Công văn 14700/BTC-CĐKT của Bộ Tài chính về việc công khai danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán BCTC năm 2005 và 2006

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 14700/BTC-CĐKT
NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2005 VỀ VIỆC CÔNG KHAI DANH SÁCH
CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2005 VÀ 2006

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố

- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố

- Các Tổng công ty Nhà nước

 

Hiện nay ở Việt Nam có hơn 80 công ty kiểm toán đang hoạt động. Thực hiện quy định tại Điều 33 Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập, điểm 2 mục c phần II Thông tư số 64/2004/TT-BTC ngày 29/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP và Điều 1, Điều 3 Quyết định số 47/QĐ-BTC ngày 14/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chuyển giao cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số nội dung công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán, hàng năm các công ty kiểm toán phải thực hiện việc thông báo danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề với Bộ Tài chính. Hiện nay chỉ những công ty kiểm toán có từ 3 người có Chứng chỉ kiểm toán viên trở lên mới đủ điều kiện thực hiện kiểm toán và được Bộ Tài chính ký xác nhận danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề. Các kiểm toán viên đã đăng ký hành nghề và được Bộ Tài chính xác nhận mới được ký tên trong Báo cáo kiểm toán.

Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) thông báo Danh sách các công ty kiểm toán đã đăng ký ngành nghề kiểm toán năm 2006 và đã được Bộ Tài chính xác nhận (Phụ lục kèm theo). Những công ty này đủ điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2005 và 2006.

Bộ Tài chính yêu cầu Quý cơ quan nhắc nhở các doanh nghiệp, đơn vị quy định trên và không chấp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp do các công ty kiểm toán không có tên trong danh sách các công ty kiểm toán nói trên, kiểm toán

Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) gửi kèm cuốn sách "Danh sách kiểm toán viên hành nghề" cập nhật thông tin về các công ty kiểm toán đang hoạt động tại Việt Nam và kiểm toán viên hành nghề tính đến tháng 7 năm 2005.

 

TL.Bộ trưởng

Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán

Bùi Văn Mai

Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam


PHỤ LỤC

Danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán BCTC
năm 2005 và 2006

(Tính đến ngày 18/11/2005, kèm theo Công văn số 14700/BTC-CĐKT
ngày 18/11/2005 của Bộ Tài chính)

 

TT

Tên công ty kiểm toán

Tên viết tắt

Ngày thành lập

1

Công ty Kiểm toán Việt Nam TNHH

VACO

13/05/1991

2

Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán

AASC

13/05/1991

3

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

E&Y

03/11/1992

4

Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học

AISC

29/04/1994

5

Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam

PwC

14/05/1994

6

Công ty TNHH KPMG Việt Nam

KPMG

17/05/1994

7

Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn

A$C

13/02/1995

8

Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán

AFC

13/02/1995

9

Công ty Kiểm toán và Kế toán

AAC

13/02/1995

10

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Tài chính kế toán Thuỷ Chung

Thủy Chung

28/06/1996

11

Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

CPA-HN

26/01/1999

12

Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam

G.T

29/09/1999

13

Công ty TNHH Kiểm toán AS

AS

07/05/2000

14

Công ty TNHH Kiểm toán M&H

M&H

08/12/2000

15

Công ty TNHH Kế Toán Kiểm toán Tư Vấn Việt Nam

AACC

19/02/2001

16

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Á Châu

AIA

12/04/2001

17

Công ty TNHH Quản trị Tiên Phong

P

12/06/2001

18

Công ty TNHH Kiểm toán DTL

DTL

09/07/2001

19

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn TCKT Hồng Đức

22/08/2001

20

Công ty TNHH Kiểm toán và Tin học Sài Gòn

THSG

22/08/2001

21

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Việt Nam

VIA

09/10/2001

22

Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin học Kiến Hưng

Kiến Hưng

11/10/2001

23

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập

IAC

19/11/2001

24

Công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam

VAE

21/12/2001

25

Công ty TNHH Mê Kong

MêKong

05/8/2002

26

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Việt Nam

ATIC Việt nam

15/08/2002

27

Công ty Cổ phần Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt

Vietland

26/09/2002

28

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Quản lý

ICA

09/12/2002

29

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn TCKT Thanh Đức

VAE

26/06/2002

30

Công ty TNHH Hoàng và Thắng

MêKong

14/10/2002

31

Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và Dịch vụ Tài chính Việt Nam

VINAUDI

15/01/2003

32

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán CA&A

CA&A

09/04/2003

33

Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Việt Nam

VNAudit

06/05/2003

34

Công ty TNHH Quản lý-Kiểm toán Tư vấn M.A..A.C

MAAC

21/05/2003

35

Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long

T.T.L

18/06/2003

36

Công ty Cổ phần Kiểm toán - Tư vấn Thuế ATC

ATC

05/08/2003

37

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Tài chính D.N.P

DNP

01/09/2003

38

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Phần mềm TDK

TDK

28/02/2002

39

Công ty TNHH Kiểm toán U&I

U&I

15/10/2001

40

Công ty TNHH Kiểm toán A.B.B Việt Nam

ABB

06/06/2001

41

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Việt Nam

VAAC

08/01/2003

42

Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tư vấn Sài Minh

Sài Minh

13/09/2000

43

Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S

S&S

16/01/2003

44

Công ty Cổ phần Kiểm toán Quảng Ninh

AQN

12/12/2003

45

Công ty TNHH Kiểm toán Trung lập

Trung Lập

10/11/2003

46

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán A.P.B

APB

16/10/2003

47

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA

ACPA

14/04/2004

48

Công ty TNHH Tư vấn Kế toán Tài chính - Thuế Kiểm toán COM.PT

COM.PT

16/04/2001

49

Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ

A.A

02/11/2001

50

Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Vietvalues

20/11/2003

51

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế

IFC

24/10/2001

52

Công ty Cổ phần Kiểm toán Quốc tế Đức - Anh

FADA

23/02/2004

53

Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT

STT

19/05/2004

54

Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam

CPA Việt Nam

23/06/2004

55

Công ty Cổ phần Kiểm toán Thăng Long

TL

22/10/2002

56

Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán SGN

SGN

17/05/2004

57

Công ty Hợp danh Kiểm toán và Kế toán An Phát

APS

08/09/2004

58

Công ty Hợp danh Kiểm toán Tâm Việt

Tâm Việt

19/10/2004

59

Công ty Hợp danh Kiểm toán Hà Nội

HANOIAC

13/052005

60

Công ty Hợp danh Kiểm toán Tài chính Đầu tư Việt Nam

VAFICO

27/05/2005

61

Công ty Hợp danh Kiểm toán - Tư vấn Việt Nam

ACC -VIETNAM

29/072005

62

Công ty Hợp danh Kiểm toán Hợp nhất Phương Đông

E -J AUDITING

11/08/2005

63

Công ty Hợp danh Kiểm toán Quốc gia Việt Nam

VNFC AUDIT

24/10/2005

64

Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nhất

Việt Nhất

03/11/2005

 

 

thuộc tính Công văn 14700/BTC-CĐKT

Công văn 14700/BTC-CĐKT của Bộ Tài chính về việc công khai danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán BCTC năm 2005 và 2006
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:14700/BTC-CĐKTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Bùi Văn Mai
Ngày ban hành:18/11/2005Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng

tải Công văn 14700/BTC-CĐKT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi