước - 09
1.3.2. Hướng dẫn ghi chép phân đoạn mã ngành kinh tế tại tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 1 ứng trước thực hiện tương tự tại điểm 1.1.2, tiết 1.1, khoản 1, phần B của Công văn này.
1.3.3. Phương pháp kế toán
1.3.3.1. Kế toán chi đầu tư XDCB phân bổ cấp 1 ứng trước cho các dự án
Nợ TK 9276 - Dự toán chi đầu tư XDCB phân bổ cấp 1 ứng trước
            Có TK 9131 - Nguồn dự toán ứng trước
Phân đoạn tổ hợp tài khoản nguồn ứng trước theo quy định, phân đoạn mã ngành kinh tế của tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 1 ứng trước theo mã Loại chi tiết theo lĩnh vực chi của quyết định giao dự toán.
1.3.3.2. Kế toán chi đầu tư phát triển khác phân bổ cấp 1 ứng trước chi đầu tư và htrợ doanh nghiệp theo chế độ quy định
Nợ TK 9279 - Dự toán chi đầu tư phát triển khác phân bổ cấp 1 ứng trước
Có TK 9131 - Nguồn dự toán ứng trước
Phân đoạn tổ hợp tài khoản nguồn ứng trước theo quy định, phân đoạn mã ngành kinh tế của tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 1 mã Khoản 405.
1.3.3.3. Kế toán chi đầu tư phát triển khác phân bổ cấp 1 ứng trước theo chế độ quy định.
Nợ TK 9279 - Dự toán chi đầu tư phát triển khác phân bổ cấp 1 ứng trước
Có TK 9131 - Nguồn dự toán ứng trước
Phân đoạn tổ hợp tài khoản nguồn ứng trước theo quy định, phân đoạn mã ngành kinh tế của tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp cấp mã Khoản 406.
1.4. Quy trình nhập và phương pháp kế toán dự toán tạm ng cấp 1
1.4.1. Quy trình nhập dự toán tạm ng
Căn cứ vào Dự toán chi ngân sách Thủ tướng Chính phủ (hoặc ủy quyền cho Bộ trưởng các Bộ Tài chính) quyết định tạm ứng dự toán ngân sách trung ương để đáp ứng các nhu cầu chi theo dự toán chi ngân sách khi nguồn thu chưa tập trung kịp và phải hoàn trả ngay trong năm ngân sách cho từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương. Vụ NSNN thực hiện nhập dự toán ứng trước cho đơn vị dự toán cấp 1, tại phân hệ BA - màn hình ngân sách trên bộ sổ TW tương tự Quy trình nhập dự toán cấp 0 quy định tại tiết 1.1.1, khoản 1, mục I, phần B.
Lưu ý: Ghi loại dự toán tạm ứng - 11, mã nguồn 27.
1.4.2. Phương pháp kế toán
Dự toán tạm ứng thường xuyên
Nợ TK 9253 - Dự toán chi TX phân bổ cấp 1
            Có TK 9111- Nguồn dự toán giao trong năm.
1.5. Quy trình phân bdự toán và đồng bộ hóa dự toán chi chuyn giao NSTW cho ngân sách địa phương
1.5.1. Nguyên tắc ghi chép tổ hợp tài khoản dự toán chi chuyển giao
- Nguyên tắc ghi chép các đoạn mã kế toán dự toán chi chuyển giao ghi theo nguyên tắc sau:
(1) Trường hợp cấp có thẩm quyền quyết định tạm cấp dự toán chi chuyển giao, hạch toán vào tài khoản dự toán chi chuyển giao NSNN giao trong năm.
Việc ghi chép tổ hợp tài khoản dự toán chi chuyển giao phân bổ cấp 0, cấp 4 ghi theo nguyên tắc chung, lưu ý thêm các đoạn mã tổ hợp TK cấp 4 có các đặc điểm kết hợp sau:
+ Mã cấp ngân sách: cấp 1
+ Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: Mã tổ chức ngân sách tỉnh
+ Mã chương: 160
+ Mã ngành kinh tế: 432 (bổ sung có mục tiêu), hoặc 431 (bổ sung cân đối)
+ Mã CTMT, DA: Ghi mã CTMT (khoản kinh phí từ CTMT); hoặc ghi mã 00000 (khoản kinh phí không phải chương trình mục tiêu)
+ Mã loại dự toán: 01, 02, 03 tương ứng
(2) Trường hợp tạm ứng dự toán chi chuyển giao hạch toán vào tài khoản dự toán chi chuyển giao NS bằng dự toán giao trong năm.
Việc ghi chép tương tự điểm (1) mục này, lưu ý theo dõi chi tiết mã loại dự toán 11 - Dự toán tạm ứng.
(3) Trường hợp ứng trước dự toán chi chuyển giao hạch toán vào tài khoản dự toán chi chuyển giao NS bằng dự toán ứng trước.
Việc ghi chép tương tự điểm (1) mục này, lưu ý theo dõi chi tiết mã loại dự toán 09- Dự toán ứng trước.
1.5.2. Quy trình phân bổ dự toán chi chuyển giao
1.5.2.1. Quy trình phân bổ dự toán chi chuyển giao NSTW trong năm
Căn cứ vào các văn bản của cấp có thẩm quyền về việc giao dự toán chi bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP giao từ dự toán giao đầu năm; giao bổ sung mục tiêu tăng thêm, thực hiện các bước như sau:
(1) Người nhập (chuyên viên Vụ NSNN) lập chứng từ phân bổ dự toán (theo hướng dẫn tại khoản 2, mục IV, phần A của công văn này) ghi tài khoản nguồn là tài khoản dự toán cấp 0 (dữ liệu tổ hợp TK cấp 0 phải khớp đúng với số liệu đã nhập dự toán cấp 0), tài khoản đích là tài khoản dự toán chi chuyển giao cấp 4; tại phân hệ BA - Màn hình Dossier phân bổ dự toán theo chi tiết của các loại dự toán (dự toán chính thức, bổ sung, điều chỉnh - ký hiệu mã loại dự toán tương ứng).
Lưu ý:
+ Chưa thực hiện bước dành dự toán khi chưa kiểm tra số liệu đã nhập trên hệ thống.
+ Trước khi phân bổ dự toán, người nhập phải lựa chọn loại Dossier theo đúng luồng công việc và luồng phê duyệt.
(2) Chuyên viên Vụ NSNN in Bảng liệt kê chứng từ (Mẫu S2-06/KB/TABMIS-BA), thực hiện chấm, kiểm tra dữ liệu đã nhập, nếu sai sửa bút toán trước khi dành dự toán. Sau khi đã kiểm tra đảm bảo số liệu đúng thực hiện dành dự toán và gửi đi phê duyệt.
(3) Người có chức năng phê duyệt kiểm tra nếu đúng thực hiện phê duyệt, nếu sai từ chối phê duyệt, thông báo cho người nhập sửa bút toán và phê duyệt lại.
(4) Tạo bút toán: Việc tạo bút toán được thực hiện theo đúng lịch trình đã thiết lập (hệ thống đặt lịch tự động 2 lần/ngày.
(5) Sau khi phê duyệt:
a) Thực hiện kết sổ tự động: Kết sổ được thực hiện theo đúng lịch trình đã thiết lập (hệ thống đặt tự động 2 lần/ngày).
b) Thực hiện kết sổ thủ công: Trong trường hợp cần thiết, Người phê duyệt thực hiện kết sổ thủ công và kiểm tra việc kết sổ hoàn thành.
(6) Thực hiện bước đồng bộ hóa:
+ Trường hợp tự động chạy chương trình đồng bộ hóa: hệ thống tự động quét những bút toán đủ điều kiện: đã chạy chương trình tạo bút toán và đã kết sổ; để đồng bộ hóa về bộ sổ tỉnh (hiện tại hệ thống đặt tự động 2 lần/1 ngày, theo quyền của người phê duyệt).
+ Trường hợp thực hiện thủ công: Lãnh đạo Phòng địa phương Vụ NSNN thực hiện bước đồng bộ hóa, bằng cách lựa chọn chương trình TABMIS “Tự động đồng bộ hóa dự toán từ bộ sổ TW về bộ sổ tỉnh”; lựa chọn các tham số (tài khoản đồng bộ hóa trung gian, chương, niên độ, mã KBNN đồng bộ hóa).
(7) Chuyên viên Phòng địa phương - Vụ NSNN truy vấn quỹ tại các bộ sổ của tỉnh, kiểm tra việc hoàn thành của quy trình phân bổ chi chuyển giao.
Trường hợp truy vấn quỹ chưa có số dư dự toán hoặc số dư sai, kiểm tra lại việc thực hiện quy trình phân bổ, hoặc điều chỉnh.
(8) Lưu chứng từ, kết xuất báo cáo:
Sau khi việc kết sổ hoàn thành, người nhập thực hiện việc lưu trữ chứng từ cụ thể:
- Người nhập: in Bảng liệt kê chứng từ (Mẫu S2-06/KB/TABMIS-BA), kèm theo các tài liệu gồm: Chứng từ phân bổ dự toán, Quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền (bản chính), kiểm tra, chấm, đối chiếu khớp đúng, ký đầy đủ chữ ký trên Bảng liệt kê chứng từ theo mẫu quy định, gửi vào lưu trữ tập chứng từ ngày.
- Người phê duyệt kiểm tra Bảng liệt kê chứng từ (Mẫu S2-06/KB/TABMIS-BA) tổng hợp tất cả các mã của người nhập (các chuyên viên được phân công phân bổ từ cấp 0 tới cấp 1), kiểm tra đảm bảo các yếu tố đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp, ký trên Bảng liệt kê tổng hợp, chuyển cho chuyên viên tài chính (chuyên viên được phân công lưu trữ chứng từ) lưu trữ tập chứng từ ngày.
- Định kỳ quý, năm: Người nhập (chuyên viên được phân công làm tổng hợp) nhận được báo cáo Báo cáo chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới của ngân sách trung ương (Mẫu B5-05/BC-NS/TABMIS) do KBNN gửi thực hiện chấm, kiểm tra số liệu với Bảng đối chiếu số liệu của Sở Tài chính có xác nhận của KBNN đồng cấp, lưu trữ vào tập báo cáo tháng theo quy định.
1.5.2.2. Quy trình nhập dự toán tạm cấp chi chuyển giao
Trường hợp cấp có thẩm quyền quyết định tạm cấp dự toán chi chuyển giao, quy trình nhập dự toán tạm cấp chi chuyển giao thực hiện tương tự điểm 1.5.2.1 nêu trên
1.5.2.3. Quy trình nhập dự toán tạm ứng, ứng trước chi chuyển giao
Căn cứ vào các văn bản của cấp có thẩm quyền về việc giao dự toán chi bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP giao từ dự toán tạm ứng, ứng trước thực hiện các bước như sau:
(1) Người nhập lập chứng từ nhập dự toán cấp 4 (theo hướng dẫn tại khoản 2, mục IV, phần A của công văn này), ghi tài khoản nguồn là tài khoản nguồn dự toán giao trong năm, tài khoản đích là TK dự toán chi chuyển giao ngân sách bằng dự toán giao trong năm; tại phân hệ BA- màn hình ngân sách trên bộ sổ Trung ương tương tự Quy trình nhập dự toán cấp 0 quy định tại khoản 1, mục I, phần B, chi tiết của loại dự toán tạm ứng -11.
(2) Người nhập thực hiện lưu bút toán, kiểm tra bút toán, xem kết quả bút toán.
(3) Người nhập in Bảng liệt kê chứng từ (Mẫu S2-06/KB/TABMIS-BA), thực hiện kiểm tra dữ liệu đã nhập, nếu sai sửa bút toán trước khi gửi đi phê duyệt, nếu đúng thực hiện bước gửi đi phê duyệt.
(4) Người phê duyệt kiểm tra bút toán, nếu đúng thực hiện phê duyệt, nếu sai từ chối phê duyệt, thông báo cho người nhập sửa bút toán và đệ trình phê duyệt lại.
(5) Sau khi phê duyệt:
a) Thực hiện kết sổ tự động: Kết sổ được thực hiện theo đúng lịch trình đã thiết lập (hệ thống đặt tự động 2 lần/ngày).
b) Thực hiện kết sổ thủ công: Trong trường hợp cần thiết, Người phê duyệt thực hiện kết sổ thủ công và kiểm tra việc kết sổ hoàn thành.
(6) Lưu chứng từ, kết xuất báo cáo:
Việc lưu trữ chứng từ được thực hiện sau khi việc kết sổ hoàn thành, cụ thể:
- Người nhập: in Bảng liệt kê chứng từ (Mẫu S2-06/KB/TABMIS-BA), kèm theo các tài liệu gồm: chứng từ nhập dự toán, các Quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền (bản chính).
- Người phê duyệt: Kiểm tra Bảng liệt kê chứng từ (Mẫu S2-06/KB/TABMIS-BA) tổng hợp tất cả các mã của người nhập (các chuyên viên được phân công nhập dự toán cấp 0), kiểm tra đảm bảo các yếu tố đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp, ký trên Bảng liệt kê tổng hợp, chuyển đến chuyên viên được phân công lưu trữ chứng từ, lưu trữ tập chứng từ ngày.
1.5.3. Phương pháp kế toán
1.5.3.1. Kế toán phân bổ dự toán chi chuyển giao chính thức từ cấp 0 tới cấp 4
a) Trường hợp dự toán chi chuyển giao cho ngân sách cấp dưới giao thành một chi tiêu riêng, người nhập ghi (chi tiết loại dự toán 01):
Nợ TK 9622 - DT chi chuyển giao ngân sách giao trong năm bằng DT
Có TK 9229 - Dự toán chi chuyển giao phân bổ cấp 0
- Phân đoạn mã ngành kinh tế của tổ hợp tài khoản dự toán chi chuyển giao phân bổ cấp 0 ghi 432 (Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới) hoặc mã nhiệm vụ chi - 431 (Bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới); tài khoản dự toán chi chuyển giao phân bổ cấp 4 ghi 432 (bổ sung có mục tiêu), hoặc 431 (bổ sung cân đối)
- Phân đoạn tính chất nguồn kinh phí của tổ hợp tài khoản dự toán chi chuyển giao phân bổ cấp 0 ghi 99 (không xác định), cấp 4 ghi 00.
b) Trường hợp giao dự toán chi chuyển giao cho ngân sách cấp dưới giao theo từng lĩnh vực
(1) Trường hợp giao dự toán chi chuyển giao cho ngân sách cấp dưới từ nguồn thường xuyên
- Kế toán hạch toán:
Nợ TK 9622 - Dự toán chi chuyển giao NS giao trong năm bằng dự toán
Có TK 9213 - Dự toán chi TX phân bổ cấp 0
+ Phân đoạn mã ngành kinh tế của tổ hợp tài khoản dự toán chi chuyển giao phân bổ cấp 0 ghi mã Loại chi tiết 13 lĩnh vực chi thường xuyên (nếu có), cấp 4 ghi 432 (bổ sung có mục tiêu), hoặc 431 (bổ sung cân đối)
+ Phân đoạn tính chất nguồn kinh phí của tổ hợp tài khoản dự toán chi chuyển giao phân bổ cấp 0 (nguồn ghi 29 (nguồn TX), cấp 4 ghi 00.
(2) Trường hợp giao dự toán chi chuyển giao cho ngân sách cấp dưới giao từ nguồn đầu tư
- Kế toán hạch toán:
Nợ TK 9622 - Dự toán chi chuyển giao NS giao trong năm bằng dự toán
Có TK 9216 - DT chi ĐTXDCB phân bổ cấp 0
+ Phân đoạn mã ngành kinh tế của tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 0 ghi mã Loại chi tiết 13 lĩnh vực cho các dự án, cấp 4 ghi 432 (bổ sung có mục tiêu), hoặc 431 (bổ sung cân đối).
+ Phân đoạn tính chất nguồn kinh phí của tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 0 ghi 49 (nguồn đầu tư), cấp 4 ghi 00.
(3) Trường hợp giao dự toán chi chuyển giao cho ngân sách cấp dưới giao từ nguồn dự phòng, kết dư, tăng thu, nguồn khác ...).
- Kế toán hạch toán:
Nợ TK 9622 - Dự toán chi chuyển giao NS giao trong năm bằng dự toán
Có TK 9233, 9239, 9241
+ Phân đoạn mã ngành kinh tế của tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 0 ghi mã nhiệm vụ chi tương ứng theo chi từ dự phòng ghi mã 437, kết dư, tăng thu, nguồn khác ghi mã 429,..., cấp 4 ghi 432 (bổ sung có mục tiêu), hoặc 431 (bổ sung cân đối).
+ Phân đoạn tính chất nguồn kinh phí của tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 0 (nguồn ghi 29 (nguồn TX), hoặc 49 (nguồn đầu tư), cấp 4 ghi 00.
- Thực hiện bước đồng bộ hóa:
Sau khi thực hiện bước phân bổ tới tài khoản dự toán chi chuyển giao cấp 4, Người duyệt thực hiện đồng bộ hóa dự toán thủ công hoặc đặt lịch tự động, hệ thống tự động sinh bút toán:
Nợ TK 9810 - Đồng bộ hóa dự toán
            Có TK 9622 - Dự toán chi chuyển giao cấp 4 (bộ sổ TW)
Đồng thời:
Nợ TK 9622 - Dự toán chi chuyển giao cấp 4 (bộ sổ tỉnh)
            Có TK 9810 - Đồng bộ hóa dự toán
c) Trường hợp văn bản thông báo của Bộ Tài chính giao dự toán chi chuyển giao cho các Sở Tài chính trong thời gian chỉnh lý quyết toán thực hiện các bước tương tự như điểm a, b nêu trên; lưu ý thực hiện tại kỳ tháng 13 năm trước.
1.5.3.2. Kế toán phân bổ tạm ứng dự toán chi chuyển giao
Nợ TK 9622 - DT chi chuyển giao ngân sách giao trong năm bằng DT
Có TK 9111 - Nguồn dự toán giao trong năm
- Phân đoạn mã ngành kinh tế của tổ hợp tài khoản dự toán chi chuyển giao phân bổ cấp 4 ghi 432 (bổ sung có mục tiêu), hoặc 431 (bổ sung cân đối), lưu ý theo dõi chi tiết mã loại dự toán 11- Dự toán tạm ứng.
- Phân đoạn tính chất nguồn kinh phí của tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 0 ghi 99 (không xác định), cấp 4 ghi 00
- Thực hiện bước đồng bộ hóa:
Sau khi thực hiện bước phân bổ tới tài khoản dự toán chi chuyển giao cấp 4, Người duyệt thực hiện đồng bộ hóa dự toán thủ công hoặc đặt lịch tự động, hệ thống tự động sinh bút toán:
Nợ TK 9810 - Đồng bộ hóa dự toán
            Có TK 9622 - Dự toán chi chuyển giao cấp 4 (bộ sổ TW)
Đồng thời:
Nợ TK 9622 - Dự toán chi chuyển giao cấp 4 (bộ sổ tỉnh)
            Có TK 9810 - Đồng bộ hóa dự toán
1.5.3.3. Kế toán phân bổ chi chuyển giao bằng dự toán ứng trước
Căn cứ vào nội dung văn bản của cấp có thẩm quyền về việc giao dự toán ứng trước chi chuyển giao có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư.
- Kế toán hạch toán:
Nợ TK 9627 - DT chi chuyển giao ngân sách bằng dự toán ứng trước
Có TK 9131 - Nguồn dự toán ứng trước
- Phân đoạn mã ngành kinh tế của tổ hợp tài khoản dự toán chi cấp 4 ghi 432 (bổ sung có mục tiêu), hoặc 431 (bổ sung cân đối), lưu ý theo dõi chi tiết mã loại dự toán 09- Dự toán ứng trước.
- Phân đoạn tính chất nguồn kinh phí của tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 0, cấp 4 ghi 00
- Thực hiện bước đồng bộ hóa:
Sau khi thực hiện bước phân bổ tới tài khoản dự toán chi chuyển giao cấp 4, Người duyệt (lãnh đạo Phòng địa phương Vụ NSNN) thực hiện đồng bộ hóa dự toán thủ công hoặc đặt lịch tự động, hệ thống tự động sinh bút toán:
Nợ TK 9810 - Đồng bộ hóa dự toán
            Có TK 9627 - DT chi chuyển giao ngân sách bằng dự toán ứng trước (bộ sổ TW)
Đồng thời:
Nợ TK 9622 - DT chi chuyển giao ngân sách bằng dự toán ứng trước (bộ sổ tỉnh)
            Có TK 9810 - Đồng bộ hóa dự toán
1.6. Quy trình nhập dự toán, phương pháp kế toán dự toán bằng lệnh chi tiền
1.6.1. Dự toán chi bằng lệnh chi tiền giao trong năm
1.6.1.1. Quy trình nhập dự toán
Căn cứ Quyết định giao dự toán bằng lệnh chi tiền giao cho đơn vị sử dụng ngân sách, hoặc đối tượng thụ hưởng; Vụ NSNN, Vụ Tài chính chuyên ngành lập Thông tri duyệt y dự toán và thực hiện nhập dự toán vào TABMIS (đối với các nhiệm vụ chi NSTW bằng lệnh chi tiền phải thực hiện kiểm soát dự toán trong TABMIS theo quy định). Việc phân bổ dự toán bằng lệnh chi tiền từ cấp 0 tới cấp 4 thực hiện tại phân hệ BA - màn hình Dossier trên bộ sổ Trung ương, thực hiện các bước tương tự quy trình phân bổ dự toán chi chuyển giao tại tiết 1.5.2.1 nêu trên.
1.6.1.2. Phương pháp kế toán
Kế toán phân bổ dự toán bằng lệnh chi tiền giao trong năm thuộc các nhiệm vụ chi nêu tại tiết b, điểm 2.3, khoản 2, mục II, phần A, ghi:
Nợ TK 9524, 9528, 9553, 9563, 9588, 9699
            Có TK 9213, 9216, 9219, 9223, 9226, 9233, 9239,....
1.6.2. Dự toán tạm ứng chi bằng lệnh chi tiền giao trong năm
1.6.2.1. Quy trình nhập dự toán
Thực hiện tương tự điểm 1.6.1.1 nêu trên
1.6.2.2. Phương pháp kế toán
Kế toán phân bổ dự toán tạm ứng bằng lệnh chi tiền theo quyết định của cấp có thẩm quyền, ghi:
Nợ TK 9524, 9528, 9553, 9563, 9588, 9699
            Có TK 9213, 9216, 9219, 9223, 9226, 9233, 9239,....
Lưu ý: Nhập loại dự toán 11- Dự toán tạm ứng, mã nguồn 27- Dự toán tạm ứng.
1.6.3. Dự toán tạm cấp lệnh chi tiền
1.6.3.1. Quy trình phân bổ
Trong trường hợp vào đầu năm ngân sách, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, cơ quan tài chính cấp kinh phí cho các đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định tại Điều 51 Luật NSNN. Sau ngày 31/01 năm ngân sách dừng tạm cấp cho các đơn vị sử dụng ngân sách (trừ trường hợp đặc biệt phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính đồng cấp).
Thực hiện quy trình phân bổ tương tự quy trình nhập dự toán cấp 0 nêu tại tiết 1.1, khoản 1, mục I, phần B của Công văn này.
1.6.3.2. Kế toán nhập dự toán tạm cấp
Căn cứ vào Giấy đề nghị tạm cấp dự toán của đơn vị đã được Bộ Tài chính phê duyệt, người nhập thực hiện: lập Phiếu nhập dự toán theo nguyên tắc ghi chép tổ hợp tài khoản dự toán chi thường xuyên tạm cấp phân bổ cấp 4 và tài khoản nguồn dự toán tạm cấp; nhập dữ liệu dự toán vào TABMIS trên phân hệ BA - màn hình phân bổ ngân sách), ghi (chi tiết loại dự toán 08):
Nợ TK 9514, 9518
            Có TK 9121 - Nguồn dự toán tạm cấp
1.6.3.3. Kế toán đảo dự toán tạm cấp
Khi nhận được Quyết định giao dự toán chính thức lệnh chi tiền cho ĐVSDNS, người nhập kiểm tra số dư dự toán chính thức và lập Phiếu điều chỉnh dự toán (Mẫu C6-04/NS), đảo dự toán tạm cấp trên phân hệ sổ cái (TABMIS - các chương trình chạy chương trình “đảo dự toán tạm cấp”), nhập đầy đủ các yếu tố quy định, hệ thống tự động sinh bút toán:
Nợ TK 9121 - Nguồn dự toán tạm cấp
Có TK 9514, 9518
2. Quy trình và phương pháp kế toán phân bổ dự toán do Bộ/ngành thực hiện
2.1. Các Bộ/ngành tham gia trực tiếp TABMIS và áp dụng quy trình phân bổ từ cấp 1 đến cấp 4
2.1.1. Quy trình phân bổ dự toán từ cấp 1 đến cấp 4 (dự toán giao trong năm, dự toán ứng trước, dự toán tạm ứng)
(1) Căn cứ Quyết định phân bổ, giao dự toán của các đơn vị dự toán cấp 1 cho các ĐVSDNS, các dự án đầu tư đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, thẩm tra, người nhập (chuyên viên Bộ/ngành) thực hiện:
+ Truy vấn quỹ, kiểm tra số dư trên tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 1 trên hệ thống TABMIS tại bộ sổ TW.
+ Lập chứng từ nhập dự toán (theo hướng dẫn tại khoản 2, mục IV, phần A của công văn này) ghi tài khoản nguồn là tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 1, tài khoản đích là tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 4; tại phân hệ BA- màn hình Dossier trên bộ sổ Trung ương, phân bổ dự toán cấp 0 theo chi tiết của các loại dự toán (dự toán chính thức, bổ sung, điều chỉnh - ký hiệu mã loại dự toán tương ứng).
Lưu ý:
+ Chưa thực hiện bước dành dự toán khi chưa kiểm tra số liệu đã nhập trên hệ thống.
+ Trước khi phân bổ dự toán, người nhập phải lựa chọn loại Dossier theo đúng luồng công việc và luồng phê duyệt.
+ Mã KBNN tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 1 ghi mã (9999), mã KBNN tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 4 ghi mã KBNN nơi ĐVSDNS mở tài khoản.
(2) Chuyên viên Bộ/ngành in liệt kê chứng từ, thực hiện kiểm tra dữ liệu đã nhập, nếu sai sửa bút toán trước khi gửi đi phê duyệt. Sau khi đã kiểm tra đảm bảo số liệu đúng thực hiện dành dự toán và gửi đi phê duyệt.
(3) Tạo bút toán: Việc tạo bút toán được thực hiện theo đúng lịch trình đã thiết lập (hệ thống đặt lịch tự động 2 lần/ngày).
(4) Người phê duyệt (chuyên viên các Vụ Tài chính chuyên ngành) có chức năng phê duyệt kiểm tra nếu đúng thực hiện phê duyệt, nếu sai từ chối phê duyệt, thông báo cho người nhập sửa bút toán và phê duyệt lại.
(5) Sau khi phê duyệt:
a) Thực hiện kết sổ tự động: Kết sổ được thực hiện theo đúng lịch trình đã thiết lập (hệ thống đặt tự động 2 lần/ngày).
b) Thực hiện kết sổ thủ công: Trong trường hợp cần thiết, Người phê duyệt thực hiện kết sổ thủ công và kiểm tra việc kết sổ hoàn thành.
(6) Thực hiện bước đồng bộ hóa:
+ Trường hợp tự động chạy chương trình đồng bộ hóa: hệ thống tự động quét những bút toán đủ điều kiện (đã chạy chương trình tạo bút toán và đã kết sổ) để đồng bộ hóa về bộ sổ tỉnh (hiện tại hệ thống đặt tự động 2 lần/ngày, theo quyền của người phê duyệt).
+ Trường hợp thực hiện thủ công: Người phê duyệt (chuyên viên các Vụ Tài chính chuyên ngành) thực hiện bước đồng bộ hóa bằng cách lựa chọn chương trình “Tự động đồng bộ hóa dự toán từ bộ sổ TW về bộ sổ tỉnh” trên TABMIS; lựa chọn các tham số (tài khoản đồng bộ hóa trung gian, chương, niên độ, mã KBNN đồng bộ hóa).
Lưu ý:
Bước 3, 4, 5, 6 nêu trên thực hiện trong 2 ngày làm việc.
(7) Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày đệ trình phê duyệt dự toán phân bổ trên hệ thống. Người nhập thực hiện truy vấn quỹ tại các bộ sổ của tỉnh, đối chiếu, kiểm tra với các quyết định giao dự toán.
- Trường hợp truy vấn kết quả số phân bổ dự toán đúng, hoàn thành quy trình phân bổ.
- Trường hợp truy vấn chưa có số phân bổ dự toán, phối hợp với Vụ Tài chính chuyên ngành để hoàn thiện quy trình phân bổ, thời hạn thực hiện tối đa trong 2 ngày làm việc.
(8) Lưu chứng từ, kết xuất báo cáo:
Việc lưu trữ chứng từ được thực hiện sau khi việc kết sổ hoàn thành, cụ thể:
- Người nhập: in Bảng liệt kê chứng từ (Mẫu S2-06/KB/TABMIS-BA), kèm theo các tài liệu gồm: chứng từ nhập dự toán, Quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền (bản chính), kiểm tra, chấm, đối chiếu khớp đúng, ký đầy đủ chữ ký trên Bảng liệt kê chứng từ theo mẫu quy định, gửi vào lưu trữ tập chứng từ ngày.
- Chuyên viên Bộ/ngành (lãnh đạo phụ trách việc lập dự toán của Bộ/ngành) kiểm tra Bảng liệt kê chứng từ tổng hợp (có đầy đủ mã của người nhập) đảm bảo các yếu tố đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp, ký trên bảng liệt kê tổng hợp, chuyển cho chuyên viên (được phân công lưu trữ chứng từ) lưu trữ tập chứng từ ngày.
- Cuối năm theo thời điểm khóa sổ năm ngân sách, người nhập kết xuất Báo cáo chi thanh toán vốn đầu tư, chi thường xuyên (Mẫu B5-01/BC-NS/TABMIS, B5-03/BC-NS/TABMIS) thực hiện kiểm tra số liệu báo cáo, số liệu quyết toán của đơn vị sử dụng ngân sách, bảng đối chiếu xác nhận số liệu của ĐVSDNS với KBNN nơi đơn vị mở tài khoản để phục vụ công tác khóa sổ, quyết toán cuối năm.
2.1.2. Phương pháp kế toán
2.1.2.1. Dự toán giao trong năm
- Kế toán phân bổ dự toán giao trong năm chi thường xuyên
Nợ TK 9523, 9527 - Dự toán chi TX phân bổ cấp 4
            Có TK 9253 - Dự toán chi TX phân bổ cấp 1
- Phân bổ từ cấp 1 tới cấp 4 dự toán ghi thu, ghi chi vốn vay ngoài nước thường xuyên
Nợ TK 9595 - Dự toán GTGC thường xuyên bằng dự toán
            Có TK 9264 - Dự toán GTGC thường xuyên phân bổ cấp 1
- Kế toán phân bổ dự toán giao trong năm chi đầu tư phát triển cho các dự án
Nợ TK 9552 - Dự toán chi đầu tư XDCB phân bổ cấp 4
            Có TK 9256 - Dự toán chi đầu tư XDCB phân bổ cấp 1
- Kế toán phân bổ dự toán giao trong năm chi ĐT và hỗ trợ doanh nghiệp và chi đầu tư phát triển khác.
Nợ TK 9562 - Dự toán chi đầu tư phát triển khác phân bổ cấp 4
Có TK 9259 - Dự toán chi ĐTPT khác phân bổ cấp 1
- Phân bổ dự toán ghi thu, ghi chi vốn vay ĐT XDCB từ cấp 1 tới cấp 4
Nợ TK 9597 - Dự toán GTGC đầu tư XDCB phân bổ cấp 4
            Có TK 9265 - Dự toán chi đầu tư XDCB phân bổ cấp 1
Phân đoạn mã ngành kinh tế của tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 0, cấp 1 cùng mã nhiệm vụ chi (429).
- Kế toán phân bổ dự toán giao trong năm chi viện trợ
Nợ TK 9587 - Dự toán chi viện trợ phân bổ cấp 4
            Có TK 9263 - Dự toán chi viện trợ phân bổ cấp 1
Thực hiện bước đồng b hóa:
Nợ TK 9810 - Đồng bộ hóa dự toán
            Có TK 9523, 9527, 9552, 9562, 9587, 9595, 9597 (bộ sổ trung ương)
Đồng thời:
Nợ TK 9523, 9527, 9552, 9562, 9587, 9595, 9597 (bộ sổ tỉnh)
            Có TK 9810 - Đồng bộ hóa dự toán
2.1.2.2. Dự toán tạm ứng thường xuyên
Nợ TK 9523, 9527 - Dự toán chi TX phân bổ cấp 4
Có TK 9253 - Dự toán chi TX phân bổ cấp 1
Lưu ý: Nhập loại dự toán 11- Dự toán tạm ứng, mã nguồn 27- dự toán tạm ứng.
Thực hiện bước đồng b hóa:
Nợ TK 9810 - Đồng bộ hóa dự toán
            Có TK 9523, 9527 (bộ sổ trung ương)
Đồng thời:
Nợ TK 9523, 9527 (bộ sổ tỉnh)
            Có TK 9810 - Đồng bộ hóa dự toán
2.1.2.3. Dự toán ứng trước đầu tư
- Kế toán phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển cho các dự án
Nợ TK 9557 - Dự toán chi ĐTXDCB ứng trước phân bổ cấp 4
            Có TK 9276 - DT chi ĐTXDCB phân bổ cấp 1 ứng trước
- Kế toán phân bổ dự toán chi ĐT chi ĐT và hỗ trợ doanh nghiệp và chi đầu tư phát triển khác.
Nợ TK 9567 - Dự toán chi ĐTPT khác ứng trước phân bổ cấp 4
Có TK 9279 - DT chi ĐTPT khác phân bổ cấp 1 ứng trước
Thực hiện bước đồng bộ hóa:
Nợ TK 9810 - Đồng bộ hóa dự toán
            Có TK 9557, 9567 (bộ sổ trung ương)
Đồng thời:
Nợ TK 9557, 9567 (bộ sổ tỉnh)
            Có TK 9810 - Đồng bộ hóa dự toán
2.1.3. Phương pháp điều chỉnh
Phương pháp điều chỉnh thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục VIII của Công văn này.
2.2. Các Bộ/ngành tham gia trực tiếp TABMIS và áp dụng quy trình phân btừ cấp 1 đến đơn vị dự toán trung gian
2.2.1. Nguyên tắc
- Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính có trách nhiệm nhập dự toán cấp 0 do Quốc hội quyết định, dự toán cấp 1 được giao cho các Bộ/ngành cho các đơn vị theo đúng quy định.
- Các Vụ Tài chính chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính, phối hợp với các Bộ/ngành phân bổ từ cấp 1 đến cấp trung gian và thực hiện đồng bộ hóa xuống KBNN tỉnh.
- KBNN tỉnh, thành phố: căn cứ Quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền giao cho đơn vị cấp 4, chứng từ nhập dự toán (theo hướng dẫn tại khoản 2, mục IV, phần A của công văn này) của đơn vị dự toán cấp trung gian giao cho đơn vị cấp 4; KBNN tỉnh, thành phố (bộ phận kiểm soát chi) tiếp tục thực hiện quy trình phân bổ từ tài khoản dự toán chi đơn vị cấp trung gian đến tài khoản dự toán chi đơn vị cấp 4 (đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách).
2.2.2. Quy trình phân bổ
2.2.2.1. Quy trình phân bổ dự toán từ cấp 1 tới cấp 2, đồng bộ hóa tại cấp 2
* Tại bộ sổ trung ương:
Căn cứ vào dự toán chi ngân sách đơn vị dự toán cấp 1 phân bổ, giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách, các dự án đầu tư (bao gồm cả dự toán ứng trước cho năm sau).
(1) Người nhập (chuyên viên Bộ/ngành) thực hiện:
+ Truy vấn quỹ, kiểm tra số dư trên tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 1 trên hệ thống TABMIS tại bộ sổ trung ương.
+ Lập chứng từ nhập dự toán (theo hướng dẫn tại khoản 2, mục IV, phần A của công văn này) ghi tài khoản nguồn là tài khoản dự toán dự toán chi phân bổ cấp 1, tài khoản đích là tài khoản dự toán dự toán chi phân bổ cấp 2; tại phân hệ BA - màn hình Dossier trên bộ sổ Trung ương, phân bổ dự toán theo chi tiết của các loại dự toán (dự toán chính thức, bổ sung, điều chỉnh - ký hiệu mã loại dự toán tương ứng).
Lưu ý:
+ Chưa thực hiện bước dành dự toán khi chưa kiểm tra số liệu đã nhập trên hệ thống.
+ Trước khi phân bổ dự toán, người nhập phải lựa chọn loại Dossier theo đúng luồng công việc và luồng phê duyệt.
+ Mã KBNN tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 1 ghi mã 9999, mã KBNN tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 2 ghi mã VP KBNN tỉnh, thành phố.
(2) Chuyên viên Bộ/ngành in liệt kê chứng từ, thực hiện kiểm tra dữ liệu đã nhập, nếu sai sửa bút toán trước khi gửi đi phê duyệt. Sau khi đã kiểm tra đảm bảo số liệu đúng thực hiện dành dự toán và gửi đi phê duyệt.
(3) Tạo bút toán: Việc tạo bút toán được thực hiện theo đúng lịch trình đã thiết lập (hệ thống đặt lịch tự động 2 lần/ ngày).
(4) Người phê duyệt (chuyên viên các Vụ Tài chính chuyên ngành) có chức năng phê duyệt kiểm tra nếu đúng thực hiện phê duyệt, nếu sai từ chối phê duyệt, thông báo cho người nhập sửa bút toán và phê duyệt lại.
(5) Sau khi phê duyệt:
a) Thực hiện kết sổ tự động: Kết sổ được thực hiện theo đúng lịch trình đã thiết lập (hệ thống đặt tự động 2 lần/ngày).
b) Thực hiện kết sổ thủ công: Trong trường hợp cần thiết, Người phê duyệt thực hiện kết sổ thủ công và kiểm tra việc kết sổ hoàn thành.
(6) Thực hiện bước đồng bộ hóa:
+ Trường hợp tự động chạy chương trình đồng bộ hóa: hệ thống tự động quét những bút toán đủ điều kiện (đã chạy chương trình tạo bút toán và đã kết sổ) để đồng bộ hóa về bộ sổ tỉnh (hiện tại hệ thống đặt tự động 2 lần/1 ngày, theo quyền của người phê duyệt).
+ Trường hợp thực hiện thủ công: Người phê duyệt (chuyên viên các Vụ Tài chính chuyên ngành) thực hiện bước đồng bộ hóa bằng cách lựa chọn chương trình “Tự động đồng bộ hóa dự toán từ bộ sổ TW về bộ sổ tỉnh” trên TABMIS; lựa chọn các tham số (tài khoản đồng bộ hóa trung gian, chương, niên độ, mã KBNN đồng bộ hóa).
Lưu ý: Bước 3, 4, 5, 6 thực hiện trong 2 ngày làm việc.
(7) Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày đệ trình phê duyệt dự toán phân bổ trên hệ thống. Người nhập thực hiện truy vấn quỹ tại các bộ sổ của tỉnh, đối chiếu, kiểm tra với các Quyết định giao dự toán.
- Trường hợp truy vấn kết quả số phân bổ dự toán đúng, hoàn thành quy trình phân bổ.
- Trường hợp truy vấn chưa có số phân bổ dự toán, phối hợp với Vụ Tài chính chuyên ngành để hoàn thiện quy trình phân bổ, thời hạn thực hiện tối đa trong 2 ngày làm việc.
(8) Lưu chứng từ, kết xuất báo cáo:
Việc lưu trữ chứng từ được thực hiện sau khi việc kết sổ hoàn thành, cụ thể:
- Người nhập: in Bảng liệt kê chứng từ (Mẫu S2-06/KB/TABMIS-BA), kèm theo các tài liệu gồm: chứng từ nhập dự toán, Quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền (bản chính), kiểm tra, chấm, đối chiếu khớp đúng, ký đầy đủ chữ ký trên Bảng liệt kê chứng từ, gửi vào lưu trữ tập chứng từ ngày.
- Chuyên viên Bộ/ngành (lãnh đạo phụ trách việc lập dự toán của Bộ/ngành) kiểm tra Bảng liệt kê chứng từ tổng hợp (có đầy đủ mã của người nhập) đảm bảo các yếu tố đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp, ký trên bảng liệt kê tổng hợp, chuyển cho chuyên viên Bộ/ngành (chuyên viên được phân công lưu trữ chứng từ) lưu trữ tập chứng từ ngày.
- Định kỳ (tháng, năm), người nhập kết xuất Báo cáo - Tổng hợp tình hình phân bổ, giao dự toán của các đơn vị dự toán cấp 1 ngân sách... cấp TW (Mẫu B1 - 03/BC-NS/TABMIS) thực hiện kiểm tra số liệu báo cáo với Quyết định giao dự toán cấp có thẩm quyền và lưu trữ vào tập báo cáo (tháng, năm).
* Tại bộ sổ tỉnh: (bộ phận KSC KBNN thực hiện)
(1) Người nhập thực hiện:
+ Truy vấn quỹ, kiểm tra số dư trên tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 2 trên hệ thống TABMIS tại bộ sổ tỉnh.
+ Căn cứ Quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền giao cho đơn vị cấp 4, Phiếu phân bổ dự toán của đơn vị dự toán cấp 2 giao cho đơn vị cấp 4 do đơn vị dự toán cấp 2 lập (theo hướng dẫn tại khoản 2, mục IV, phần A của công văn này) gửi KBNN, Người nhập phân bổ dự toán từ cấp 2 đến cấp 4 tại phân hệ BA - màn hình phân bổ Dossier.
Lưu ý:
+ Chưa thực hiện bước dành dự toán khi chưa kiểm tra số liệu đã nhập trên hệ thống.
+ Trước khi phân bổ dự toán, người nhập phải lựa chọn loại Dossier theo đúng luồng công việc và luồng phê duyệt.
(2) Người nhập in liệt kê chứng từ, kiểm tra dữ liệu đã nhập, nếu đúng dành dự toán và gửi đi phê duyệt.
(3) Tạo bút toán: Việc tạo bút toán được thực hiện theo đúng lịch trình đã thiết lập (hệ thống đặt lịch tự động 2 lần/ngày).
(4) Người phê duyệt thực hiện kiểm tra, phê duyệt, trường hợp sai từ chối phê duyệt, thông báo cho người nhập sửa bút toán và đệ trình phê duyệt lại.
(5) Sau khi phê duyệt:
a) Thực hiện kết sổ tự động: Kết sổ được thực hiện theo đúng lịch trình đã thiết lập (hệ thống đặt tự động 2 lần/ngày).
b) Thực hiện kết sổ thủ công: Trong trường hợp cần thiết, Người phê duyệt thực hiện kết sổ thủ công và kiểm tra việc kết sổ hoàn thành.
(6) Người nhập thực hiện truy vấn quỹ số dư dự toán cấp 4 (12 đoạn mã, chi tiết ĐVSDNS, dự án đầu tư, mã KBNN nơi đơn vị sử dụng NS mở tài khoản) đối chiếu, kiểm tra với các quyết định giao dự toán.
- Trường hợp truy vấn kết quả số phân bổ dự toán đúng, hoàn thành quy trình phân bổ.
- Trường hợp truy vấn chưa có số phân bổ dự toán, tìm nguyên nhân, hoàn thiện quy trình phân bổ và thực hiện lưu trữ chứng từ theo quy định.
- Cuối năm, theo thời điểm khóa sổ năm ngân sách, kết xuất báo cáo mẫu B5-03/BC-NS/TABMIS (Báo cáo chi thường xuyên bằng dự toán...) thực hiện chấm, kiểm tra số liệu báo cáo với số liệu quyết toán của đơn vị sử dụng ngân sách với Bảng đối chiếu xác nhận số liệu của ĐVSDNS với KBNN nơi đơn vị mở tài khoản.
2.2.2.2. Quy trình phân bổ dự toán từ cấp 1 tới cấp 2, từ cấp 2 tới cấp 3, đồng bộ hóa dự toán từ cấp 3
* Tại bộ sổ trung ương
Phân bổ từ cấp 1 tới cấp 2:
Thực hiện tương tự như các bước (1), (2), (3), (4) nêu tại nội dung Quy trình phân bổ dự toán từ cấp 1 tới cấp 2, đồng bộ hóa tại cấp 2, tiết 2.2, khoản 2, mục I, phần B.
Phân bổ từ cấp 2 tới cấp 3:
Căn cứ vào dự toán chi ngân sách, đơn vị dự toán cấp 2 phân bổ, giao cho các đơn vị dự toán cấp 3 (bao gồm cả dự toán ứng trước cho năm sau).
(1) Người nhập (chuyên viên Bộ/ngành) thực hiện:
- Truy vấn quỹ, kiểm tra số dư trên tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 2 trên hệ thống TABMIS tại bộ sổ TW.
- Lập chứng từ nhập dự toán (theo hướng dẫn tại khoản 2, mục IV, phần A của công văn này) ghi tài khoản nguồn là tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 2, tài khoản đích là tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 3; tại phân hệ BA- màn hình Dossier trên bộ sổ Trung ương, phân bổ dự toán cấp 0 theo chi tiết của các loại dự toán (dự toán chính thức, bổ sung, điều chỉnh - ký hiệu mã loại dự toán tương ứng).
Lưu ý:
+ Chưa thực hiện bước dành dự toán khi chưa kiểm tra số liệu đã nhập trên hệ thống.
+ Trước khi phân bổ dự toán, người nhập phải lựa chọn loại Dossier theo đúng luồng công việc và luồng phê duyệt.
+ Mã KBNN tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 2 ghi mã 9999, mã KBNN tổ hợp tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 3 ghi mã VP KBNN tỉnh, thành phố.
- Thực hiện tương tự như các bước (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) nêu tại nội dung Quy trình phân bổ dự toán từ cấp 1 tới cấp 2, đồng bộ hóa tại cấp 2, tiết 2.2, khoản 2, mục I, phần B.
* Tại bộ stỉnh (bộ phận kiểm soát chi thực hiện)
Người nhập thực hiện:
- Truy vấn quỹ, kiểm tra số dư trên tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 3 trên hệ thống TABMIS tại bộ sổ tỉnh.
+ Căn cứ Quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền giao cho đơn vị cấp 4, Phiếu phân bổ dự toán của đơn vị dự toán cấp 3 giao cho đơn vị cấp 4 do đơn vị dự toán cấp 3 lập (theo hướng dẫn tại điểm 2, mục IV, phần A) gửi KBNN, Người nhập phân bổ dự toán từ cấp 3 đến cấp 4 tại phân hệ BA - màn hình phân bổ Dossier
Lưu ý:
+ Chưa thực hiện bước dành dự toán khi chưa kiểm tra số liệu đã nhập trên hệ thống.
+ Trước khi phân bổ dự toán, người nhập phải lựa chọn loại Dossier theo đúng luồng công việc và luồng phê duyệt.
- Các bước (2), (3), (4), (5), (6) tương tự hướng dẫn tại bộ sổ tỉnh nêu tại nội dung Quy trình phân bổ dự toán từ cấp 1 tới cấp 2, đồng bộ hóa tại cấp 2, tiết 2.2, khoản 2, mục I, phần B.
2.2.2.3. Phương pháp hạch toán dự toán giao trong năm
a) Phương pháp kế toán dự toán giao trong năm từ cấp 1 tới cấp 2, từ cấp 2 tới cấp 3, đng bộ hóa cấp 3
(1) Phân bổ từ cấp 1 tới cấp 2
Tại bộ sổ TW, phân hệ BA - màn hình Dossier, Chuyên viên Bộ/ngành thực hiện, ghi:
- Dự toán chi thường xuyên
Nợ TK 9323, 9327 - Dự toán chi TX phân bổ cấp 2
            Có TK 9253 - Dự toán chi TX phân bổ cấp 1
(2) Phân bổ dự toán giao trong năm từ cấp 2 tới cấp 3
Tại bộ sổ trung ương phân hệ BA - màn hình Dossier chuyên viên Bộ/ngành thực hiện, ghi:
- Dự toán chi thường xuyên
Nợ TK 9423, 9427 - Dự toán chi TX phân bổ cấp 3
            Có TK 9323, 9327 - Dự toán chi TX phân bổ cấp 2
Thực hiện bước đồng, b hóa:
Sau khi thực hiện bước phân bổ đến tài khoản dự toán chi đơn vị cấp 3, chuyên viên Vụ Tài chính chuyên ngành (Bộ Tài chính) chuyển dự toán chi đơn vị cấp 3 NSTW từ bộ sổ trung ương về đơn vị cấp 3 NSTW - bộ sổ tỉnh bằng cách lựa chọn chương trình “TABMIS - Tự động đồng bộ hóa dự toán từ bộ sổ TW về bộ sổ tỉnh”, lựa chọn các tham số (tài khoản đồng bộ hóa trung gian, chương, niên độ, mã KBNN đồng bộ hóa), hệ thống tự động sinh bút toán:
Nợ TK 9810 - Đồng bộ hóa dự toán
            Có TK 9423, 9427, 9482 - Dự toán chi phân bổ cấp 3 (bộ sổ TW)
Đồng thời:
Nợ TK 9423, 9427, 9482 - Dự toán chi phân bổ cấp 3 (bộ sổ tỉnh)
            Có TK 9810 - Đồng bộ hóa dự toán
b) Phương pháp kế toán dự toán giao trong năm dự toán giao trong năm từ cấp 1 tới cấp 2, đồng bộ hóa cấp 2
(1) Phân bổ từ cấp 1 tới cấp 2
Tại bộ sổ trung ương, phân hệ BA-màn hình Dossier, Chuyên viên Bộ/ngành thực hiện, ghi:
- Dự toán chi thường xuyên
Nợ TK 9323, 9327 - Dự toán chi TX phân bổ cấp 2
            Có TK 9253 - Dự toán chi TX phân bổ cấp 1
Thực hiện bước đồng b hóa:
Sau khi thực hiện bước phân bổ đến tài khoản dự toán chi đơn vị cấp 2, chuyên viên Vụ Tài chính chuyên ngành (Bộ Tài chính) chuyển dự toán chi đơn vị cấp 2 NSTW từ bộ sổ trung ương về đơn vị cấp 2 NSTW - bộ sổ tỉnh bằng cách lựa chọn chương trình “TABMIS - Tự động đồng bộ hóa dự toán từ bộ sổ trung ương về bộ sổ tỉnh”, lựa chọn các tham số (tài khoản đồng bộ hóa trung gian, chương, niên độ, mã KBNN đồng bộ hóa), hệ thống tự động sinh bút toán:
Nợ TK 9810 - Đồng bộ hóa dự toán
            Có TK 9323, 9327, 9382, 9385 (bộ sổ trung ương)
Đồng thời:
Nợ TK 9323, 9327, 9372, 9382, 9385 (bộ sổ tỉnh)
            Có TK 9810 - Đồng bộ hóa dự toán
2.2.2.4. Phương pháp hạch toán dự toán tạm ứng thường xuyên
Thực hiện tương tự các bước tại điểm 2.2.23 nêu trên, lưu ý ghi mã loại dự toán 11, mã nguồn 27.
2.2.2.5. Phương pháp điều chỉnh
Phương pháp điều chỉnh thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục VIII của Công văn này.
2.3. Các Bộ/ngành không tham gia trực tiếp TABMIS
2.3.1. Các Bộ/ngành không tham gia trực tiếp TABMIS theo Phụ lục II của Công văn này.
- Việc phân bổ dự toán do Vụ Tài chính chuyên ngành thực hiện.
- Các đơn vị Bộ/ngành thực hiện lập chứng từ kế toán (Mẫu C6- 03) gửi các Vụ Tài chính chuyên ngành để làm căn cứ nhập dự toán vào hệ thống. Việc lập chứng từ thực hiện theo hướng dẫn Phụ lục IV của Công văn này.
2.3.2. Các Bộ/ngành không tham gia trực tiếp TABMIS (không nằm trong danh sách quy định tại Phụ lục II của Công văn này)
Việc phân bổ dự toán do KBNN thực hiện.
3. Quy trình và phương pháp kế toán phân bdự toán do các Vụ Tài chính chuyên ngành thực hiện
- Thực hiện phê duyệt và đồng bộ hóa dự toán cho các đơn vị thuộc Bộ/ngành tham gia trực tiếp TABMIS quy định tại Phụ lục I của công văn này.
- Thực hiện phân bổ, phê duyệt và đồng bộ hóa dự toán cho các đơn vị thuộc Bộ/ngành không tham gia trực tiếp TABMIS quy định tại Phụ lục II của công văn này. Quy trình phân bổ, phương pháp kế toán, đồng bộ hóa dự toán thực hiện tương tự tiết 2.1, khoản 2, mục I, phần B.
- Thực hiện nhập và phê duyệt dự toán, kế toán dự toán bằng lệnh chi tiền thực hiện tương tự tại nội dung quy trình phân bổ dự toán chi bằng lệnh chi tiền quy định tại điểm 1.6.1, tiết 1.6, khoản 1, mục I, phần B.
4. Quy trình và phương pháp kế toán phân bdự toán do các đơn vị KBNN thực hiện
4.1. Dự toán tạm cấp bằng dự toán đối với các đơn vị thụ hưởng NSTW
4.1.1. Quy trình phân bổ
Trong trường hợp vào đầu năm ngân sách, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, KBNN cấp kinh phí cho các đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định tại Điều 51 Luật NSNN. Sau ngày 31/01 năm ngân sách dừng tạm cấp cho các đơn vị sử dụng ngân sách (trừ trường hợp đặc biệt phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính đồng cấp).
Thực hiện quy trình phân bổ tương tự Quy trình nhập dự toán cấp 0 nêu tại tiết 1.1, khoản 1, mục I, phần B của Công văn này.
4.1.2. Kế toán nhập dự toán tạm cấp
Căn cứ vào Giấy đề nghị tạm cấp dự toán của đơn vị đã được Giám đốc đơn vị KBNN phê duyệt theo quy định tại Điều 51 Luật NSNN, người nhập thực hiện: lập Phiếu nhập dự toán theo nguyên tắc ghi chép tổ hợp tài khoản dự toán cấp 4 và tài khoản nguồn; nhập dữ liệu dự toán vào TABMIS trên phân hệ BA - màn hình phân bổ ngân sách), ghi (chi tiết loại dự toán 08):
Nợ TK 9513, 9517
            Có TK 9121 - Nguồn dự toán tạm cấp
4.1.3. Kế toán đảo dự toán tạm cấp
Khi nhận được Quyết định giao dự toán chính thức lệnh chi tiền cho ĐVSDNS, người nhập kiểm tra số dư dự toán chính thức và lập Phiếu điều chỉnh dự toán (Mẫu C6-04/NS), đảo dự toán tạm cấp trên phân hệ sổ cái (TABMIS - các chương trình chạy chương trình “đảo dự toán tạm cấp”), nhập đầy đủ các yếu tố quy định, hệ thống tự động sinh bút toán:
Nợ TK 9121 - Nguồn dự toán tạm cấp
Có TK 9514, 9518
4.2. Nhập dự toán đối với các đơn vị thụ hưởng NSTW từ cấp 1 tới cấp 2, đồng bộ hóa tại cấp 2
4.2.1. Quy trình phân bổ
Thực hiện quy trình phân bổ dự toán quy định bước * Tại bộ sổ tỉnh nêu tại điểm 2.2.2.1, tiết 2.2, khoản 2, mục I, phần B của Công văn này.
4.2.2. Phương pháp kế toán phân bổ dự toán giao trong năm từ cấp 2 tới cấp 4
Tại bộ sổ tỉnh phân hệ BA - màn hình Dossier, bộ phận kiểm soát chi KBNN thực hiện:
- Dự toán chi thường xuyên
Nợ TK 9523, 9527 - Dự toán chi TX phân bổ cấp 4
            Có TK 9323, 9327 - Dự toán chi TX phân bổ cấp 2
4.3. Nhập dự toán đối với các đơn vị thụ hưởng NSTW từ cấp 1 tới cấp 2, từ cấp 2 tới cấp 3, đồng bộ hóa tại cấp 3
4.3.1. Quy trình phân bổ
Thực hiện quy trình phân bổ dự toán quy định bước * Tại bộ sổ tỉnh nêu tại điểm 2.2.2.2, tiết 2.2, khoản 2, mục I, phần B của Công văn này.
4.3.2. Phương pháp kế toán phân bổ dự toán giao trong năm từ cấp 3 tới cấp 4
Tại bộ sổ tỉnh phân hệ BA - màn hình Dossier, chuyên viên KSC KBNN thực hiện:
- Dự toán chi thường xuyên
Nợ TK 9523, 9527 - Dự toán chi TX phân bổ cấp 4
            Có TK 9423, 9427 - Dự toán chi TX phân bổ cấp 3
4.4. Nhập dự toán giao trong năm đối với các đơn vị đặc thù.
4.4.1. Quy trình phân bổ
Thực hiện quy trình phân bổ tương tự Quy trình nhập dự toán cấp 0 nêu tại tiết 1.1, khoản 1, mục I, phần B của Công văn này. Tài khoản đích là tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 4, tài khoản nguồn là tài khoản nguồn dự toán giao trong năm (áp dụng đối với các đơn vị đặc thù nêu tại tiết 2.3, khoản 2, Mục I, phần A của Công văn này)
4.4.2. Phương pháp kế toán
Nợ TK 9523, 9527 hoặc 9552, 9562 - Dự toán chi TX, hoặc chi đầu tư phân bổ cấp 4
            Có TK 9111 - Nguồn dự toán giao trong năm
Lưu ý: Trường hợp cấp có thẩm quyền giao dự toán tạm ứng thường xuyên thực hiện tương tự lưu ý theo dõi chi tiết mã nguồn 21, loại dự toán 11.
4.5. Nhập dự toán ứng trước chi đầu tư đối với các đơn vị đặc thù.
4.5.1. Quy trình phân bổ
Thực hiện quy trình phân bổ tương tự Quy trình nhập dự toán cấp 0 nêu tại tiết 1.1, khoản 1, mục I, phần B của Công văn này. Tài khoản đích là tài khoản dự toán chi phân bổ cấp 4, tài khoản nguồn là tài khoản nguồn dự toán giao trong năm (áp dụng đối với các đơn vị đặc thù nêu tại tiết 2.3, khoản 2, Mục I, phần A của Công văn này)
4.5.2. Phương pháp kế toán
Nợ TK 9557, 9567- Dự toán chi đầu tư phân bổ cấp 4 ứng trước
Có TK 9131- Nguồn dự toán giao trong năm
5. Kế toán giữ lại dự toán kinh phí chi thường xuyên
5.1. Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc trách nhiệm nhập dự toán của KBNN:
+ Trường hợp giữ lại tại tài khoản dự toán cấp trung gian:
Căn cứ văn bản thông báo, chuyên viên KBNN thực hiện tại màn hình ngân sách, ghi:
Đỏ nợ TK 93xx, 94xx - Dự toán chi phân bổ cấp 2,3 (loại dự toán 03, chi tiết mã nguồn NSNN theo QĐ giao đầu năm).
Đen Nợ TK 9632 - Dự toán đối chiếu (loại dự toán 03, chi tiết mã nguồn NSNN 28).
+ Trường hợp giữ lại tại tài khoản dự toán cấp 4 (dự toán ĐVSDNS).
Căn cứ văn bản thông báo, kế toán (thực hiện tại màn hình ngân sách) ghi:
Đỏ nợ TK 95xx - Dự toán chi phân bổ cấp 4 (loại dự toán 03, chi tiết mã nguồn NSNN theo QĐ giao đầu năm).
Đen Nợ TK 9632 - Dự toán đối chiếu (loại dự toán 03, chi tiết mã nguồn NSNN 28).
+ Đối với dự toán của các Bộ/ngành (NSTW) khác còn lại thuộc trách nhiệm KBNN nơi đơn vị sử dụng ngân sách mở tài khoản thực hiện và dự toán ngân sách xã.
Trường hợp văn bản giao dự toán của cấp có thẩm quyền cho các đơn vị sử dụng ngân sách đã xác định rõ số tiết kiệm, căn cứ văn bản giao dự toán, kế toán (thực hiện tại màn hình ngân sách) ghi:
Nợ TK 9632 - Dự toán đối chiếu (loại dự toán 03, chi tiết mã nguồn NSNN 28)
            Có TK 9111- TK nguồn dự toán giao trong năm
Trường hợp số dự toán đã được nhập vào hệ thống bao gồm số tiết kiệm, căn cứ văn bản thông báo, kế toán (thực hiện tại màn hình ngân sách) ghi:
Đỏ nợ TK 95xx - Dự toán chi phân bổ cấp 4 (loại dự toán 03, chi tiết mã nguồn NSNN theo QĐ giao đầu năm)
Đen Nợ TK 9632 - Dự toán đối chiếu (loại dự toán 03, chi tiết mã nguồn NSNN 28).
5.2. Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách không thuộc trách nhiệm nhập dự toán của KBNN:
+ Trường hợp dự toán của đơn vị sử dụng ngân sách (cấp 4) đã được điều chỉnh giảm thì KBNN thực hiện, kiểm soát cho đơn vị theo dự toán đã được điều chỉnh giảm trên hệ thống TABMIS.
+ Trường hợp dự toán của đơn vị sử dụng ngân sách (cấp 4) chưa được điều chỉnh giảm, KBNN thực hiện: căn cứ văn bản thông báo, kế toán (thực hiện tại màn hình ngân sách) ghi:
Đỏ nợ TK 95xx - Dự toán chi phân bổ cấp 4 (loại dự toán 03, chi tiết mã nguồn NSNN theo QĐ giao đầu năm).
            Đen Nợ TK 9632 - Dự toán đối chiếu (loại dự toán 03, chi tiết mã nguồn NSNN 28).
5.3. Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc trách nhiệm nhập dự toán của cơ quan Tài chính:
Cơ quan Tài chính (CQTC) các cấp phối hợp với KBNN đồng cấp và các đơn vị sử dụng ngân sách mở tài khoản giao dịch tại KBNN rà soát lại các văn bản giao dự toán (ngân sách tỉnh, huyện) của cấp có thẩm quyền cho các đơn vị sử dụng ngân sách; xác định số kinh phí tiết kiệm giữ lại dự toán chi thường xuyên:
+ Trường hợp dự toán đã phân bổ đến đơn vị dự toán cấp 4, căn cứ vào thông báo về số kinh phí tiết kiệm giữ lại của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị giao cho các đơn vị trực thuộc, KBNN sẽ thực hiện điều chỉnh giảm số kinh phí giữ lại.
+ Trường hợp CQTC chưa phân bổ dự toán của đơn vị sử dụng ngân sách đến cấp 4 trên hệ thống, căn cứ văn bản giao dự toán của cấp có thẩm quyền cho các đơn vị sử dụng ngân sách, xác định số kinh phí tiết kiệm giữ lại dự toán chi thường xuyên, CQTC thực hiện giữ lại tại tài khoản dự toán chi thường xuyên cấp 1, cấp trung gian; kế toán CQTC lập phiếu điều chỉnh dự toán ghi: (kỳ hiện tại, màn hình ngân sách).
Đỏ Nợ TK 92xx, 93xx, ...Dự toán chi phân bổ cấp 1, cấp trung gian...(loại dự toán 03, chi tiết mã nguồn NSNN theo QĐ giao đầu năm).
Đen Nợ TK 9632 - Dự toán đối chiếu (loại dự toán 03, chi tiết mã nguồn NSNN 28).
6. Kế toán giảm trừ dự toán
Căn cứ Quyết định thu hồi dự toán theo kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền, KBNN thực hiện thu hồi dự toán cấp 4 trên TABMIS theo quy định.
Nợ TK 9631 - Dự toán bị hủy (loại dự toán 91, số thu hồi)
            Có TK 95xx - Dự toán chi phân bổ cấp 4 (loại dự toán 91)
7. Kế toán thu hồi dự toán ứng trước NSTW
7.1. Thu hồi dự toán ứng trước cấp 4
Căn cứ Quyết định giao dự toán chính thức của cấp có thẩm quyền, trong đó ghi nội dung thu hồi dự toán ứng trước của đơn vị thụ hưởng ngân sách, kế toán KBNN thực hiện thu hồi dự toán ứng trước sau khi:
+ Dự toán chính thức được phân bổ trên hệ thống.
+ Giảm chi ứng trước, dự toán ứng trước được phục hồi.
Chuyên viên KSC KBNN thực hiện tại màn hình ngân sách (BA), ghi:
Thu hồi dự toán ứng trước:
Nợ TK 9631 - Dự toán bị hủy (số ứng trước)
            Có TK 95xx - Dự toán chi phân bổ cấp 4 ứng trước
7.2. Thu hồi số dư dự toán ứng trước cấp trung gian (cấp 2, 3 - nếu có):
a) KBNN thực hiện thu hồi dự toán ứng trước các cấp trung gian (cấp 2, 3) đã được đồng bộ hóa về bộ sổ tỉnh
Căn cứ Quyết định của cấp có thẩm quyền, trong đó ghi nội dung thu hồi dự toán ứng trước của đơn vị dự toán, kế toán KBNN căn cứ số dư dự toán ứng trước các cấp trung gian thực hiện thu hồi.
Tại bộ sổ tỉnh:
Chuyên viên KBNN thực hiện tại màn hình ngân sách (BA), ghi:
Thu hồi dự toán ứng trước:
Nợ TK 9631 - Dự toán bị hủy (số ứng trước)
            Có TK 93xx, 94xx - Dự toán chi phân bổ cấp 2 hoặc 3 ứng trước
b) Các Vụ chuyên ngành, Bộ/ngành thực hiện việc thu hồi dự toán ứng trước (nếu có) trên tài khoản dự toán ứng trước các cấp trung gian (cấp 2, 3) do các Vụ chuyên ngành, bộ/ngành nhập tại bộ sổ trung ương, không đồng bộ hóa xuống bộ sổ tỉnh.
Căn cứ Quyết định của cấp có thẩm quyền, trong đó ghi nội dung thu hồi dự toán ứng trước của đơn vị dự toán, chuyên viên Vụ chuyên ngành, bộ/ngành căn cứ số dư dự toán ứng trước các cấp trung gian thực hiện thu hồi.
Tại bộ sổ TW:
Chuyên viên thực hiện tại màn hình ngân sách (BA), ghi:
Thu hồi dự toán ứng trước:
Nợ TK 9631 - Dự toán bị hủy (số ứng trước)
            Có TK 93xx, 94xx - Dự toán chi phân bổ cấp 2 hoặc 3 ứng trước
7.3. Thu hồi dự toán ứng trước cấp 1
Vụ Ngân sách Nhà nước thực hiện thu hồi số dư dự toán ứng trước (nếu có) trên tài khoản dự toán ứng trước cấp 1 trong các trường hợp: chưa đồng bộ (tại bộ sổ TW) và đã đồng bộ hóa (tại bộ sổ tỉnh, đối với dự toán TPCP).
Căn cứ Quyết định của cấp có thẩm quyền, trong đó ghi nội dung thu hồi dự toán ứng trước của đơn vị dự toán, Vụ NSNN căn cứ số dư dự toán ứng trước cấp 1 thực hiện thu hồi.
* Tại bộ sổ TW:
Chuyên viên Vụ NSNN thực hiện tại màn hình ngân sách (BA), ghi:
Thu hồi dự toán ứng trước:
Nợ TK 9631 - Dự toán bị hủy (số ứng trước)
            Có TK 92xx, 94xx - Dự toán chi cấp 1 ứng trước
* Tại bộ sổ Tỉnh
Chuyên viên Vụ NSNN thực hiện tại màn hình ngân sách (BA), ghi:
Thu hồi dự toán ứng trước:
Nợ TK 9631 - Dự toán bị hủy (số ứng trước)
            Có TK 92XX - Dự toán chi cấp 1 ứng trước
8. Kế toán chuyển nguồn dự toán NSTW
Đối với các Bộ/ngành trung ương chưa thực hiện đồng bộ hóa số liệu dự toán trên TABMIS, hết ngày 31/12 (đối với dự toán ứng trước), trong thời gian chỉnh lý và hết ngày 31/01 (đối với dự toán giao trong năm), KBNN xử lý số dư dự toán cấp 4 trên TABMIS theo quy định.
Đối với các Bộ đã thực hiện đồng bộ hóa thực hiện theo các quy trình xử lý số dư dự toán theo nguyên tắc: KBNN xử lý số dư dự toán cấp 4 (trên cơ sở số dư dự toán cấp 4 thực tế trên TABMIS); Các Vụ trực thuộc Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ thực hiện đối chiếu và xử lý số dư dự toán ở cấp 0, 1, 2, 3 trên hệ thống (nếu có)
a) Chuyển nguồn dự toán cấp 0, cấp 1 do Vụ NSNN thực hiện
Căn cứ Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc chuyển nguồn dự toán cấp 0, cấp 1 theo quy định, Vụ NSNN lập Phiếu nhập dự toán mẫu C6- 01/NS, thực hiện:
- Truy vấn quỹ, kỳ 13 - niên độ năm trước, kiểm tra số dư.
- Chuyển dự toán sang năm sau:
+ Kỳ 13 - năm trước (màn hình ngân sách - BA, loại dự toán 04):
Nợ TK 9631 - Dự toán bị hủy
            Có TK 92xx - Dự toán phân bổ cấp 0, cấp 1
+ Kỳ hiện tại: nhập dự toán được chuyển năm nay (màn hình ngân sách - BA, loại dự toán 06):
Nợ TK 92xx - Dự toán phân bổ cấp 0, 1
            Có TK 9111 - Nguồn dự toán giao trong năm
b) Chuyển nguồn dự toán cấp 2, cấp 3 do Bộ/ngành hoặc các Vụ Tài chính chuyên ngành thực hiện
Căn cứ Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc chuyển nguồn dự toán cấp 2, 3 theo quy định, lập Phiếu nhập dự toán mẫu C6-01/NS:
- Truy vấn quỹ, kỳ 13 - niên độ năm trước, kiểm tra số dư tại các bộ sổ Tỉnh, hoặc TW.
- Chuyển dự toán sang năm sau:
+ Kỳ 13 - năm trước (màn hình ngân sách - BA, loại dự toán 04):
Nợ TK 9631 - Dự toán bị hủy
            Có TK 93xx, 94xx - Dự toán phân bổ cấp 2,3
+ Kỳ hiện tại: nhập dự toán được chuyển năm nay (màn hình ngân sách - BA, loại dự toán 06):
Nợ TK 93xx, 94xx - Dự toán phân bổ cấp 2, 3
            Có TK 9111 - Nguồn dự toán giao trong năm
c) Chuyển nguồn dự toán cấp 4 do KBNN thực hiện
Căn cứ Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc chuyển nguồn dự toán theo quy định, lập Phiếu nhập dự toán mẫu C6-01/NS:
- Truy vấn quỹ, kỳ 13 - niên độ năm trước, kiểm tra số dư tại các bộ sổ Tỉnh, hoặc TW.
- Chuyển dự toán sang năm sau:
+ Kỳ 13 - năm trước (màn hình ngân sách - BA, loại dự toán 04):
Nợ TK 9631 - Dự toán bị hủy
            Có TK 95xx - Dự toán chi phân bổ cấp 4
+ Kỳ hiện tại: nhập dự toán được chuyển năm nay (màn hình ngân sách - BA, loại dự toán 06):
Nợ TK 95xx - Dự toán chi phân bổ cấp 4
            Có TK 9111 - Nguồn dự toán giao trong năm
II. Kế toán các khoản chi NSNN bằng Lệnh chi tiền
1. Nguyên tắc
- Lệnh chi tiền (LCT) cấp kinh phí cho đối tượng thụ hưởng do cơ quan Tài chính (Vụ NSNN) hạch toán vào hệ thống TABMIS.
+ Kế toán viên KBNN có trách nhiệm nhận chứng từ trên hệ thống, kiểm soát, in Lệnh chi tiền phục hồi từ hệ thống, đệ trình phê duyệt và thực hiện thanh toán cho đơn vị thụ hưởng.
+ Lệnh chi tiền giấy được lưu tại Vụ NSNN, KBNN (Sở Giao dịch- KBNN) lưu LCT phục hồi in từ hệ thống TABMIS.
- LCT chi chuyển nguồn, các trường hợp điều chỉnh khoản chi đã cấp bằng LCT và đã được KBNN phê duyệt thanh toán ... : Vụ NSNN lập chứng từ giấy và KBNN hạch toán chi trên hệ thống TABMIS.
- Đối với Lệnh chi tiền, chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày nhập vào TABMIS, cơ quan tài chính (Vụ NSNN) phải được phê duyệt để chuyển sang KBNN để thực hiện thanh toán, chi trả. Việc nhập Lệnh chi tiền phải đúng tài khoản kế toán theo quy định để kiểm soát dự toán.
- Trường hợp sai lầm phát hiện tại cơ quan Tài chính (Vụ NSNN) khi hạch toán hoặc chứng từ do KBNN phát hiện sai trả lại, chuyên viên Vụ NSNN thực hiện chỉnh sửa thông tin hoặc hủy chứng từ sai lầm đã hạch toán, nhập lại thông tin đúng. Chứng từ làm căn cứ hạch toán bút toán điều chỉnh tại cơ quan Tài chính, được lưu trữ tại CQTC không chuyển sang KBNN.
- Trường hợp chứng từ đã chuyển sang KBNN thì cơ quan Tài chính (Vụ NSNN) không được chỉnh sửa các thông tin đã nhập, phối hợp với KBNN đồng cấp để xem xét điều chỉnh phù hợp.
2. Phương pháp hạch toán
2.1. Kế toán chi thường xuyên cấp bằng Lệnh chi tiền
2.1.1. Kế toán cấp kinh phí bằng Lệnh chi tiền
2.1.1.1. Đơn vị thụ hưởng mở tài khoản tại ngân hàng, lĩnh tiền mặt
a) Đối với các khoản chi từ dự toán chính thức trong năm
(1) Trong năm ngân sách
Căn cứ LCT giấy đã được phê duyệt, chuyên viên cơ quan Tài chính (đối với LCT ngân sách tỉnh, huyện), chuyên viên KSC KBNN (đối với LCT ngân sách xã) ghi (AP, ngày hiện tại):
Nợ TK 1516, 1526, 8116, 8126
            Có TK 3392 - Phải trả trung gian - AP
Kế toán KBNN nhận yêu cầu thanh toán, in Lệnh chi tiền phục hồi, áp thanh toán, ghi (AP, ngày hiện tại):
Nợ TK 3392 - Phải trả trung gian - AP
            Có TK 1112, 1191, 1192,...3931, 3932,....
(2) Trong thời gian chỉnh lý quyết toán
Căn cứ LCT giấy đã được phê duyệt, chuyên viên cơ quan Tài chính (đối với LCT ngân sách tỉnh, huyện), chuyên viên KSC KBNN (đối với LCT ngân sách xã) ghi (AP, kỳ 12 năm trước, ngày hiệu lực 31/12 năm trước):
Nợ TK 8116, 8126
            Có TK 3392 - Phải trả trung gian - AP
Kế toán KBNN nhận yêu cầu thanh toán, in Lệnh chi tiền phục hồi, áp thanh toán, ghi (AP, ngày hiện tại):
Nợ TK 3392 - Phải trả trung gian - AP
            Có TK 1112, 1191, 1192,..., 3931, 3932,....
b) Đối với các khoản chi từ dự toán tạm cấp
Thực hiện tương tự điểm a nêu trên.
c) Đối với các khoản chi từ dự toán tạm ứng
Thực hiện tương tự điểm a nêu trên, được theo dõi chi tiết mã nguồn 27 - Dự toán tạm ứng.
d) Trường hợp không kiểm soát dự toán
(1) Trong năm ngân sách
Căn cứ LCT giấy đã được phê duyệt, chuyên viên cơ quan tài chính (đối với LCT ngân sách tỉnh, huyện); chuyên viên KSC KBNN (đối với LCT ngân sách xã) hạch toán (AP, ngày hiện tại):
Nợ TK 1531, 8951
            Có TK 3392 - Phải trả trung gian - AP
Kế toán KBNN nhận yêu cầu thanh toán, in Lệnh chi tiền phục hồi, thanh toán cho đơn vị thụ hưởng, hạch toán (AP, ngày hiện tại):
Nợ TK 3392 - Phải trả trung gian - AP
            Có TK 1112, 1191, 1192,..., 3931, 3932....,
(2) Trong thời gian chỉnh lý quyết toán
Căn cứ LCT giấy đã được phê duyệt, chuyên viên cơ quan tài chính (đối với LCT ngân sách tỉnh, huyện); chuyên viên KSC KBNN (đối với LCT ngân sách xã) hạch toán (AP, kỳ 12 năm trước, ngày hiệu lực 31/12 năm trước):
Nợ TK 8951 - Chi NS theo cấp có thẩm quyền
            Có TK 3392 - Phải trả trung gian - AP
Kế toán KBNN nhận yêu cầu thanh toán, in Lệnh chi tiền phục hồi, thanh toán cho đơn vị thụ hưởng, hạch toán (AP, ngày hiện tại):
Nợ TK 3392 - Phải trả trung gian - AP
            Có TK 1112, 1191, 1192,..., 3931, 3932
2.1.1.2. Đơn vị thụ hưởng mở tài khoản tại Kho bạc
a) Đối với các khoản chi từ dự toán chính thức
(1) Trong năm ngân sách
Căn cứ LCT giấy đã được phê duyệt, chuyên viên cơ quan Tài chính (đối với LCT ngân sách tỉnh, huyện); chuyên viên KSC KBNN (đối với LCT ngân sách xã) ghi (GL, ngày hiện tại):
Nợ TK 1516, 1526,8116,8126
            Có TK 3853, 3863, 3711, 3712, 3741...
Kế toán KBNN nhận LCT, kiểm tra các thông tin của LCT, phê duyệt LCT trên hệ thống, in Lệnh chi tiền phục hồi từ hệ thống, ký và trình ký đầy đủ các chức danh trên chứng từ.
(2) Trong thời gian chỉnh lý quyết toán
Căn cứ LCT giấy đã được phê duyệt, chuyên viên cơ quan Tài chính (đối với LCT ngân sách tỉnh, huyện), chuyên viên KSC KBNN (đối với LCT ngân sách xã) ghi (GL, kỳ 13, ngày hiệu lực 31/12 năm trước):
Nợ TK 8116, 8126
            Có TK 3399 - Phải trả trung gian khác
Đồng thời ghi (GL, ngày hiện tại):
Nợ TK 3399 - Phải trả trung gian khác
Có TK 3853, 3711, 3712, 3741,...
Kế toán KBNN nhận LCT, kiểm tra các thông tin của LCT, phê duyệt LCT trên hệ thống, in Lệnh chi tiền phục hồi từ hệ thống, ký và trình ký đầy đủ các chức danh trên chứng từ.
b) Đối với các khoản chi từ dự toán tạm cấp
Thực hiện tương tự điểm a nêu trên.
c) Đối với các khoản chi từ dự toán tạm ứng
Thực hiện tương tự điểm a nêu trên theo dõi chi tiết mã nguồn 27- Dự toán tạm ứng.
d) Trường hợp không kiểm soát dự toán
(1) Trong năm ngân sách
- Căn cứ LCT giấy đã được phê duyệt, chuyên viên cơ quan Tài chính (đối với LCT ngân sách tỉnh, huyện), chuyên viên KSC KBNN (đối với LCT ngân sách xã) ghi (GL, ngày hiện tại):
Nợ TK 1531, 8951
            Có TK 3853, 3863, 3711, 3712, 3741...
- Kế toán KBNN nhận LCT, kiểm tra các thông tin của LCT, phê duyệt LCT trên hệ thống, in Lệnh chi tiền phục hồi từ hệ thống, ký và trình ký đầy đủ các chức danh trên chứng từ.
(2) Trong thời gian chỉnh lý quyết toán
- Căn cứ LCT giấy đã được phê duyệt, chuyên viên cơ quan Tài chính (đối với LCT ngân sách tỉnh, huyện), chuyên viên KSC KBNN (đối với LCT ngân sách xã) ghi (GL, kỳ 13, ngày hiệu lực 31/12 năm trước):
Nợ TK 8951 - Chi ngân sách theo quyết định của cấp có thẩm quyền
Có TK 3399 - Phải trả trung gian khác
Đồng thời ghi (GL, ngày hiện tại):
Nợ TK 3399 - Phải trả trung gian khác
            Có TK 3853, 3863, 3711, 3712, 3741,...
Kế toán KBNN nhận LCT, kiểm tra các thông tin của LCT, phê duyệt LCT trên hệ thống, in Lệnh chi tiền phục hồi từ hệ thống, ký và trình ký đầy đủ các chức danh trên chứng từ.
2.1.2. Thu hồi các khoản chi bằng lệnh chi tiền
2.1.2.1. Chuyển sổ tạm ứng thành thực chi bằng LCT
(1) Trong năm ngân sách
Căn cứ Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách do CQTC chuyển sang KBNN, KTV ghi (GL, ngày hiện tại):
Nợ TK 8116, 8126
            Có TK 1516, 1526
(2) Trong thời gian chỉnh lý quyết toán
Thực hiện tương tự như nội dung (1) nêu trên. Lưu ý hạch toán trên phân hệ Sổ cái (GL, kỳ 13, ngày hiệu lực 31/12 năm trước).
2.1.2.2. Thu hồi sổ tạm ứng từ dự toán tạm cấp khi có dự toán chính thức
Căn cứ Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách do CQTC chuyển sang KBNN, KTV ghi (GL, ngày hiện tại):
Nợ TK 8116, 8126
            Có TK 1516, 1526
CQTC thực hiện thu hồi dự toán tạm cấp bằng LCT.
2.1.2.3. Thu hồi tạm ứng từ dự toán tạm ứng bằng LCT khi có dự toán chính thức
a) Thu hồi trong năm
Căn cứ Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách do CQTC chuyển sang, KTV ghi (GL, ngày hiện tại):
Nợ TK 1516, 1526, 8116, 8126 (mã nguồn tương ứng của dự toán chính thức)
Có TK 1516, 1526, 8116, 8126 (mã nguồn 27 - Dự toán tạm ứng) CQTC thực hiện thu hồi dự toán tạm ứng bằng LCT.
b) Thu hồi trong thời gian CLQT
Căn cứ Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách do CQTC chuyển sang, KTV thu hồi ứng trước ghi (GL, kỳ 13 năm trước, ngày hiệu lực 31/12 năm trước):
Nợ TK 8116, 8126 (mã nguồn tương ứng của dự toán chính thức)
            Có TK 8116, 8126 (mã nguồn 27 - Dự toán tạm ứng)
CQTC thực hiện thu hồi dự toán tạm ứng bằng LCT.
2.1.2.4. Thu hồi số tạm ứng đối với các trường hợp không kiểm soát dự toán
a) Trong năm ngân sách
Căn cứ Giấy Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách của CQTC chuyển sang KBNN, KTV ghi (GL, ngày hiện tại):
Nợ TK 8116, 8126
            Có TK 1531- Tạm ứng kinh phí chi TX không kiểm soát dự toán
b) Trong thời gian CLQT
Căn cứ Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách của CQTC chuyển sang KBNN, KTV ghi (GL, kỳ 13, ngày hiệu lực 31/12 năm trước):
Nợ TK 8116, 8126
            Có TK 1531 - Tạm ứng kinh phí chi TX không kiểm soát dự toán 2.1.3. Nộp trả kinh phí cấp bằng LCT
Căn cứ Giấy nộp trả kinh phí, Giấy báo có NH, Lệnh chuyển có kiểm chứng từ phục hồi, kế toán KBNN ghi (GL):
(1) Trong năm ngân sách Tại ngày hiện tại:
Nợ TK 1112, 1191, 1192,..., 3931, 3932, 3856
            Có TK 1516, 1526 ,1531, 8116, 8126, 8951 (chi tiết mã nguồn 27- Dự toán tạm ứng, nếu có)
(2) Trong thời gian chỉnh lý quyết toán
Tại ngày hiện tại:
Nợ TK 1112, 1191, 1192,..., 3931, 3932..., 3856,...
            Có TK 3399 - Phải trả trung gian khác
Đồng thời ghi (kỳ 13, ngày hiệu lực 31/12 năm trước):
Nợ TK 3399 - Phải trả trung gian khác
Có TK 1516, 1526 ,1531, 8116, 8126, 8951 (chi tiết mã nguồn 27- Dự toán tạm ứng, nếu có)
(3) Sau thời gian chỉnh lý quyết toán
* Thời điểm từ sau 31/01 đến ngày 15/11:
(GL, ngày hiện tại):
Nợ TK 1112, 1191, 1192,..., 3853, 3856, 3931, 3932
            Có TK 3399 - Phải trả trung gian khác
Đồng thời ghi (GL, kỳ 13, ngày hiệu lực 31/12 năm trước), kế toán:
Nợ TK 3399 - Phải trả trung gian khác
            Có TK 1516, 1526, 1531, 8116, 8126, 8951
Lưu ý: Đối với trường hợp thu hồi khoản chi có kiểm soát dự toán, việc thu hồi dự toán tương ứng với khoản chi NS bằng LCT do CQTC thực hiện (phối hợp với KBNN), cụ thể như sau:
+ Trường hợp chưa chạy chương trình chuyển nguồn sang năm sau, chuyên viên CQTC lập Phiếu điều chỉnh dự toán, hủy bỏ dự toán, hạch toán kỳ 13 năm trước, BA, mã loại dự toán 10:
Nợ TK 9631 - Dự toán bị hủy
            Có TK 9524, 9528
+ Trường hợp đã chạy chương trình chuyển nguồn cuối năm, kế toán phải phục hồi bút toán khử số dư âm trước khi hủy dự toán, kế toán ghi (BA, kỳ 13 năm trước):
Nợ TK 9524, 9528 (Mã loại dự toán 19)
            Có TK 8116, 8126
Đồng thời:
Nợ TK 9631 - Dự toán bị hủy
            Có TK 9524, 9528 (mã loại dự toán 10)
* Sau ngày 15/11:
Căn cứ Giấy nộp trả kinh phí, Giấy báo có NH, Lệnh chuyển có kiêm chứng từ phục hồi, kế toán KBNN ghi (GL):
Nợ TK 1112, 1191, 1192,..., 3853, 3856, 3931, 3932
            Có TK 7111- Thu NSNN (mã ĐVQHNS của đơn vị đã sử dụng kinh phí nộp trả)
2.1.4. Xử lý các khoản chi NSNN chưa thu hồi được
2.1.4.1. Xử lý các khoản tạm ứng chưa thu hồi được sau thời gian chỉnh lý quyết toán
Các khoản chi tạm ứng NSNN phải thu hồi nhưng chưa thu hồi được, Kho bạc Nhà nước theo dõi trên tài khoản tạm ứng của năm ngân sách đó. Đối với trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển sang năm sau, kế toán thực hiện tái phân loại tạm ứng và chuyển sang năm sau tiếp tục theo dõi tạm ứng đối với khoản dự toán được phép chuyển sang năm sau.
2.1.4.2. Xử lý các khoản thực chi NSNN không được quyết toán
Căn cứ Quyết định của cơ quan có thẩm quyền, kế toán lập Phiếu điều chỉnh, ghi (GL):
Nợ TK 1516, 1526
Có TK 8116, 8126
2.1.5. Điều chỉnh sai lầm
2.1.5.1. Trường hợp cấp kinh phí cho đi tượng thụ hưởng mở tại ngân hàng, lĩnh tiền mặt
(1) Sai lầm phát hiện khi chưa chuyển chứng từ sang KBNN
- Nếu YCTT chưa được xác nhận: chuyên viên CQTC tìm và hủy YCTT.
- Trường hợp đã thực hiện bước xác nhận nhưng chưa phê duyệt, chuyên viên CQTC tìm lại bút toán đó để hủy (AP, ngày hiện tại):
Đỏ Nợ TK 1516, 1526, 8116, 8126
Đỏ Có TK 3392 - Phải trả trung gian - AP
Sau đó nhập lại YCTT với thông tin đúng.
(Phiếu điều chỉnh lưu tại CQTC, không phải gửi sang KBNN).
(2) Sai lầm phát hiện khi đã chuyển chứng từ sang KBNN
- Trường hợp KTT KBNN chưa phê duyệt, KTT, KTV KBNN, người duyệt CQTC lần lượt thực hiện loại bỏ chứng từ, chuyển trả lại chứng từ cho CQTC, thực hiện đảo bút toán (AP, ngày hiện tại):
Đỏ Nợ TK 1516, 1526, 8116, 8126
            Đỏ Có TK 3392 - Phải trả trung gian - AP
- Trường hợp KTT đơn vị KBNN đã phê duyệt nhưng chưa đi thanh toán: CQTC gửi văn bản sang KBNN, kế toán KBNN lập Phiếu điều chỉnh hạch toán bút toán hủy trên hệ thống (AP, ngày hiện tại):
+ Trường hợp chưa áp thanh toán
Đỏ Nợ TK 1516, 1526, 8116, 8126
Đỏ Có TK 3392 - Phải trả trung gian - AP
+ Trường hợp đã áp thanh toán nhưng chưa thanh toán cho đối tượng thụ hưởng, căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh của CQTC, kế toán lập Phiếu điều chỉnh, xử lý:
+ KTT KBNN hủy thanh toán (AP, ngày hiện tại):
Đỏ Nợ TK 3392 - Phải trả trung gian - AP
Đỏ Có TK 1112, 1191, 1192,..., 3931, 3932
+ KTV hủy YCTT (AP, ngày hiện tại):
Đỏ Nợ TK 1516, 1526, 8116, 8126
Đỏ Có TK 3392 - Phải trả trung gian - AP
- Trường hợp đã thanh toán cho đối tượng thụ hưởng:
+ Trường hợp nhập sai thông tin các đoạn mã của tài khoản chi NSNN trên hệ thống:
Căn cứ Phiếu điều chỉnh của CQTC, kế toán KBNN ghi (GL, ngày hiện tại):
Đỏ Nợ TK 1516, 1526, 8116, 8126 (Chi tiết đoạn mã đã hạch toán sai)
Đen Nợ TK 1516, 1526, 8116, 8126 (Chi tiết các đoạn mã đúng)
+ Trường hợp sai thông tin đơn vị thụ hưởng: sai tên, số hiệu tài khoản, ngân hàng:
(1) Nếu thu hồi được tiền, ngân hàng chuyển trả lại: Căn cứ giấy báo Có ngân hàng trả về, kế toán ghi (GL, ngày hiện tại):
Nợ TK 1132, 1191, 1192, 3931, 3932,...
            Có TK 1516, 1526, 8116, 8126
KBNN trả lại CQTC 01 liên chứng từ để có căn cứ lập lại YCTT cho đơn vị thụ hưởng.
(2) Trường hợp không thu hồi được tiền: Cơ quan Tài chính và KBNN phối hợp thực hiện xác định trách nhiệm của các thành viên liên quan.
+ Trường hợp sai số tiền:
Nếu số tiền đã nhập trên hệ thống nhỏ hơn số tiền trên chứng từ giấy: Chuyên viên CQTC sẽ lập Phiếu chuyển khoản với số tiền chênh lệch thiếu còn lại làm căn cứ nhập bổ sung bút toán mới trên hệ thống, hạch toán AP, ngày hiện tại:
Nợ TK 1516, 1526, 8116, 8126
            Có TK 3392 - Phải trả trung gian AP
Nếu số tiền đã nhập trên hệ thống lớn hơn số tiền trên LCT giấy: Xác định trách nhiệm của người đã chuyển thừa tiền và CQTC có công văn đề nghị đơn vị thụ hưởng chuyển trả phần kinh phí đã chuyển thừa, gửi KBNN đồng cấp để cùng phối hợp thực hiện. Trong trường hợp không thu hồi được số tiền thừa, CQTC và đơn vị KBNN xác định trách nhiệm của các thành viên liên quan.
2.1.5.2. Trường hợp sai lầm khi cấp kinh phí cho đơn vị thụ hưởng mở tại Kho bạc
(1) Sai lầm phát hiện khi chứng từ chưa chuyển sang KBNN
- Trường hợp chưa đệ trình phê duyệt chuyên viên CQTC sửa lại các thông tin đã nhập sai trên hệ thống, đệ trình phê duyệt.
- Trường hợp đã đệ trình phê duyệt, người duyệt CQTC từ chối phê duyệt, chuyên viên CQTC sửa lại các thông tin đã nhập sai trên hệ thống, đệ trình phê duyệt lại.
(2) Sai lầm phát hiện khi chứng từ đã được chuyển sang KBNN (đã được CQTC phê duyệt)
a) Trường hợp KTT KBNN chưa phê duyệt, KTT, KTV KBNN, người duyệt CQTC lần lượt thực hiện loại bỏ chứng từ, chuyên viên CQTC sửa lại các thông tin đã nhập sai trên hệ thống, đệ trình phê duyệt lại.
b) Trường hợp KTT đã phê duyệt nhưng chưa thanh toán cho đơn vị thụ hưởng:
CQTC gửi văn bản đề nghị điều chỉnh đến KBNN, kế toán KBNN lập Phiếu điều chỉnh ghi (GL, ngày hiện tại):
Đỏ Nợ TK 1516, 1526, 8116, 8126
Đỏ Có TK 3853, 3711,...
c) Trường hợp đã thanh toán cho khách hàng:
* Sai thông tin các đoạn mã trong tổ hợp tài khoản: căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh của cơ quan tài chính, kế toán lập Phiếu điều chỉnh ghi (GL, ngày hiện tại):
Đỏ Nợ TK 1516, 1526, 8116, 8126 (Chi tiết các đoạn mã sai)
Đen Nợ TK 1516, 1526, 8116, 8126 (Chi tiết các đoạn mã đúng)
* Sai đơn vị thụ hưởng
CQTC: Gửi văn bản đề nghị KBNN thu hồi tiền.
- Trường hợp tài khoản tiền gửi của đơn vị còn số dư:
+ Trường hợp NSNN năm nay, căn cứ văn bản của CQTC, kế toán lập Phiếu điều chỉnh, ghi (GL, ngày hạch toán hiện tại):
Đỏ Nợ TK 1516, 1526, 8116, 8126
Đỏ Có TK 3711, 3712, 3741,...
+ Trường hợp NSNN năm trước, ghi (GL, kỳ 13, ngày hiệu lực 31/12 năm trước):
Đỏ Nợ TK 1516, 1526, 8116, 8126
Đen Nợ TK 3399 - Phải trả trung gian khác
Đồng thời ghi (GL, ngày hiện tại):
Đỏ Có TK 3711,3712, 3741,...
Đen Có TK 3399 - Phải trả trung gian khác
- Trường hợp không thu hồi đủ số tiền, CQTC phối hợp với đơn vị KBNN xác định trách nhiệm của các thành viên liên quan.
* Trường hợp chuyên viên CQTC nhập sai số tiền trên hệ thống so với số tiền ghi trên chứng từ giấy:
- Trường hợp số tiền đã nhập trên hệ thống nhỏ hơn số tiền trên chứng từ giấy: chuyên viên CQTC nhập bổ sung bút toán mới trên hệ thống, ghi (GL, ngày hạch toán hiện tại):
Nợ TK 1516, 1526, 8116, 8126
            Có TK 3853, 3711, 3712, 3741...
- Trường hợp số tiền đã nhập trên hệ thống lớn hơn số tiền trên LCT giấy:
Xác định trách nhiệm của người đã chuyển thừa tiền và CQTC có công văn đề nghị đơn vị thụ hưởng chuyển trả phần kinh phí đã chuyển thừa.
2.2. Kế toán chi XDCB cấp bằng Lệnh chi tiền
2.2.1. Kế toán cấp kinh phí bằng Lệnh chi tiền
2.2.1.1. Đơn vị thụ hưởng mở tài khoản tại ngân hàng, lĩnh tiền mặt
a) Đối với các khoản chi từ dự toán chính thức trong năm
(1) Trong năm ngân sách
- Căn cứ LCT giấy đã được phê duyệt, chuyên viên cơ quan Tài chính (đối với LCT ngân sách tỉnh, huyện); chuyên viên kiểm soát chi (đối với LCT ngân sách xã) ghi (AP, ngày hiện tại):
Nợ TK 1716, 8221
            Có TK 3392 - Phải trả trung gian - AP
- Kế toán viên KBNN nhận yêu cầu thanh toán, in LCT phục hồi, áp thanh toán, ghi (AP, ngày hiện tại):
Nợ TK 3392 - Phải trả trung gian - AP
            Có TK 1112, 1191, 1192,..., 3931, 3932
(2) Trong thời gian chỉnh lý quyết toán
- Căn cứ LCT giấy đã được phê duyệt, chuyên viên cơ quan Tài chính (đối với LCT ngân sách tỉnh, huyện); chuyên viên kiểm soát chi (đối với LCT ngân sách xã) ghi (AP, kỳ 12 năm trước, ngày hiệu lực 31/12 năm trước):
Nợ TK 8221 - Chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng lệnh chi tiền
Có TK 3392 - Phải trả trung gian - AP
- Kế toán viên KBNN nhận yêu cầu thanh toán, in LCT phục hồi, áp thanh toán, ghi (AP, ngày hiện tại):
Nợ TK 3392 - Phải trả trung gian - AP
Có TK 1112, 1191, 1192,..., 3931, 3932
b) Đối với các khoản chi từ dự toán ứng trước
- Căn cứ LCT giấy đã được phê duyệt, chuyên viên cơ quan Tài chính (đối với LCT ngân sách tỉnh, huyện); chuyên viên kiểm soát chi (đối với LCT ngân sách xã) ghi (AP, ngày hiện tại):
Nợ TK 1733 - Ứng trước kinh phí chi đầu tư XDCB bằng lệnh chi tiền
Có TK 3392 - Phải trả trung gian - AP
- Kế toán viên KBNN nhận yêu cầu thanh toán, in LCT phục hồi, áp thanh toán, hạch toán (AP, ngày hiện tại):
Nợ TK 3392 - Phải trả trung gian - AP
Có TK 1112, 1191, 1192,..., 3931, 3932....
d) Trường hợp không kiểm soát dự toán
(1) Trong năm ngân sách
Căn cứ LCT giấy đã được phê duyệt, chuyên viên cơ quan Tài chính (đối với LCT ngân sách tỉnh, huyện), chuyên viên KSC KBNN (đối với LCT ngân sách xã) ghi (AP, ngày hiện tại):
Nợ TK 1717, 1737, 8951
            Có TK 3392 - Phải trả trung gian - AP
- Kế toán KBNN nhận yêu cầu thanh toán, in Lệnh chi tiền phục hồi, thanh toán cho đơn vị thụ hưởng, hạch toán (AP, ngày hiện tại):
Nợ TK 3392 - Phải trả trung gian - AP
Có TK 1112, 1191, 1192,..., 3931, 3932
(2) Trong thời gian chỉnh lý quyết toán
Căn cứ LCT giấy đã được phê duyệt, chuyên viên cơ quan Tài chính (đối với LCT ngân sách tỉnh, huyện), chuyên viên KSC KBNN (đối với LCT ngân sách xã) ghi (AP, ngày hiện tại):
Nợ TK 8951 - Chi ngân sách theo quyết định của cấp có thẩm quyền
Có TK 3392 - Phải trả trung gian - AP
- Kế toán KBNN nhận yêu cầu thanh toán, in Lệnh chi tiền phục hồi, thanh toán cho đơn vị thụ hưởng, hạch toán (AP, ngày hiện tại):
Nợ TK 3392 - Phải trả trung gian - AP
Có TK 1112, 1191, 1192,..., 3931, 3932
2.2.1.2. Đơn vị thụ hưởng mở tài khoản tại Kho bạc
a) Đối với các khoản chi từ dự toán chính thức
(1) Trong năm ngân sách
- Căn cứ LCT giấy đã được phê duyệt, chuyên viên cơ quan Tài chính (đối với LCT ngân sách tỉnh, huyện), chuyên viên KSC KBNN (đối với LCT ngân sách xã) ghi (GL, ngày hiện tại):
Nợ TK 1716, 8221
            Có TK 3853, 3711, 3712, 3741...
Kế toán KBNN nhận LCT, kiểm tra các thông tin của LCT, phê duyệt LCT trên hệ thống, in Lệnh chi tiền phục hồi từ hệ thống, ký và trình ký đầy đủ các chức danh trên chứng từ.
(2) Trong thời gian chỉnh lý quyết toán
- Căn cứ LCT giấy đã được phê duyệt, chuyên viên cơ quan Tài chính (đối với LCT ngân sách tỉnh, huyện), chuyên viên KSC KBNN (đối với LCT ngân sách xã) ghi (GL, kỳ 13, ngày hiệu lực 31/12 năm trước):
Nợ TK 8221 - Chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng lệnh chi tiền
Có TK 3399 - Phải trả trung gian khác
Đồng thời ghi (GL, ngày hiện tại):
Nợ TK 3399 - Phải trả trung gian khác
Có TK 3853, 3711, 3712, 3741,...
Kế toán KBNN nhận LCT, kiểm tra các thông tin của LCT, phê duyệt LCT trên hệ thống, in Lệnh chi tiền phục hồi từ hệ thống, ký và trình ký đầy đủ các chức danh trên chứng từ.
b) Đối với các khoản chi từ dự toán ứng trước
- Căn cứ LCT giấy đã được phê duyệt, chuyên viên cơ quan Tài chính (đối với LCT ngân sách tỉnh, huyện), chuyên viên KSC KBNN (đối với LCT ngân sách xã) ghi (GL, ngày hiện tại):
Nợ TK 1733 - Ứng trước kinh phí chi đầu tư XDCB bằng lệnh chi tiền
Có TK 3853, 3711, 3712, 3741,...
Kế toán KBNN nhận LCT, kiểm tra các thông tin của LCT, phê duyệt LCT trên hệ thống, in Lệnh chi tiền phục hồi từ hệ thống, ký và trình ký đầy đủ các chức danh trên chứng từ.
c) Trường hợp không kiểm soát dự toán
(1) Trong năm ngân sách
- Căn cứ LCT giấy đã được phê duyệt, chuyên viên cơ quan Tài chính (đối với LCT ngân sách tỉnh, huyện), chuyên viên KSC KBNN (đối với LCT ngân sách xã) ghi (GL, ngày hiện tại):
Nợ TK 1717, 1737, 8951
            Có TK 3853, 3711, 3712, 3741...
Kế toán KBNN nhận LCT, kiểm tra các thông tin của LCT, phê duyệt LCT trên hệ thống, in Lệnh chi tiền phục hồi từ hệ thống, ký và trình ký đầy đủ các chức danh trên chứng từ.
(2) Trong thời gian chỉnh lý quyết toán
- Căn cứ LCT giấy đã được phê duyệt, chuyên viên cơ quan Tài chính (đối với LCT ngân sách tỉnh, huyện), chuyên viên KSC KBNN (đối với LCT ngân sách xã) ghi (GL, kỳ 13, ngày hiệu lực 31/12 năm trước):
Nợ TK 8951 - Chi ngân sách theo quyết định của cấp có thẩm quyền
Có TK 3399 - Phải trả trung gian khác
Đồng thời ghi (GL, ngày hiện tại):
Nợ TK 3399 - Phải trả trung gian khác
Có TK 3853, 3711, 3712, 3741,...
Kế toán KBNN nhận LCT, kiểm tra các thông tin của LCT, phê duyệt LCT trên hệ thống, in Lệnh chi tiền phục hồi từ hệ thống, ký và trình ký đầy đủ các chức danh trên chứng từ.
2.2.2. Thu hồi sổ tạm ứng, ứng trước lệnh chi tiền
2.2.2.1. Chuyển sổ tạm ứng thành thực chi bằng LCT
(1) Trong năm ngân sách
Căn cứ Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách do CQTC chuyển sang KBNN, kế toán KBNN ghi (GL, ngày hiện tại):
Nợ TK 8221 - Chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng lệnh chi tiền
            Có TK 1716 - Tạm ứng kinh phí chi đầu tư XDCB bằng LCT
(2) Trong thời gian chỉnh lý quyết toán
Thực hiện tương tự như nội dung (1) nêu trên. Lưu ý hạch toán phân hệ sổ cái GL, kỳ 13, ngày hiệu lực 31/12 năm trước.
2.2.2.2. Thu hồi ứng trước khi có dự toán chính thức
a) Thu hồi trong năm
Căn cứ Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách do CQTC chuyển sang, KTV ghi (GL, ngày hiện tại):
Nợ TK 1716, 8221
            Có TK 1733 - Ứng trước kinh phí chi đầu tư XDCB bằng LCT CQTC thực hiện thu hồi dự toán ứng trước bằng LCT.
b) Thu hồi trong thời gian CLQT
Căn cứ Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách do CQTC chuyển sang, KTV thu hồi ứng trước ghi (GL, kỳ 13, ngày hiệu lực 31/12 năm trước):
Nợ TK 8221 - Chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng lệnh chi tiền
            Có TK 1733 - Ứng trước kinh phí chi đầu tư XDCB bằng LCT
CQTC thực hiện thu hồi dự toán ứng trước bằng LCT.
2.22.3. Thu hồi số ứng trước đối với các trường hợp không kiểm soát dự toán
a) Trong năm ngân sách
Căn cứ Giấy Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách của CQTC chuyển sang KBNN, KTV ghi (GL, ngày hiện tại):
Nợ TK 8221 - Chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng lệnh chi tiền
            Có TK 1737 - Ứng trước KP chi ĐT XDCB không kiểm soát DT
b) Trong thời gian chỉnh lý quyết toán
Căn cứ Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách do CQTC chuyển sang, KTV thu hồi ứng trước ghi (GL, kỳ 13, ngày hiệu lực 31/12 năm trước):
Nợ TK 8221 - Chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng lệnh chi tiền
            Có TK 1737 - Ứng trước KP chi ĐT XDCB không kiểm soát DT
2.2.2.4. Thu hồi tạm ứng khi có dự toán chính thức đối với các trường hợp không kiểm soát dự toán
a) Trong năm ngân sách
Căn cứ Giấy Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách của CQTC chuyển sang KBNN, kế toán KBNN ghi (GL, ngày hiện tại):
Nợ TK 8221 - Chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng lệnh chi tiền
            Có TK 1717 - Tạm ứng kinh phí ĐTXDCB không kiểm soát DT
b) Trong thời gian chỉnh lý quyết toán
Căn cứ Giấy Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách của CQTC chuyển sang KBNN, kế toán KBNN ghi (GL, kỳ 13, ngày hiệu lực 31/12 năm trước):
Nợ TK 8221 - Chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng lệnh chi tiền
            Có TK 1717 - Tạm ứng kinh phí ĐTXDCB không kiểm soát DT
2.2.3. Nộp trả kinh phí cấp bằng LCT
Căn cứ Giấy nộp trả kinh phí, Giấy báo có NH, Lệnh chuyển có kiểm chứng từ phục hồi, kế toán KBNN ghi (GL):
(1) Trong năm ngân sách:
Tại ngày hiện tại:
Nợ TK 1112, 1191, 1192,..., 3856, 3866, 3931, 3932
Có TK 1716, 1717, 1733, 1737, 8221, 8951
(2) Trong thời gian chỉnh lý quyết toán:
Tại ngày hiện tại:
Nợ TK 1112, 1191, 1192,..., 3856, 3866, 3931, 3932
Có TK 3399 - Phải trả trung gian khác Đồng thời ghi (GL, kỳ 13, ngày hiệu lực 31/12 năm trước):
Nợ TK 3399 - Phải trả trung gian khác
Có TK 1716, 1717, 8221, 8951
(3) Sau thời gian chỉnh lý quyết toán:
* Thời điểm từ sau ngày 31/01 đến ngày 15/11:
Kế toán KBNN ghi (GL, ngày hiện tại):
Nợ TK 1112, 1191, 1192,..., 3856, 3866, 3931, 3932
            Có TK 3399 - Phải trả trung gian khác
Đồng thời ghi (GL, kỳ 13, ngày hiệu lực 31/12 năm trước):
Nợ TK 3399 - Phải trả trung gian khác
            Có TK 1716, 1717, 8221, 8951
Lưu ý: Đối với trường hợp thu hồi khoản chi có kiểm soát dự toán, việc thu hồi dự toán tương ứng với khoản chi NS bằng LCT do CQTC thực hiện (phối hợp với KBNN) và được thực hiện như sau:
+ Trường hợp chưa chạy chương trình chuyển nguồn sang năm sau, chuyên viên CQTC lập Phiếu điều chỉnh dự toán, hủy bỏ dự toán, hạch toán kỳ 13 năm trước, BA, mã loại dự toán 10:
Nợ TK 9631 - Dự toán bị hủy
            Có TK 9553 - Dự toán chi đầu tư XDCB giao trong năm bằng LCT
+ Trường hợp đã chạy chương trình chuyển nguồn cuối năm, kế toán thực hiện phục hồi bút toán khử số dư âm trước khi hủy dự toán, ghi (BA, kỳ 13 năm trước, ngày hiệu lực 31/12 năm trước):
Nợ TK 9553 - DT chi ĐT XDCB giao trong năm bằng LCT (Mã loại DT 19)
            Có TK 8221 - Chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng lệnh chi tiền
Đồng thời:
Nợ TK 9631 - Dự toán bị hủy
            Có TK 9553 - DT chi ĐT XDCB giao trong năm bằng LCT (Mã loại DT 10)
* Sau ngày 15/11:
Căn cứ Giấy nộp trả kinh phí, Giấy báo có NH, Lệnh chuyển có kiểm chứng từ phục hồi, kế toán KBNN ghi (GL):
Nợ TK 1112, 1191, 1192,..., 3853, 3856, 3931, 3932
Có TK 7111-Thu NSNN
2.2.4. Xử lý các khoản chi chưa thu hồi được
2.2.4.1. Xử lý các khoản tạm ứng chưa thu hồi được sau thời gian chỉnh lý quyết toán
Các khoản chi tạm ứng NSNN phải thu hồi nhưng chưa thu hồi được, Kho bạc Nhà nước theo dõi trên tài khoản tạm ứng của năm ngân sách đó. Đối với trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển sang năm sau, kế toán thực hiện tái phân loại tạm ứng và chuyển sang năm sau tiếp tục theo dõi tạm ứng đối với khoản dự toán được phép chuyển sang năm sau.
2.2.4.2. Xử lý các khoản thực chi NSNN không được quyết toán
Căn cứ Quyết định của cơ quan có thẩm quyền, kế toán lập Phiếu điều chỉnh, ghi (GL):
Nợ TK 1716, 1717
            Có TK 8221 - Chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng lệnh chi tiền
2.2.5. Điều chỉnh sai lầm
Hạch toán tương tự như điều chỉnh chi thường xuyên bằng LCT, lưu ý chọn mã tài khoản phù hợp.
2.3. Kế toán chi đầu tư phát triển khác bằng lệnh chi tiền
Hạch toán tương tự như chi đầu tư XDCB bằng lệnh chi tiền, lưu ý chọn mã tài khoản cho phù hợp.
2.4. Kế toán chi NSNN chuyển vào quỹ dự trữ tài chính đối với ngân sách tỉnh
2.4.1. Tại cơ quan Tài chính (Vụ NSNN thực hiện)
a) Trường hợp có giao dự toán đến cấp 4
- Trong năm ngân sách: hạch toán (GL, ngày hạch toán hiện tại):
Nợ TK 1983, 8992 - Tạm ứng/chi KP khác bằng LCT
Có TK 5611, 5612 - Quỹ dự trữ tài chính
- Trong thời gian chỉnh lý quyết toán:
+ Hạch toán chi NSNN (GL, kỳ 13, ngày hạch toán 31/12 năm trước):
Nợ TK 8992 - Chi KP khác bằng LCT
            Có TK 3399 - Phải trả trung gian khác
+ Đồng thời ghi (GL, ngày hạch toán hiện tại):
Nợ TK 3399 - Phải trả trung gian khác
            Có TK 5611, 5612 - Quỹ dự trữ tài chính
b) Trường hợp không giao dự toán đến cấp 4
- Trong năm ngân sách: hạch toán (GL, ngày hạch toán hiện tại):
Nợ TK 1984, 8951
            Có TK 5611, 5612 - Quỹ dự trữ tài chính
- Trong thời gian chỉnh lý quyết toán:
+ Hạch toán chi NSNN (GL, kỳ 13, ngày hạch toán 31/12 năm trước):
Nợ TK 8951 - Chi NS theo QĐ của cấp có thẩm quyền
Có TK 3399 - Phải trả trung gian khác
- Đồng thời ghi (GL, ngày hạch toán hiện tại):
Nợ TK 3399 - Phải trả trung gian khác
            Có TK 5611, 5612 - Quỹ dự trữ tài chính
2.4.2. Tại KBNN đồng cấp
Kế toán viên KBNN nhận LCT, kiểm tra các thông tin của LCT: Sự phù hợp giữa các yếu tố trên LCT như giữa TK và mục chi, giữa chương - khoản và TM,... nếu sai thì trả lại để CQTC (Vụ NSNN) điều chỉnh lại thông tin. Nếu chứng từ đã đảm bảo các yếu tố, kế toán viên KBNN nhận yêu cầu thanh toán, in lệnh chi tiền phục hồi từ hệ thống, định khoản, ký và trình ký đầy đủ các chức danh trên chứng từ theo quy định.
C. TCHỨC THỰC HIỆN
Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện nhập dự toán chi Ngân sách Nhà nước hàng năm vào Hệ thống TABMIS theo đúng quy chế phân công trách nhiệm các đơn vị thực hiện nhập dự toán chi ngân sách Trung ương hàng năm vào Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS) theo Quyết định số 2832/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 3281/QĐ-BTC ngày 19/12/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế phân công trách nhiệm các đơn vị thực hiện nhập dự toán chi Ngân sách trung ương hàng năm vào TABMIS, Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình nhập dự toán, lệnh chi tiền thuộc Ngân sách trung ương trên TABMIS. Công văn này thay thế cho Công văn số 8859/BTC-KBNN ngày 09/07/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán dự toán, Lệnh chi tiền NSTW áp dụng cho TABMIS.
Thủ trưởng các đơn vị Bộ/ngành tham gia TABMIS, các đơn vị khác có liên quan trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Tài chính (các Vụ Tài chính chuyên ngành), KBNN các cấp tổ chức triển khai nhập dự toán NSTW kịp thời, chính xác cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ Tài chính chuyên ngành - BTC;
- Lưu: VT, KBNN (450 bản)
TL. BỘ TRƯỞNG
TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Nguyễn Hồng Hà
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi